Zgłoś uwagi

Poseł Stanisław Szwed - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję wszystkim klubom za poparcie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej, jak również umożliwienie pracodawcom badania trzeźwości. Później będziemy głosować nad wnioskiem o odrzucenie. Myślę, że on nie ma uzasadnienia, ale został złożony.

    Jeśli chodzi o pytania, to jeszcze raz przypomnę generalną zasadę tych zmian, które wprowadzamy, dotyczącą pracy zdalnej. Ona ma się tak naprawdę opierać na porozumieniu między pracownikami i pracodawcą. To jest główny cel tego działania. Czyli pracodawca, który umawia się z pracownikiem na rodzaj pracy zdalnej, bo to może być praca hybrydowa: część pracy zdalnej, część pracy w normalnym trybie, w miejscu pracy, będzie miał kilka możliwości. Będzie możliwość uzgodnienia tego z pracownikiem już przy przyjmowaniu go do pracy, jak również będzie możliwość uregulowania tego w ramach porozumienia zawartego między związkami zawodowymi czy reprezentacją pracowników. I to jest generalny warunek, jeśli chodzi o powierzenie pracy zdalnej.

    Druga sprawa to oczywiście są kwestie związane z tymi specjalnymi rozwiązaniami. Chodzi o sytuacje, w których pracownicy, np. w przypadku kobiet w ciąży, matek wychowujących dzieci do 4. roku życia czy rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi czy osobą niepełnosprawną, będą zwracali się do pracodawcy z wnioskiem o pracę zdalną. W tym przypadku pracodawca nie będzie mógł odmówić, a jeżeli odmówi, to będzie musiał uzasadnić, jaka jest przyczyna odmowy takiej pracy. W kontekście tej dyskusji myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które umożliwi właśnie w takich sytuacjach wykonywanie pracy zdalnej tym osobom, które wymieniłem. Z drugiej strony pracodawca w sytuacjach kryzysowych, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, przy COVID-zie, będzie mógł taką pracę powierzyć pracownikowi.

    Były też dyskusje dotyczące określenia kosztów. Ta dyskusja przewijała się również w pracach zespołu Rady Dialogu Społecznego. Tu odpowiadam też na pytanie pana posła, z jakimi reprezentatywnymi związkami współpracujemy w Radzie Dialogu Społecznego. Chodzi zarówno o związek zawodowy ˝Solidarność˝, jak i związek zawodowy OPZZ, a także forum, które uczestniczyło w rozmowach. Tak jak już powiedziałem, jest to kompromis między stroną pracodawców a związkami zawodowymi. M.in. dlatego też nie określiliśmy kwoty, która miałaby być, że tak powiem, zapisana bezpośrednio w ustawie, tylko w ramach porozumienia strony muszą sobie uzgodnić, jaki będzie koszt tej pracy, który pracodawca będzie musiał ponieść.

    Również jeśli chodzi o kwestie BHP, to pracownik musi wskazać, czy jego miejsce pracy nadaje się do wykonywania pracy. Jeżeli pracownik powie, że tak nie jest, to oczywiście pracodawca nie będzie mu mógł powierzyć pracy zdalnej, bo jak już powiedziałem, musi się to odbywać na zasadzie porozumienia.

    Pan poseł Gramatyka pytał o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz nie jest w tej ustawie. To jest następna ustawa dotycząca zmian w Kodeksie pracy, ale ona jest jeszcze w konsultacjach, tak że w tej ustawie, jeśli chodzi o okresy próbne, nie ma tych zapisów. Nie dotyczy to tej ustawy, tak że to od razu wyjaśniam. To będzie już na przyszłość, jak pan zada pytanie, to będziemy wtedy odpowiadać. Ale tego projektu jeszcze nie ma.

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    Tak jak mówię, w tym projekcie tego nie ma.

    Bardzo dużo wątków dotyczących terminu wejścia w życie ustawy. Skąd dokonane zmiany? Bo w pierwotnym projekcie było po 3 miesiącach zakończenia stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego. Tutaj na ten moment po wprowadzeniu krótkiego vacatio legis dalej działają przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, czyli w dalszym ciągu pracodawca będzie mógł korzystać z rozwiązań, które są w tej chwili, ale skracając ten termin do 14 dni, ułatwiamy w tym przypadku osobom, o których mówiłem, czyli matkom wychowującym dzieci do 4 roku życia czy kobietom w ciąży, czy rodzicom, którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, że już będą mogli w krótkim okresie wystąpić do pracodawcy o powierzenie takiej pracy. Czyli jest to rozwiązanie korzystne dla pracowników.

    Przypominam, że już 2 lata jesteśmy w pracy zdalnej, czyli pracodawcy są już przygotowani. To nie jest też tak, że w jednym momencie wszyscy muszą takie decyzje podejmować, bo przecież ten katalog będzie otwarty, pracę zdalną będzie można powierzyć w każdym momencie, nie musi być to w danej chwili, tylko przez cały okres funkcjonowania tych zmian będzie można powierzyć pracę zdalną, w różnym okresie, tak jak już powiedziałem. Czy to będzie praca na stałe zdalna, czy praca hybrydowa, te rozwiązania będą zastosowane.

    Tak że dziękuję za tę dyskusję, również za pytania, jeśli chodzi o termin wejścia w życie ustawy. Jeżeli na posiedzeniu komisji będą jeszcze zgłaszane postulaty dotyczące jego wydłużenia, to jesteśmy otwarci na takie rozwiązanie, żeby ewentualnie wydłużyć ten 14-dniowy okres wejścia w życie ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.3
Pozycja w rankingu:
132
Liczba głosów: 36
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.