Zgłoś uwagi

Marek Matuszewski, Grzegorz Matusiak, Barbara Bartuś, Grzegorz Puda - pytanie z 23 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Marek Matuszewski, Grzegorz Matusiak, Barbara Bartuś, Grzegorz Puda - PiS
w sprawie środków finansowych dla województwa łódzkiego na przywracanie linii tramwajowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
73 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Matuszewski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mieszkańcy Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego cieszą się, że dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz Zarządu Województwa Łódzkiego udało się pozyskać środki finansowe na modernizację linii tramwajowej nr 45 do Zgierza oraz linii tramwajowej nr 43 do Konstantynowa Łódzkiego. Przywrócenie tramwajów jest niezwykle ważne dla lokalnej społeczności, ponieważ łączy się mniejsze miejscowości aglomeracji łódzkiej z Łodzią, co pozwala szybko i sprawnie dojechać m.in. do pracy, szkół i uczelni. Tramwaj to ekologiczny środek transportu. W dzisiejszych czasach jest to ważnym aspektem dbania o czyste powietrze.

    Panie Ministrze! Chciałbym zapytać, czy w ramach nowej perspektywy unijnej, programów możemy liczyć, że znajdą się środki na przywrócenie tramwajów na linii 46: Łódź - Ozorków oraz linii 43B: Łódź - Lutomiersk? Także linia tramwajowa 44 między Łodzią a Aleksandrowem Łódzkim mogłaby być reaktywowana. Domaga się tego znaczna część mieszkańców. Wtedy wreszcie korki między Łodzią a Aleksandrowem Łódzkim poszłyby w zapomnienie. Tramwaje, szczególnie ten do Lutomierska, ale też ten do Ozorkowa, pełniły także funkcję atrakcji turystycznej, krajobrazowej. Nawet z Anglii turyści przyjeżdżali je oglądać. Infrastruktura tramwajowa, szyny, trakcja, tramwaj, bez znacznych remontów wytrzymują do 40 lat. Tramwaj jest ekologiczny i nie powoduje korków, dlatego trzeba stawiać na tramwaje. Dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Jest pan w sumie znany z tego, że każdorazowo pan zabiega o swój okręg, jak każdy z posłów. Zabiegał pan o to, aby przywrócić tramwaj do Zgierza, do Konstantynowa Łódzkiego. No i myślę, że po prostu teraz to pytanie wynika jak gdyby z potrzeby kontynuacji tego tematu, za co serdecznie dziękuję. Każde pytanie w sprawie lokalnej jest dla nas bardzo istotne, bo tak naprawdę środki unijne służą mieszkańcom nie tylko centralnej części Polski, ale i miejscowości poza stolicą. Odpowiadając na to pytanie, można by mówić o dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to to, w jaki sposób możemy państwa poinformować o tym, co dzieje się w negocjacjach z Unią Europejską, a drugi jest bardziej lokalny i myślę, że od niego zacznę.

    Otóż na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b ˝Kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego˝ Zarząd Województwa Łódzkiego dysponuje środkami budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w projektach realizowanych w ramach ˝Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020˝ innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. a ˝Kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego˝, i innych niż projekty publicznych uczelni, jednostek naukowych realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub priorytetu inwestycyjnego 10a. Mówiąc językiem bardzo uproszczonym, tu tak naprawdę samorząd, a mówiąc ściślej, samorząd województwa łódzkiego, ma możliwość skierowania takich środków na taką inwestycję, o której pan mówił. Zarząd Województwa Łódzkiego dysponuje w sposób autonomiczny tymi środkami, co jest dosyć istotne, i ustala, na które projekty realizowane w ramach ˝Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego˝ zamierza przeznaczyć środki z budżetu państwa, o których mowa powyżej, po czym występuje o zgodę do ministerstwa. My jesteśmy ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego i tak się składa, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego podejmuje decyzję tylko i wyłącznie na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego. Zgodnie z informacjami, które posiadamy, według stanu na dzień 20 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dysponuje środkami z budżetu państwa, o których mowa powyżej, w wysokości ok. 48 mln zł. Środki te mogą być zakontraktowane po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Równocześnie warto w tym miejscu, w tym punkcie powiedzieć, że Zarząd Województwa Łódzkiego, dostrzegając duże potrzeby w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego, dokonał w ramach przeglądu śródokresowego relokacji środków RPO na działanie 3.1.: Niskoemisyjny transport miejski. Łączna kwota środków, o jaką zwiększono alokację na to działanie, wynosi obecnie ponad 14 mln euro. Teraz zmiany RPO podlegają procesowi akceptacji Komisji Europejskiej, której decyzja powinna pojawić się z początkiem 2020 r.

    Podsumowując i odpowiadając na pytanie pana posła, informuję, że jeżeli po akceptacji zmiany w RPO przez Komisję Europejską Zarząd Województwa Łódzkiego podejmie decyzję o realizacji inwestycji tramwajowych, o które pyta pan poseł, państwo posłowie, i zwróci się z wnioskiem w tej sprawie do naszego ministerstwa w kontekście budżetu państwa, taka zgoda zostanie udzielona. Dziękuję bardzo.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty)

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Matuszewski:

    Panie Ministrze! Linia tramwajowa 46 z Łodzi do Ozorkowa była najdłuższą linia tramwajową w Polsce - ponad 16 km długości - i drugą w Europie. W 2022 r. obchodzilibyśmy 100-lecie istnienia tej linii. Ze względu na długość linii 46 jej modernizacja to ponad 200 mln zł. Także linia tramwajowa do Lutomierska to też znaczna długość, a co za tym idzie, duże koszty. Ze względu na znaczne koszty modernizacji tych dwóch linii tramwajowych samorządów może być nie stać na cały wkład finansowy, który leży po ich stronie. Czy ministerstwo rozważy to, tak by można było zastosować odpowiednie instrumenty w kwestii wkładów finansowych i by samorządy było stać na partycypację finansową w tych projektach tramwajowych? Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście tę propozycję, jak wiele innych propozycji, które do nas wpływają, również rozważymy. Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugą część tego pytania, to myślę, że pierwsza część wystąpienia w dużym stopniu wyczerpała jego temat, ale warto jeszcze tutaj dodać informację o tym, w jakim stopniu możemy w tej chwili mówić o środkach finansowych. Otóż jesteśmy w przededniu nowej perspektywy finansowej, na lata 2021-2027, i tak naprawdę trwają dzisiaj przygotowania do uruchomienia tej nowej perspektywy. Choć oczywiście kluczowe w rozstrzygnięciach będą informacje odnośnie do wolumenu środków, z pewnością taka kwestia wsparcia kierowanego na rozwój transportu publicznego, w tym tych linii tramwajowych, o których pan poseł wyraźnie mówi, będzie jedną z priorytetowych, jak każda inna, w sprawie której wniosek do nas wpłynie. Warto też wskazać w tym punkcie, że najważniejsze uwarunkowania, które będą brane pod uwagę przy programowaniu nowej perspektywy w tym zakresie, to nowy, zakładamy, mniejszy wolumen środków Unii Europejskiej, niższy poziom finansowania inwestycji. Rozmowy trwają, tak naprawdę trudno mówić o jakichkolwiek cyfrach czy liczbach. A w przypadku inwestycji w transport miejski muszę powiedzieć, że istotną rolę odgrywają rozwiązania zeroemisyjne, bardziej proekologiczne, bardziej zielone oraz zakładana współpraca gmin w ramach istniejących rozwiązań funkcjonalnych. Chodzi nam najczęściej o to, aby uzupełnić ofertę, którą gminy na dzień dzisiejszy już proponują.

    Na chwilę obecną w ramach prowadzonych wewnątrz naszego ministerstwa prac grupy roboczej do spraw przygotowywania interwencji nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 omawiany jest również podział środków pomiędzy programy operacyjne zarządzane z programu i krajowego, i regionalnego mający zapobiec podwojonemu finansowaniu. To dosyć istotne z punktu widzenia tego, że wiemy o tym, iż te środki będą przekazywane w sposób nieco inny, niż było to dotychczas.

    W przypadku transportu miejskiego jest propozycja, aby podział interwencji następował w oparciu o wielkość miast i ich położenie. Jednak naprawdę kluczową informacją do podjęcia ostatecznych rozwiązań będzie wolumen przyznanych środków na ten kierunek interwencji.

    Tak że odpowiadając jeszcze raz panu posłowi, jeżeli taki wniosek wpłynie, oczywiście z pewnością, tak jak wiele innych wniosków, również przyjrzymy się mu i będziemy mogli odpowiedzieć po tym, jeżeli poznamy, jaki wolumen tych środków pozostanie na tego typu rozwiązania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.