Zgłoś uwagi

Poseł Piotr Sak - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
104 wyświetleń
1

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 160 i 170).

Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poddaje pod rozwagę i postuluje wniosek o odrzucenie uchwały Senatu przez Wysoką Izbę.

    Komisja zapoznała się z uzasadnieniem uchwały oraz wysłuchała ustnego stanowiska zaprezentowanego przez przedstawiciela Senatu panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką. Komisja stosunkiem głosów 14 do 10 negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu. Komisja uznała, iż użyte argumenty, zarówno w motywach pisemnych, jak i w ustnych wywodach, były nieprzekonujące, a wręcz całkowicie jałowe i chybione. Senat, opanowany przez opozycję, całkowicie osobliwie interpretuje naszą konstytucję...

    (Głos z sali: To jest sprawozdanie komisji.)

    ...i wyciąga, mówiąc bardzo eufemistycznie, niefortunne wnioski. (Poruszenie na sali, dzwonek)

    Tylko możecie krzyczeć, tak? To jest wasz jedyny argument.

    (Głos z sali: Głosów Polaków, Polacy tak wybrali.)

    W uzasadnieniu treści uchwały przyznano prymat i pierwszeństwo prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, co w istocie rzeczy prima facie dyskwalifikuje tę uchwałę i jej orędowników.

    (Głos z sali: Skandal!)

    (Głos z sali: To jest sprawozdanie komisji?)

    (Głos z sali: Granda!)

    (Poseł Rafał Grupiński: Własnego prawa nie znacie.)

    Wymaga podkreślenia, iż Unia Europejska jako organ międzypaństwowy o charakterze integracyjnym nie ma kompetencji domniemanych. Jej kompetencje oparte są na zasadzie przyznania. Kształtowanie i organizacja wymiaru sprawiedliwości to domena i kompetencja własna Polski, zatem w tym zakresie mamy dyskrecjonalne uprawnienie i władzę, by w tym obszarze samodzielnie decydować.

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Art. 9 konstytucji.)

    Opozycji polecam lekturę orzeczeń wyroku Trybunału Konstytucyjnego, chociażby z 11 maja 2005 r. oraz z 24 listopada 2010 r. w sprawie traktatu akcesyjnego z Lizbony, gdzie przesądzono prymat prawa polskiego, konstytucji nad prawem wspólnotowym. (Gwar na sali)

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Konstytucja!)

    (Głos z sali: To nie jest sprawozdanie.)

    (Poseł Rafał Grupiński: To jest sprawozdanie komisji? To nie jest wystąpienie klubowe PiS?)

    Marszałek:

    Proszę państwa, ale proszę tak nie krzyczeć.

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Państwo tylko możecie buczeć. To jest wasz jedyny argument. (Oklaski)

    Zresztą wprost o tym stanowi art. 8... (Gwar na sali)

    Szanowni Państwo! Hamujcie swoje emocje, więcej życzliwości.

    (Głos z sali: Zamknij się!)

    Marszałek:

    Panie pośle, bardzo proszę kontynuować wypowiedź.

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Zresztą wprost o tym mówi art. 8 konstytucji.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Zejdź na ziemię.)

    To wy zejdźcie przede wszystkim na ziemię.

    Te orzeczenia nie są nowatorskie i jakieś pionierskie. Wystarczy przypomnieć orzeczenia innych trybunałów krajowych, chociażby waszego ulubionego trybunału niemieckiego, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

    (Głos z sali: Sprawozdanie.)

    (Głos z sali: Będzie trybunał, będzie trybunał.)

    (Poseł Rafał Grupiński: Do więzienia pójdziecie.)

    (Głos z sali: Przyjdzie czas.)

    Poczytajcie sobie orzeczenia Solange I, Solange II, gdzie uznano supremację prawa niemieckiego nad prawem europejskim. Te orzeczenia zapadły wiele lat temu, ale w dalszym ciągu promieniują na system prawa niemieckiego.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Pani marszałek, to nie jest sprawozdanie.)

    Szkoda, że jako opozycja bardzo często powołujecie się na kulturę prawną Niemiec i jej standardy, a te orzeczenia pomijacie. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    (Głos z sali: Pani marszałek, czy to jest sprawozdanie?)

    (Głos z sali: Pani marszałek, czy pani to słyszy?)

    To przykre, ale potwierdza jedną, podstawową tezę: nie macie krzty szacunku dla konstytucji. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Przestańcie wreszcie traktować konstytucję jako rekwizyt. Zacznijcie ją wreszcie czytać, czytać ze zrozumieniem. (Oklaski)

    (Poseł Rafał Grupiński: Pani marszałek, to nie jest sprawozdanie komisji. Co to jest?)

    Nigdy nie sądziłem, że marszałek Senatu czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego staną się misjonarzami, krzewicielami bezprawia.

    (Głos z sali: Weź tego palucha.)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Pani marszałek, to nie jest sprawozdanie.)

    Zamiast wesprzeć rząd w postępującej bratobójczej batalii sędziowskiej, gdzie jedni sędziowie atakują drugich, opozycja niestety ten stan rzeczy nie tylko utrwala, ale i podsyca. (Gwar na sali)

    (Głos z sali: Do rzeczy.)

    (Głos z sali: Zejdź z mównicy.)

    Naprawdę przestańcie się państwo żyłować. Posłuchajcie, może coś do was dotrze. (Oklaski)

    (Głos z sali: Sprawozdanie przedstawiaj.)

    Opowiadacie się, szanowni państwo, za bezładem i chaosem prawnym.

    (Głos z sali: Zobacz, co się dzieje w CBA, jaki masz chaos.)

    Jako czynny prawnik miałem do czynienia z wieloma sędziami. Mam przekonanie, że bezwzględna większość z nich bardzo dobrze wykonuje swoje zadania, chce sprawiedliwie i mądrze orzekać, wyrokować. Te osoby starają się codziennie swoją sumienną pracą budować zaufanie Polaków do wymiaru sprawiedliwości.

    (Głos z sali: Ale sprawozdanie komisji. To nie są twoje wspomnienia, tylko sprawozdanie.)

    Niestety w każdej grupie społecznej znajdzie się grupa zorganizowanych harcowników, której należy przeciwdziałać. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Ta garstka osób...

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    ...z perspektywy 11 tys. sędziów...

    (Głos z sali: Marszałek do ciebie mówi.)

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    ...zblatowana z opozycją wchodzi na wyżyny alpinizmu...

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    ...żeby tylko zaszkodzić reformie.

    (Część posłów uderza w pulpity.)

    (Głos z sali: Piotrek, marszałek do ciebie mówi.)

    Marszałek:

    Panie pośle... (Gwar na sali)

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Buczenie to argumenty ludzi, którzy nie mają merytorycznych argumentów.

    (Część posłów skanduje: Gomułka! Gomułka! Gomułka!)

    Marszałek:

    Mnie nie słychać, jak państwo krzyczycie.

    Panie pośle, proszę trzymać się formuły sprawozdania, bardzo pana proszę.

    (Poseł Sławomir Nitras: Pani marszałek, za ucho go i z mównicy.)

    (Głos z sali: Bo karę dostaniesz.)

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Szanowni Państwo! W trakcie posiedzenia komisji dokonywaliśmy sprawozdania. Było podnoszonych szereg argumentów. Staram się je tutaj w sposób esencjonalny przedstawić i streścić.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: To ci się nie udaje.)

    I to jest sprawozdanie, szanowni państwo, bo prawda boli.

    (Głos z sali: Argumenty.)

    Tak jak państwu mówiłem, trzeba było mieć bardzo bogatą wyobraźnię jeszcze moment temu, żeby przewidzieć, że jedni sędziowie mają taką niechęć, awersję do innych kolegów, że będą za kwestionowaniem ich statusu zawodowego i nie będą ich uznawać jako prawowitych sędziów.

    (Głos z sali: Sprawozdanie, a nie twoja opinia.)

    To jest geneza reakcji ustawodawczej wyrażonej w omawianej ustawie, która musiała być podjęta, aby tamować tak niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Panie premierze, niech pan zdejmie tego pana.)

    Tej części sędziów niezawisłość pomyliła się z bezkarnością. Co więcej, sędziowie posuwają się wprost do łamania konstytucji i poprzez całkowicie nielegalne prawotwórcze orzeczenia próbują kwestionować prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów.

    (Głos z sali: Do rzeczy.)

    Kontynuuję. W treści uchwały Senatu bardzo często odwoływaliście się do opinii ciał zewnętrznych, więc też pozwolę się odnieść do tej kwestii, przede wszystkim do opinii Komisji Weneckiej. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Chcemy definiować i kreować działania Unii. Nie chcemy być petentem. Żadna opozycja nie powinna dążyć do osłabienia własnej ojczyzny. Jesteście donosicielami i prowadzicie antypolską działalność w imię doraźnych politycznych celów. (Poruszenie na sali, oklaski)

    (Głos z sali: Co to jest?)

    (Część posłów uderza w pulpity)

    Marszałek:

    Panie pośle... (Gwar na sali, dzwonek) Panie pośle, czy pan mnie słyszy?

    Nie.

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Szanowni Państwo! Kończąc...

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Drabinę weź.)

    (Głos z sali: Zejdź z mównicy.)

    (Głos z sali: Hańba!)

    Marszałek:

    Proszę kończyć, panie pośle.

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    ...chciałbym podkreślić, że mamy elementarne i autonomiczne prawo do organizacji sądownictwa. Mamy odwagę reformować polski wymiar sprawiedliwości, będziemy to czynić dalej. Wy zaś macie wyjątkowy dar nieprzyjmowania faktów i polskiego prawa do wiadomości, ignorancji i serwilistycznej postawy.

    (Głos z sali: Skandal!)

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Sprawozdawca Piotr Sak:

    Bądźcie dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
137
Liczba głosów: 28
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.