Zgłoś uwagi

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2022 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze (druk nr 2386).

Poseł Marek Ast:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze z druku nr 2386.

    Tak jak pan minister raczył zauważyć, w obecnym stanie prawnym istnieje przeszkoda we wzajemnej współpracy między Polską jako państwem nieuczestniczącym we wzmocnionej współpracy a Prokuraturą Europejską, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania karnego nie ma możliwości stosowania instrumentów unijnych w relacjach z organami Unii Europejskiej...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ale głośniej, bez wstydu.)

    ...lecz wyłącznie w relacjach z państwem członkowskim Unii Europejskiej i z kompetentnymi organami tych państw. W szczególności przepisy Kodeksu postępowania karnego, które dotyczą zatrzymania dowodów, zabezpieczenia mienia, europejskiego nakazu dochodzeniowego, europejskiego nakazu aresztowania, wykonywania wolnościowych środków zapobiegawczych, przewidują wyłącznie możliwość wystąpienia do państw członkowskich Unii Europejskiej lub wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczeń w przedmiocie ww. kwestii.

    Prokuratura Europejska jako organ Unii Europejskiej, a nie organ państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy, nie mieści się w żadnej z tych kategorii. Trzeba zauważyć i podkreślić, że zaistniały problem nie może być rozwiązany wyłącznie na drodze notyfikacji składanych w trybie art. 105 ust. 3 rozporządzenia 2017/1939.

    Oczywiście podejrzewam, że ze strony opozycji będą postulaty odnośnie do tej sytuacji, że rozwiązaniem problemu jest przystąpienie do umowy o utworzeniu Prokuratury Europejskiej, ale trzeba przypomnieć, że jednym z kluczowych argumentów przeciwko przystąpieniu Polski do tej umowy jest przede wszystkim kwestia związana z przyznaniem zbyt szerokich kompetencji Prokuraturze Europejskiej. Chodzi w szczególności o te rozwiązania, które wyłączają ściganie przestępstw VAT-owskich z wyłącznej kompetencji praw członkowskich i tutaj w sposób oczywisty dochody z VAT stanowią zaledwie ułamek dochodów Unii Europejskiej i to generalnie pośrednio. Ten argument był podnoszony przez państwo polskie jako ten, który wykluczył nasze przystąpienie do Prokuratury Europejskiej.

    Jak nowelizacja rozwiązuje ten problem? Poprzez dodanie art. 615a w Kodeksie postępowania karnego. Ten przepis będzie przewidywał odpowiednie stosowanie w relacjach z Prokuraturą Europejską przepisów dotyczących pomocy prawnej i doręczeń w sprawach karnych, wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego czy też na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, w zakresie konfliktów jurysdykcyjnych, a także występowania o wykonanie orzeczeń wydanych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

    Przyjęcie tych regulacji, wejście w życie projektowanej ustawy stworzy ramy prawne rangi ustawowej, a następnie możliwe będzie doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy Prokuraturą Europejską a Prokuraturą Krajową w drodze porozumienia.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera te rozwiązania. W imieniu klubu wnoszę o skierowanie projektu do właściwej komisji w celu dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.5
Pozycja w rankingu:
426
Liczba głosów: 46
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.