Zgłoś uwagi

Poseł Michał Woś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2022 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2384).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kontynuuję niejako poprzedni punkt. O ile Kodeks karny wykonawczy w ramach poprawy bezpieczeństwa jest nastawiony na samo wykonywanie kary, na osadzonych, o tyle ustawa o Służbie Więziennej przewiduje uprawnienia dla funkcjonariuszy, także te związane z poprawą bezpieczeństwa. To jest bardzo szeroka nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej, najszersza od lat. Przewiduje się cały pakiet rozwiązań w pragmatyce służbowej: od nowych stopni służbowych, przez zasady socjalne, przez postępowania dyscyplinarne, które zostały ujęte według najlepszych wzorców Policji wprowadzonych kilka lat temu - standardowo właściwie te wzorce są wprowadzane do kolejnych ustaw - do uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej, dotyczących chociażby stosowania środków przymusu bezpośredniego, stosowania kajdanek w aresztach śledczych i zakładach karnych. To jest reakcja także na to tragiczne zdarzenie z Rzeszowa. Wprowadzamy zasadę, że podczas konsultacji z psychologiem, z wychowawcą, z osobą, która może przebywać w bezpośrednim kontakcie z osadzonym bez obecności strażnika ochrony w ramach Służby Więziennej, żądanie założenia kajdanek może być realizowane w każdym czasie. To są zasady w ramach zakładów półotwartych i otwartych i inne, dalej idące, w ramach zakładów karnych typu zamkniętego.

    W ramach uprawnień Służby Więziennej dotyczących bieżącego funkcjonowania i uprawnień socjalnych przewidujemy turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne. Konieczne jest dbanie o zdrowie i kondycję funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewidujemy uprawnienia rodzicielskie, takie jak w Kodeksie pracy. Dotychczas funkcjonariusze Służby Więziennej tego nie mieli. Dbałość o wyszkolenie i stałe podnoszenie umiejętności strzeleckich niewątpliwie także są istotne w perspektywie bieżących wydarzeń geopolitycznych. Już wdrożyliśmy bieżące szkolenia Służby Więziennej we współpracy z wojskiem, po to żeby ta formacja była lepiej przystosowana także do tych działań i wspierania państwa w tym zakresie.

    Co do postępowań dyscyplinarnych, one mają być transparentne. Zawsze to są transparentne zasady zgodne ze standardami konstytucyjnymi. Wprowadzamy daleko idącą ochronę prawną dla funkcjonariuszy już od pierwszego momentu, jeżeli są oni pomawiani czy znieważani. Jeżeli postępowania okołokarne, karne i inne są prowadzone wobec nich, wówczas wprowadzamy tę zasadę, że państwo od razu im pomaga, jeżeli ma to związek z ich pełnieniem służby, a przecież wiemy, jak często osadzeni wykorzystują dostępne narzędzia - także przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej - w zdecydowanej większości bardzo często niezasadnie. Wprowadzamy cały pakiet związany z medycyną pracy, z kwalifikacjami, z awansami zawodowymi.

    W poprzednim punkcie była mowa o resortowej uczelni. To już jest zrealizowane. Funkcjonariusze mają możliwość - a my wprowadzamy teraz jako zasadę - korzystania ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która jest uczelnią Służby Więziennej i która realizuje działania i zadania związane z przygotowaniem funkcjonariuszy do pełnienia służby w tej niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa państwa formacji.

    W ramach zmian i w ramach tej ustawy przewidujemy utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej na wzór Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czy Krajowej Administracji Skarbowej - to wynika z potrzeb - i z tymi samymi uprawnieniami. Tutaj nic nie jest rozszerzone w stosunku do tego, czym mogą dysponować inne formacje. Jest to przede wszystkim związane ze zwalczaniem przestępczości w ramach zakładów karnych, w których odnotowujemy wzrost zwłaszcza przestępczości narkotykowej. Zdarzają się różne zlecenia, podżegania do przestępstwa czy nawet zlecenia zabójstw, co kilkakrotnie miało miejsce, a nawet więcej, tylko w zeszłym roku. Pod tym względem jest to konieczne. Jest jakby postulat niewynikający z samej Służby Więziennej, ale wynikający z innych instytucji państwa zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości - czy to CBŚP, innych specsłużb czy wydziałów przestępczości zorganizowanej prokuratury - dotyczący tego, żeby Służba Więzienna stała się partnerem dla tych jednostek do rozpracowywania przestępczości bardzo trudno wykrywalnej, bo popełnianej na terenie izolowanym, na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych, gdzie ta wykrywalność jest w sposób daleko idący utrudniona, i to jest główne zadanie inspektoratu wewnętrznego, który będzie mógł wykonywać te zadania. Realizujemy to oczywiście w ramach budżetu więziennictwa. Nie będą na to wydawane nowe środki wbrew różnym głosom, które już gdzieś się pojawiły, pojawiają, powiedzmy, uprzedzając państwa pytania czy wątpliwości.

    Jest to niezwykle ważne, że jest to ostrze państwa, ostrze Służby Więziennej wymierzone w zwalczanie przestępczości popełnianej przez osadzonych. Ale także - powiem to z gigantycznym smutkiem i to jest niezwykle smutne dla każdego, zwłaszcza dla tych, którzy noszą mundur Służby Więziennej - w takiej formacji jak w innych formacjach zdarzają się czarne owce. Chodzi o przypadki związane z przestępczością narkotykową, z dostarczaniem osadzonym przez pracowników czy funkcjonariuszy pewnych niedozwolonych czy zakazanych przedmiotów. Skrajny przypadek, można powiedzieć, jednej z pań oficer, która w ramach rozpracowywania innej grupy wgrała się, można powiedzieć, służbom, narzekając na to, że telewizor, który zamówiła u osadzonego, nie miał 60 cali, jak zamawiała, a 40 cali. Więc pod tym względem zdarzają się tego rodzaju patologie i trzeba je ukrócić. Nie może być na to zgody, bo one okrywają hańbą mundur. Funkcjonariusze sami mówią o tym, że tego rodzaju przypadki rzeczywiście trzeba wypalić gorącym żelazem, bo te osoby nie są godne nosić munduru Służby Więziennej. Stąd ten pakiet zmian, który proponujemy w ramach usprawnienia działań państwa przy Służbie Więziennej, w ramach poprawy bezpieczeństwa, warunków wykonywania służby i tych zadań i działań, które zostały postawione przed Służbą Więzienną przez państwo polskie.

    Dodam przy okazji, że to pierwotnie było w Kodeksie karnym wykonawczym, jednak Rządowe Centrum Legislacji zasugerowało, że te rozwiązania odnośnie do pracy więźniów powinny się znaleźć w tej ustawie. Chodzi o pewne działania i zmiany organizacyjne związane z zakładami przywięziennymi, zakładami pracy, po to, żeby usprawnić pracę więźniów i pewną działalność także pod względem organizacyjnym tych jednostek, które zatrudniają więźniów i realizują rządowy program ˝Praca dla więźniów˝. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
381
Liczba głosów: 26
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.