Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Przemysław Koperski, Robert Obaz, Katarzyna Kretkowska, Rafał Adamczyk, Tomasz Trela, Karolina Pawliczak, Dariusz Wieczorek, Paweł Krutul, Beata Maciejewska, Tadeusz Tomaszewski, Wiesław Szczepański, Marcin Kulasek, Wanda Nowicka, Anita Kucharska-Dziedzic, Anna Maria Żukowska, Wiesław Buż, Monika Falej, Joanna Scheuring-Wielgus, Paulina Matysiak, Krzysztof Śmiszek, Jan Szopiński, Maciej Konieczny, Arkadiusz Iwaniak, Katarzyna Kotula, Marek Rutka, Maciej Kopiec, Daria Gosek-Popiołek, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Zdzisław Wolski, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Andrzej Szejna i Katarzyna Ueberhan - Lewica
w sprawie wzrostu cen węgla, gazu, biomasy i uprawnień do emisji oraz związanych z tym problemów wielu elektrociepłowni i ciepłowni zlokalizowanych w małych i średnich miastach w Polsce, którym grozi bankructwo
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
198 wyświetleń
0
Poseł Andrzej Adamczyk
Poseł Andrzej Adamczyk
Prawo i Sprawiedliwość
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Konieczny
Poseł Maciej Konieczny
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Przemysław Koperski
Poseł Przemysław Koperski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Kopiec
Poseł Maciej Kopiec
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kotula
Posłanka Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Beata Maciejewska
Posłanka Beata Maciejewska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Paulina Matysiak
Posłanka Paulina Matysiak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Wanda Nowicka
Posłanka Wanda Nowicka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marek Rutka
Poseł Marek Rutka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Śmiszek
Poseł Krzysztof Śmiszek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Szczepański
Poseł Wiesław Szczepański
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Andrzej Szejna
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Zdzisław Wolski
Poseł Zdzisław Wolski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Przemysław Koperski:

    Pytanie było do pana premiera, ale dziękujemy pani minister, że zechce pani odpowiedzieć dzisiaj na bardzo ważne pytania. Kilkudziesięciu milionów złotych potrzebuje pilnie Energetyka Cieszyńska, aby tysiące mieszkańców Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego korzystających z sieci ciepłowniczej nie zostało z zimnymi kaloryferami i zimną wodą podczas nadchodzącej zimy. Zagrożona jest również produkcja w rzemieślniczym Browarze Zamkowym, Polifarbie i Zakładach Mięsnych. To kluczowi pracodawcy w regionie. W spółce, której współwłaścicielem jest Tauron, czyli Skarb Państwa, brakuje na umorzenie uprawnień do emisji CO2 kwoty wynoszącej blisko 20 mln zł, co jest zagrożone opłatami sankcyjnymi - kwota wynosząca 25 mln zł. Brakuje 30 mln zł na dokończenie budowy trzech nowych kotłów gazowo-olejowych, a także 10 mln zł na zakup węgla na nadchodzący sezon grzewczy.

    O krytycznej sytuacji zaalarmowali mnie związkowcy z samorządnego związku zawodowego pracowników ruchu ciągłego przy Energetyce Cieszyńskiej i radna Joanna Wowrzeczka. Ale alarmują również lokalne i krajowe media. Krytyczna sytuacja jest nie tylko w elektrociepłowni w Cieszynie, ale także w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Na dzisiaj z ciepła systemowego, pani minister, korzysta przecież 15 mln Polek i Polaków.

    Pytania do pana premiera, za pośrednictwem pani minister. Jakie działania podejmuje rząd premiera Mateusza Morawieckiego, by zapewnić mieszkańcom Polski i firmom zaopatrywanym z małych i średnich ciepłowni w okresie jesienno-zimowym ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę użytkową czy dostawy pary użytkowej? Jakie działania podejmuje rząd, by elektrociepłownie, takie jak ta w Cieszynie, mogły bezpiecznie kontynuować swoją działalność w najbliższych miesiącach? Jak zagwarantujecie im dostawy węgla? (Dzwonek) Jak rząd zamierza pomóc w zakończeniu transformacji energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych? Na co rząd wydał miliardy złotych, które pozyskał do tej pory z uprawnień do emisji CO2? Jakie wiadomości na 2 miesiące przed sezonem grzewczym mają państwo dla burmistrz Cieszyna, radnych, mieszkańców, firm i tych wszystkich Polek i Polaków, którzy obawiają się, że będą mieli zimne kaloryfery i zimną wodę w kranach w najbliższych miesiącach?

    Pytanie od mieszkańca, bo czas się już kończy, od jednej z mieszkanek Cieszyna bezpośrednio do pana premiera. Jaki ma pomysł i technikę na mycie dzieci w zimnej wodzie w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym? Bardzo dziękuję.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panowie i Panie Posłowie! Panie Pośle! Ten kryzys wywołany przez Putina, który nas otacza... Nie wiem, czy mnie słychać.

    (Głos z sali: Słychać, słychać.)

    (Głos z sali: ...ludziom trzeba pomóc.)

    Rozumiem. Tylko że jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej i mierzymy się z nią wszyscy cały czas. Dynamika, która nas otacza, jest, jaka jest. Dobrze państwo wiecie... (Gwar na sali)

    (Głos z sali: Dajcie odpowiedzieć pani minister.)

    (Poseł Marcin Kierwiński: Panie marszałku, tutaj pan poseł bardzo krzyczy.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Przepraszam bardzo, sytuacja się powtarza, tak jak było poprzedniego dnia.

    Bardzo proszę, jesteśmy jeszcze w punkcie: pytania.

    Pozwólmy, aby pani minister odpowiedziała na pytanie, które zadali koledzy z Lewicy.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    W tej chwili w tej Izbie procedujemy nad dwiema ustawami: ustawą o dodatku węglowym i ustawą o wzmocnieniu bezpieczeństwa gazowego państwa, które m.in. odpowiadają na wyzwania, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo, mierzymy się wszyscy. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć z dużą perspektywą tego, co się wydarzyło. Międzynarodowa agencja energii określa ten kryzys jako kryzys historyczny, którego nie mieliśmy od II wojny światowej. I rzeczywiście kryzys związany zarówno z polityką energetyczną Unii Europejskiej i cenami uprawnień do emisji, które stały się instrumentem finansowym i elementem spekulacji, jak i cenami węglowodorów, zaburzonymi łańcuchami dostaw węglowodorów, graniem cenami gazu ze strony Gazpromu powoduje wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, na które odpowiadamy m.in. tymi dwiema procedowanymi ustawami.

    W ustawie o dodatku węglowym jest wprowadzony mechanizm obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań finansowych BGK w ramach linii kredytowych dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie ich podstawowej działalności, czyli np. w zakresie zakupów paliwa na kolejny sezon grzewczy. Nad tą ustawą w tej chwili proceduje parlament. Liczymy, że zostanie szybko uchwalona, wejdzie w życie i spowoduje, że zakupy paliwa dla przedsiębiorstw ciepłowniczych będą zabezpieczone w sposób jeszcze bardziej pewny.

    Jeżeli chodzi o węgiel, to tak jak wczoraj mówiła pani minister Moskwa, dostawy płyną. Prowadzimy stałe analizy sytuacji, która nas otacza. I tak jak mówię, sytuacja jest bardzo dynamiczna. To niespodziewany kryzys i wszyscy musimy się z nim mierzyć w sposób odpowiedzialny i po prostu we współpracy ze sobą. 70% ciepłowni zaopatruje się właśnie w paliwo węglowe. Tym zabezpiecza swoje dostawy paliw. 15% to jest gaz, 15% to jest biomasa. We wszystkich tych obszarach prowadzone są działania, które mają zabezpieczyć dostawy tak, żeby ciepłownie ten węgiel i to paliwo po prostu mogły zabezpieczyć dla siebie. To się dzieje właśnie w tej chwili, dlatego apelujemy o to, żeby ustawy, które wprowadziliśmy pod obrady parlamentu, zostały w miarę sprawnie wdrożone.

    (Poseł Marcin Kierwiński: Ale jedną już przyjęliście, pani minister, a teraz wycofujecie się.)

    Ale teraz mówimy o ciepłowniach, panie pośle.

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Szanowny panie pośle, chciałem jeszcze raz poprosić. To jeszcze nie jest punkt: informacja bieżąca, tylko kończymy pytania, które zadają koledzy z Lewicy, a oni by chcieli usłyszeć odpowiedzi.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    I rzeczywiście, jeżeli chodzi o - tu jeszcze odpowiem panu posłowi - kwestie wyników finansowych i kondycji finansowej ciepłowni, to dużym uderzeniem były 2 lata gwałtownych wzrostów uprawnień do emisji, spekulacyjnych działań na rynku i na instrumencie finansowym, którym de facto są uprawnienia do emisji. Do tego doszedł kryzys energetyczny, który został wywołany przez Rosję i który spowodował gwałtowne wzrosty ceny surowców, ale również zakłócenie łańcucha dostaw. Musimy pamiętać, że biomasa była też w dużej części sprowadzana z kierunków wschodnich. Te łańcuchy dostaw również zostały zaburzone. Pracujemy nad tym, żeby otworzyć nowe kierunki, analogicznie do dostaw węgla, który jest sprowadzany w tej chwili z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z kierunku wschodniego, również z dalekiej Azji. W podobny sposób analizujemy kierunki pozyskania biomasy. Tutaj również Azja jest nowym, obiecującym kierunkiem, z którego można to paliwo sprowadzić.

    Wracając do uprawnień do emisji, chcę powiedzieć, że były interwencje Ministerstwa Klimatu i Środowiska, były zmiany w rozporządzeniu taryfowym, rekompensaty za wzrost cen do uprawnień. W tej chwili na ten kryzys wywołany przez ceny emisji nałożył się kryzys energetyczny. Odpowiedzią na ten kryzys energetyczny jest rozwiązanie zawarte w projekcie ustawy o dodatku węglowym dotyczące gwarancji Skarbu Państwa na zobowiązania BGK-u. Chodzi o linie kredytowe w przypadku zakupu paliwa. Dziękuję. (Oklaski)

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Rafał Adamczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pytanie uzupełniające. Doskonale wiemy, że elektrociepłownie i ciepłownie dostarczają ciepło prawie do 40% gospodarstw polskich, ale bardzo ważnym elementem łączącym się z ciepłownictwem jest wytwarzanie energii elektrycznej. Dwa pytania. Czy prawdą jest, że obecnie jest niewystarczająca ilość węgla w elektrowni w Jaworznie i że od 20 lipca z systemu wypadł jeden z bloków węglowych tej elektrowni? Oraz bardzo bym prosił o konkretną informację i pani stanowisko w takiej sprawie: Czy docierają do pani minister sygnały, że dostarczany do polskich elektrowni węgiel jest złej jakości? Dziękuję.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    Jeżeli chodzi o sytuację w zakresie rezerw mocy, to ona jest na polskim rynku stabilna i system elektroenergetyczny pracuje stabilnie w graniach bezpieczeństwa pracy z zachowaniem rezerw. Rzeczywiście zaniepokojenie wywołała pewnie sytuacja awaryjna z 4 lipca, która spowodowała wyłączenie części bloków i pewne niedobory, które są w tej chwili w trzech elektrowniach, o ile dobrze pamiętam. To jest sytuacja przejściowa, która zdarza się nie pierwszy raz i nie ostatni, biorąc pod uwagę skalę tego kryzysu, który mamy w tej chwili. Nie jestem w stanie w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że stało się coś niezwykłego. Pamiętamy kryzys z roku 2015, z sierpnia. To się zdarza, po prostu, natomiast system jest stabilny i bardzo proszę, żebyśmy Polaków nie straszyli.

    Jeżeli chodzi o jakość węgla, to do mnie takie sygnały nie dotarły, ale oczywiście sprawdzę i pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.