Zgłoś uwagi

Poseł Urszula Nowogórska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
125 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158, 158-A i 192).

Poseł Urszula Nowogórska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiciele Rządu! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w drukach sejmowych nr 158 oraz 158-A.

    Projekt, jak zauważyliśmy, ma charakter projektu poselskiego, został opracowany przez posłów PiS. Szkoda, że nie jest to projekt rządowy. Mimo to wprowadza on, wyodrębnia, tworzy dwa nowe działy administracji rządowej: aktywa państwowe i klimat. Przez analogię dokonuje się również zmian w 92 innych ustawach.

    Po zapoznaniu się z projektem ustawy oraz podczas wnikliwej i bardzo merytorycznej dyskusji na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych powstało wiele wątpliwości i różnych pytań, a także wątpliwości co do intencji wnioskodawców.

    Proponowane zmiany zakładają, że przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych wejdzie do składu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Zmiana taka ma na celu koncentrację i wzmocnienie nadzoru tego ministerstwa nad szeroko pojętymi aktywami publicznymi. Podobny cel ma uzupełnienie o przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych składów rad nadzorczych spółek zarządzających. Chodzi m.in. o specjalne strefy ekonomiczne, Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie liczba członków rady nadzorczej wzrasta z 12 do 14, Pocztę Polską, gdzie liczba członków rady nadzorczej z 5-7 zmienia się na 5-9, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie radę rozszerza się do 11 przedstawicieli administracji rządowej, Radę Programową Współpracy Rozwojowej, którą rozszerza się z 23 do 25 członków, a w art. 78 projektu ustawy w odniesieniu do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego w art. 19 zwiększa się radę nadzorczą z 6 do 7 członków. Analizując te zmiany w spółkach, musimy się zastanowić, czy nie ma innych możliwości zwiększenia nadzoru nad tymi spółkami, bez konieczności zwiększenia liczby członków zasiadających w tych radach. Chyba że okazało się, że zwiększenie liczebności spowodowane jest złym nadzorem w tych spółkach. Generalnie wzrastają koszty ogółem funkcjonowania państwa, które chowa się pod płaszczem nadzoru właścicielskiego. A może być tak, że po analizie okazało się, że w 2019 r. wyniki tych spółek były tak zadowalające, że zwiększenie liczby osób zasiadających w tych radach można traktować jako swoistą nagrodę. Nawiązując do art. 83 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w art. 11 uchyla się ust. 2, który mówi o obowiązku publikacji informacji o wynagrodzeniach wyższych niż normatywne. Tutaj stawiamy duży znak zapytania i zastanawiamy się, jaki jest prawdziwy powód tego zapisu.

    Kolejny zapis, który budzi ogromne zastanowienie, to zapis ujęty w poprawce nr 5, gdzie w art. 36a czytamy: Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą (...), o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezes Rady Ministrów. Wydaje nam się, że zapis ten wykracza poza materię przedłożenia projektu. Rodzi się zatem kolejna wątpliwość, czy zmiany te były wcześniej konsultowane z Senatem, czy chodzi po prostu o zabranie środków finansowych i kompetencji. A wówczas Senat pełniłby tylko rolę symboliczną w tych kwestiach. Chyba że istnieją jakieś argumenty, których dotychczas nikt nie podnosił, że Senat źle wykonywał w tym zakresie swoje obowiązki. Zastanawiające jest również to, iż art. 36a ust. 2 nie precyzuje dokładnie, jaki minister miałby zająć się opieką określoną w ust. 1 i realizować ją w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa.

    Kolejna wątpliwość powstaje po analizie art. 103 projektu ustawy. Nasze pytanie jest bardzo głębokie i wiąże się z głębokim niepokojem: Co stanie się z pracownikami służby cywilnej i czy ci, którzy są spoza niej, przejdą do nowego pracodawcy po wejściu w życie niniejszej ustawy?

    Zastanawiamy się, czy dojdzie do sporu kompetencyjnego pomiędzy ministrem klimatu a ministrem środowiska w wyniku wyodrębnienia nowego działu klimat, bo z zapisów projektu ustawy wynika, że do kompetencji ministra klimatu ma należeć nadzór m.in. nad prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, głównym inspektorem ochrony środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

    Klub Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 chce oczywiście sprawnej administracji i skutecznego państwa, ale jesteśmy przeciwko wprowadzaniu chaosu i rozproszenia legislacyjnego. Nie podoba nam się prawo, które skrywa ukryte, na pozór niewinnie wyglądające mechanizmy. Nie podoba nam się również pisanie prawa bez konsultacji, pod dyktando określonej grupy interesów. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.2
Pozycja w rankingu:
23
Liczba głosów: 87
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.