Zgłoś uwagi

Andrzej Gawron, Grzegorz Lorek, Zbigniew Dolata, Szymon Giżyński - pytanie z 23 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Andrzej Gawron, Grzegorz Lorek, Zbigniew Dolata, Szymon Giżyński - PiS
w sprawie walki z afrykańskim pomorem świń w 2020 roku

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
54 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Praktycznie na każdym spotkaniu z rolnikami pojawia się temat afrykańskiego pomoru świń. Rolnicy chcą uzyskać bliższe informacje o działaniach rządu w tej sprawie. Niektórzy rolnicy całkowicie nastawili się na hodowlę świń, zadłużając gospodarstwo, czasami biorąc duży kredyt, i teraz mają obawy o swoją przyszłość. W kontekście tych dyskusji zawsze pojawia się temat redukcji dzików czy też odnajdywania dzików padłych i utylizacji. Niestety problem pojawił się w 2014 r., były to małe ogniska i wtedy nie zadziałano szybko, tak jak np. w Czechach, gdzie te ogniska zostały zlikwidowane poprzez właśnie strefę sanitarną, odstrzał dzików. Teraz mamy dużo gorszy problem, trudniejszy problem, ponieważ tych ognisk jest więcej. Prosiłbym o szczegółową informację, jakie działania są podejmowane w tej sprawie - redukcji dzików, bioasekuracji.

    Jeszcze może pan poseł.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Grzegorz Lorek:

    Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń jest zadaniem wielozakresowym. Jedną z możliwości przeniesienia zarazy jest transport trzody chlewnej. Dania jako jedno z pierwszych państw podjęła procedurę dezynfekcji ciężarówek na granicy swojego kraju. Każde zabrudzone obornikiem auto skutkuje niewpuszczeniem całego transportu na obszar Danii. Panie ministrze, czy resort rolnictwa rozważa wprowadzenie podobnej procedury na granicach naszego kraju? Jest to bardzo istotne ze względu na przenoszenie patogenów i to pozwoliłoby na ograniczenie przepływu tej choroby pomiędzy granicami. Dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panowie zadali pytania w sytuacji, kiedy otrzymamy je wszyscy, bo to jest zadanie ogólnopaństwowe, ogólnonarodowe, szczególnie wymagana od rządu jest jego realizacja. Jesteśmy w przededniu sytuacji, dzieli nas od niej kilkadziesiąt godzin, w której będziemy mieli zwielokrotnione możliwości działania w zasadzie na wszystkich płaszczyznach walki z ASF-em, przy szczególnym uwypukleniu konieczności na tym odcinku, co do którego Unia Europejska - i doświadczenie potoczne, nasze już kilkuletnie, a więc codzienne - wskazuje, że podstawowym zadaniem jest redukcja populacji dzików.

    Mówię i myślę oczywiście o ustawie, którą już możemy tytułować ustawą z 20 grudnia 2019 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W czym ona przynosi przełom? W tym, że opisuje i stwarza nowe instytucje, czyli nowe możliwości, w postaci odstrzału dzików wykonanego na konkretnym obszarze, z nakazu wydanego przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Wprowadza taką instytucję, jaka do tej pory nie była usankcjonowana, z takim zadaniem jak udział w polowaniach i odstrzale sanitarnym. W jednej wersji i przy jednym zadaniu może być sformowane doraźne zgrupowanie zadaniowe, bo tak to się prawnie nazywa, z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub, w innym wariancie, z żołnierzy. Udostępniane jest to pozwolenie wojewodzie, na jego wniosek, przez odpowiedniego ministra - albo ministra spraw wewnętrznych i administracji, albo ministra obrony narodowej. Tutaj się decyduje, że nakaz odstrzału sanitarnego jest to rozporządzenie wojewody. Specjalnie mówię o takich konkretach, bo ilustrują one po prostu przełom, inne, znakomite, większe możliwości. Rozporządzenie wojewody jest wydawane na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. On musi tę decyzję umotywować co do konieczności takiego rozporządzenia, w tym ustalenia obszaru objętego odstrzałem, liczby dzików i innych parametrów takiego odstrzału, takiej redukcji. Jest też zalecenie, żeby tego typu decyzja, uruchomienie już procedur administracyjnych, była poprzedzona dyskusją na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, który, jak państwo wiedzą, podlega wojewodzie. I wtedy wniosek wojewody, o czym już mówiłem przed chwilą, jest kierowany do odpowiedniego ministra - obrony narodowej bądź spraw wewnętrznych i administracji.

    Są oczywiście określone sposoby funkcjonowania zgrupowań zadaniowych. W przypadku gdy one są wieloformacyjne, czyli składają się z funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, dowodzi oficer wskazany przez dowódcę na poziomie sobie właściwym, czyli obszaru, za który konkretny dowódca, konkretna jednostka organizacyjna Policji biorą odpowiedzialność. W przypadku wojska jest to oficer wskazany przez odpowiedniego dowódcę właściwego dla miejsca działania.

    Można by jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. Myślę, że taką szansę mi panowie dadzą w pytaniach dodatkowych.

    Natomiast co do spraw, które były podniesione w pytaniu drugiego pana posła, chcę powiedzieć, że w przypadku bioasekuracji ta ustawa też bardzo podkreśla rolę bioasekuracji podczas tych czynności, czyli w odniesieniu do myśliwych.

    Odniosę się do konkretnych pytań. Jest tak, że mamy konkretne możliwości na takich granicach, które są granicami rzeczywistymi. Tam są wszędzie maty - na granicach z Rosją, Ukrainą, Białorusią. W porozumieniu z KAS, z Krajową Administracją Skarbową, pod naszym właściwym naciskiem na służby weterynaryjne... Domagamy się bardzo skutecznego kontrolowania przewożenia żywności, nazwijmy to, przetworzonej domowymi sposobami. I jest to bardzo skuteczne. Na pewno też ilustruje problem. Tylko w ubiegłym roku i tylko w odniesieniu do województwa podkarpackiego na tych granicach, zresztą obciążonych przejazdami w obie strony, zarekwirowano aż 38 t takich próbek przetworów i innej tego typu konfekcji żywnościowej (Dzwonek), która może potencjalnie zawierać, nieść takie niebezpieczeństwa.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Zbigniew Dolata:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Dziękuję też panu ministrowi za te wyjaśnienia. Chciałbym tylko dopytać o to, jak te działania polskiego rządu są oceniane na forum międzynarodowym, przez instytucje unijne, przez EFSA, przez Komisję Europejską, może również przez rządy poszczególnych państw, których problem ASF-u dotyczy. Bardzo proszę, panie ministrze o ewentualną odpowiedź na te pytania.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

    Dziękuję uprzejmie.

    Wbrew temu, co się słyszy z kręgów opozycji, z kręgów ekologów, osób nieżyczliwych skutecznym działaniom rządu, po prostu dlatego, że są skuteczne, mamy pełną zgodność co do metod zwalczania ASF-u w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do tej metody najskuteczniejszej i zalecanej jako najważniejsza. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy realizujemy taką triadę konsekwentnych działań w odniesieniu do usytuowania tych działań w hierarchicznym porządku. Komisja Europejska, EFSA, czyli ta organizacja, która wydaje wyroki i zalecenia w zakresach naukowości i wartości, zaleceń naukowych, orzekła, my całkowicie to stosujemy, że najważniejszym sposobem w obecnych warunkach, po rozpoznaniu tego wszystkiego, jest redukcja populacji dzików. Na drugim miejscu jest likwidowanie znalezisk w postaci padłych, martwych dzików. Na trzecim jest bioasekuracja. Z tym że wszystkie te trzy działania pod względem optymalności, konieczności robienia w tych trzech obszarach wszystkiego, co tylko można zrobić, są sobie równe. Natomiast jest hierarchia w zakresie oceny skutków działania, które ma na celu jak najszybsze zlikwidowanie ASF-u na konkretnym obszarze. Jest całkowicie oczywiste, że redukcja populacji dzików jest działaniem najważniejszym.

    Kumulujemy w tej ustawie wszystkie pozytywne doświadczenia, wszystkie skuteczne doświadczenia czterech państw, które osiągnęły sukces w zwalczaniu ASF-u, prewencyjnie. Zrobiły to Niemcy i Francja, odstrzeliwując czy redukując populację dzików w wysokości dobrze ponad 1 mln w każdym z państw. Nie ma tam w tej chwili ASF-u i oby nie było, dlatego że ASF tam przerzucony nie miałby się z czym spotkać. Nie ma tego materiału, który był ASF reprodukował. Oczywiście konsumujemy również te sukcesy, które były udziałem Czechów, często wspominanych, i Belgów. Oni na ograniczonym obszarze, ogrodzonym zlikwidowali wszystko to, co z ASF-em było związane.

    My to samo zrobiliśmy teraz z województwem lubuskim. Błyskawicznie, w ciągu 3 dni, powstał płot, ogrodzenie bardzo silne (Dzwonek), co najmniej 36 km ogrodzenia, gdzie zlikwidowano już do tej pory prawie wszystko, co tam było. Te zadania, które ustawa pozwala realizować skutecznie, są taką aktywacją wszystkich pozytywnych doświadczeń, co najważniejsze, skutecznych, tego, co przed nami doświadczyli Czesi, Belgowie, Niemcy i Francuzi. Ta ustawa znakomicie umożliwia skuteczne pójście ich śladami. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.