Zgłoś uwagi

Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 20 lipca 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze (druki nr 2386 i 2447).

Poseł Krzysztof Paszyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska chciałbym przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze, zawartym w druku sejmowym nr 2386.

    Faktycznie, idąc śladem przedmówców, wstępem do analizy tego projektu powinna być analiza ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o stanowisko większości sejmowej do działalności Prokuratury Europejskiej. W nieodległej przeszłości rząd PiS uznał, że polska prokuratura, nad którą pieczę sprawuje Zbigniew Ziobro, świetnie sobie radzi bez pomocy z zewnątrz i nie potrzebuje współpracy z Prokuraturą Europejską. Ministerstwo Sprawiedliwości przestrzegało nawet, że członkostwo w Prokuraturze Europejskiej niosłoby za sobą ryzyko ingerencji zewnętrznego podmiotu i zagrażało niezależności śledczych. Mimo tego, co dowodził wielokrotnie minister Ziobro, Prokuratura Europejska prowadzi już postępowania dotyczące polskich obywateli i śle do Polski wnioski o informacje i współpracę. Polska do tej pory je ignorowała, zasłaniając się koniecznością wprowadzenia zmian w k.p.k.

    Omawiany projekt dodaje do kodeksu wzmiankę o współpracy między polskimi a europejskimi śledczymi. W projekcie jednak zaznaczono, że kontakt między prokuratorami a Prokuraturą Europejską, w tym przekazywanie pism lub informacji, odbywa się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej. Należy zadać pytanie: Po co polskim prokuratorom takie pośrednictwo? Gdy prokuratorzy państw Unii prowadzą postępowania dotyczące przestępstw VAT-owskich, a okoliczności sprawy dotyczą Polski, mogą oni bezpośrednio kontaktować się z prokuratorem, który prowadzi u nas takie postępowanie, a tu się okazuje, że jeśli w takiej sprawie występuje Prokuratura Europejska, to nie mogą kontaktować się bezpośrednio, a jedynie za pośrednictwem centrali. Z pewnością taka współpraca nie będzie efektywna. Będzie wymagała więcej czasu. To wbrew założeniom i zdrowemu rozsądkowi. Niewykluczone zatem, że nawet gdy ustawa zostanie przyjęta, współpraca między Polską a EPPO nie będzie działać, jak należy. Prokuratura Europejska utrzymuje, że zmiany w k.p.k. w ogóle nie były potrzebne, i wskazuje na to bardzo dobitne dowody, bowiem konieczność współpracy wynika bezpośrednio z unijnego prawa.

    Omawiany projekt budzi wątpliwości nie tylko z powodu sporu z Prokuraturą Europejską. Do projektu w czerwcu naprędce dodano artykuł, który zmienia zupełnie inną ustawę, mianowicie Prawo o prokuraturze. W nowym artykule czytamy, że powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Krajowej oraz naczelnika wydziału spraw wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji prokuratora krajowego, przepisu art. 9 §2 nie stosuje się. W całości paragraf ten usuwa możliwość, by to prokurator generalny powoływał i odwoływał urzędników wysokiego szczebla w Prokuraturze Krajowej, tak jak było do tej pory.

    Dlaczego zatem Zbigniew Ziobro zrzeka się swoich kompetencji kadrowych na rzecz prokuratora krajowego? Najpewniej chodzi o zabezpieczenie kontroli nad prokuraturą po zmianie władzy lub po ewentualnym usunięciu pana ministra z rządu PiS, np. w wyniku niejednego konfliktu, jaki się dzisiaj w ramach obozu rządowego toczy. W tym układzie, jeśli przyjąć założenia zapisane w ustawie, Zbigniew Ziobro zachowywałby kontrolę nad centralą prokuratury przez swojego nominata na stanowisku prokuratora krajowego. Odwołanie prokuratora krajowego nie byłoby bowiem takie proste. Ustawa - Prawo o prokuraturze została napisana w taki sposób, że odwołanie prokuratora krajowego następuje za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej. To systemowe zabezpieczenie na wypadek zmiany rządu. Trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, i to z pobieżnej lektury. Nowy prokurator generalny będzie musiał współpracować z obecnym prokuratorem krajowym, jeśli na wymianę tego drugiego nie zgodzi się prezydent. W istocie chodzi tu o zabetonowanie na kolejne lata ziobrystowskiej prokuratury nawet w przypadku zmiany rządu lub utraty stanowiska przez samego ministra Ziobrę. Na takie rozwiązanie Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej zgodzić się nie może. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
175
Liczba głosów: 15
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.