Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Robert Obaz, Katarzyna Kretkowska, Rafał Adamczyk, Tomasz Trela, Karolina Pawliczak, Dariusz Wieczorek, Paweł Krutul, Beata Maciejewska, Tadeusz Tomaszewski, Wiesław Szczepański, Marcin Kulasek, Wanda Nowicka, Anita Kucharska-Dziedzic, Anna Maria Żukowska, Wiesław Buż, Monika Falej, Paulina Matysiak, Krzysztof Śmiszek, Jan Szopiński, Marek Rutka, Maciej Kopiec, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Zdzisław Wolski, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Andrzej Szejna - Lewica
w sprawie zmian podatkowych od 1 lipca 2022 r. w związku z wejściem w życie aktualizacji Polskiego Ładu skutkującej pogorszeniem sytuacji finansowej samorządów
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
13 wyświetleń
0
Poseł Rafał Adamczyk
Poseł Rafał Adamczyk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Kopiec
Poseł Maciej Kopiec
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Beata Maciejewska
Posłanka Beata Maciejewska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Paulina Matysiak
Posłanka Paulina Matysiak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Wanda Nowicka
Posłanka Wanda Nowicka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marek Rutka
Poseł Marek Rutka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Śmiszek
Poseł Krzysztof Śmiszek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Szczepański
Poseł Wiesław Szczepański
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Andrzej Szejna
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Zdzisław Wolski
Poseł Zdzisław Wolski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Robert Obaz:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie, jakie chcieliśmy dzisiaj zadać, dotyczy tego, co się stanie z samorządami po 1 lipca 2022 r. Polski Ład i jego rozwiązania są dobre dla każdego z nas, szczególnie dla tych najmniej zarabiających. Przy tej inflacji, która jest, każda złotówka więcej w portfelu Polaków to ważna rzecz. Ale jednocześnie obniżenie podatku z 17% do 5% spowoduje, że do samorządów wpłynie 1/3 mniej pieniędzy w stosunku do tego, co miałoby wpłynąć.

    Dzisiaj samorządy stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Usługi, szczególnie jeśli chodzi o usługi publiczne, organizacja transportu, edukacji - te wszystkie rzeczy kosztują ogromnie dużo. Na ostatnim posiedzeniu komisji słyszeliśmy, że rząd nie finansuje edukacji, tylko przyznaje subwencję, a resztę musi zrobić samorząd. Podobne subwencje są zapowiadane do inwestycji, ale to tylko dodatek. Więc pytanie, jakie się nasuwa, to jak rząd zamierza zrekompensować samorządom ubytki w podatkach. Dzisiaj samorządy mają pewnie przychody, wpływy z podatków na poziomie roku 2021, jednak inflacja i to, co się stało z inwestycjami, z cenami - z cenami energii, gazu czy też paliwa - spowodowało, że ten ubytek w budżetach to jest ok. 30%.

    Stąd też pytanie: Jaki mechanizm zastosuje rząd, tak żeby wszystkie - podkreślam: wszystkie - samorządy otrzymały takie dofinansowanie jak wcześniej (Dzwonek) i miały warunki podobne do tych, które były w latach wcześniejszych? Dziękuję bardzo.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim chciałbym zacząć od wyników finansowych za rok 2021. Dla jednostek samorządu terytorialnego te wyniki były wyjątkowo dobre, były to dane najlepsze, jeżeli chodzi historię jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego zanotowały nadwyżkę w wysokości 17 400 mln, a nadwyżkę operacyjną w wysokości 36 600 mln. To były historycznie najlepsze wyniki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. (Oklaski)

    Również w I kwartale tego roku budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką w wysokości 15 700 mln zł, o ok. 1 mld większą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, i nadwyżką bieżącą w wysokości 16 200 mln, o ok. 2 mld wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co ważne, spada również dług jednostek samorządu terytorialnego i na koniec I kwartału wyniósł niecałe 89 mld zł wobec ponad 91 mld na koniec 2021 r.

    Wracam do zasadniczego pytania, czyli co stanie się po 1 lipca 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego obecnie otrzymują równe udziały w podatkach dochodowych co miesiąc i tak będzie również po 1 lipca, czyli w tym roku jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od zmian ustawowych w każdym miesiącu do końca roku będą miały takie same wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie uzupełnienia ubytków z tytułu obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych już w 2021 r. został wprowadzony mechanizm zabezpieczający jednostki samorządu terytorialnego przed utratą tych ubytków, a mianowicie wprowadzono pojęcie kwoty referencyjnej waloryzowanej nominalnym PKB i do tej kwoty referencyjnej CIT-u i PIT-u. Jeżeli ta kwota referencyjna okaże się wyższa niż to, co wynika z prognoz budżetowych, to w budżecie państwa będzie musiała się znaleźć odpowiednia część subwencji ogólnej, czyli subwencja rozwojowa, którą jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać na podstawie algorytmu opartego w głównej mierze o liczbę ludności. Taki algorytm zadziała już w roku 2023. Niezależnie od tego zwracam również uwagę na dużą kwotę środków przekazywanych z funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład - to już w zakresie rozstrzygniętych przetargów kwota ponad 53 mld zł, więc myślę, że środków dla jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w obszarze inwestycyjnym, jest naprawdę dużo.

    Dostrzegamy problemy tego roku z wydatkami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego i w dniu 21 czerwca odbyła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pod przewodnictwem pana premiera. Tam również zapadły decyzje, że wraz ze stroną samorządową będziemy wypracowywać rozwiązania legislacyjne, które umożliwią elastyczną politykę budżetową jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w tym roku, by sprostać wyzwaniom wzrostu cen usług komunalnych. Dziękuję bardzo.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Falej:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Polskie samorządy cały czas szukają sposobu, jak sprawnie, zgodnie z prawem i przede wszystkim bezpiecznie wypełniać swoje obowiązki, ale też móc realizować wszystkie zadania, które zostały im powierzone, bo niezwykle ważne jest, by miały za co je realizować. Niestety ten udział w PIT i CIT nie jest wystarczający. Lewica złożyła konkretne propozycje dotyczące zwiększenia udziałów PIT i CIT dla samorządów, ponieważ takie mamy postulaty ze strony samorządowej i takie też jest oczekiwanie w stosunku do strony rządowej, żeby zwiększyć ten udział, ponieważ samorządy mają obecnie oczekiwania od nauczycieli, muszą też zadbać o kadrę medyczną w szpitalach, gdzie obecnie pielęgniarki proszą o to, żeby zwiększać im udział w zarobkach, również służby niemedyczne tego oczekują. (Dzwonek) Mam więc pytanie, czy jest szansa na zwiększenie udziału w PIT i CIT, bo Elbląg, Mrągowo, Ostróda potrzebują takich pieniędzy. Dziękuję. (Oklaski)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tak jak przed chwilą wyjaśniałem, w miejsce ubytków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wejdzie część subwencji ogólnej, tzw. subwencja równoważąca, która będzie dzielona algorytmicznie na podstawie obiektywnych kryteriów.

    Co do zwiększenia udziałów w podatku od osób fizycznych, to zwracam uwagę tutaj na rzecz następującą, że dla niektórych jednostek samorządu terytorialnego takie rozwiązanie może nie przynieść efektów. Z jakie względu? Wyobraźmy sobie mniej zamożną jednostkę samorządu terytorialnego po dniu 1 lipca tego roku, gdzie większość osób to osoby o stosunkowo niskich dochodach. Tam baza podatkowa z tytułu podatku od osób fizycznych zmniejszy się diametralnie.

    Jestem w stałym kontakcie z samorządowcami. Jeden z wójtów przedstawił sytuację w swojej jednostce samorządu terytorialnego i powiedział, że w jego gminie za rok 2021 drugi próg podatkowy przekroczyło tylko łącznie z nim 27 osób, więc zwiększenie udziałów PIT w takiej gminie po znacznej redukcji bazy nic nie da. Dlatego zostało wprowadzone narzędzie subwencji rozwojowej, która równomiernie będzie uzupełniać ubytki z tytułu obniżenia stawek podatkowych i podwyższenia kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawsze to powtarzam.

    W konkluzji chciałbym dodać takie pytanie: Czym lepiej dysponować: 1% od miliardów czy 100% od niewielkiej bazy lub nawet od zera? Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.