Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Urszula Rusecka, Bożena Borys-Szopa, Anna Kwiecień, Sylwester Tułajew, Stanisław Szwed - PiS
w sprawie przygotowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań systemowych i instrumentów wsparcia dla polskich seniorów
- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
25 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rodzina i seniorzy są w centrum uwagi i działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną kadencję przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania systemowe, instrumenty, których ideą jest wsparcie i poprawa sytuacji osób starszych, emerytów, rencistów, wśród których znaczną grupę stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Wymienię tylko kilka programów, np. program Senior+, który znacząco poprawił dostęp osób starszych, szczególnie z obszarów wiejskich, do domów, klubów seniora dających możliwość aktywizacji, wspólnego spędzania czasu, dzielenia się pasjami i doświadczeniami, czy chociażby program dotyczący bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia, a także ustawowo zagwarantowaną coroczną trzynastą emeryturę, znaczącą waloryzację rent i emerytur czy wypłaconą w ubiegłym roku i zaplanowaną na rok bieżący czternastą emeryturę.

    Dla porównania: jeżeli chodzi o wsparcie, którego udzielamy naszym seniorom, to sytuacja jest taka, że chociażby domów i klubów seniora w 2015 r. było zaledwie 99, a na chwilę obecną jest 1068 takich jednostek. Tu widać realną różnicę. W odniesieniu do kwestii związanych z wysokością wsparcia finansowego dla polskich seniorów jest tak, że w 2015 r. było to zaledwie 3,6 mld zł, a w ubiegłym roku, 2021 r. - 36 mld zł. Wiemy, że w roku bieżącym to wsparcie będzie jeszcze wyższe, jeszcze bardziej znaczące, ta kwota zostanie zwiększona.

    Panie ministrze, uprzejmie poproszę o odpowiedź na pytanie: Jakiego rodzaju, w jakiej wysokości wsparcie finansowe zostało zaplanowane dla polskich seniorów, emerytów i rencistów, w bieżącym roku? (Dzwonek) Dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie dotyczące polityki senioralnej realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że te ostatnie lata to dobry okres dla emerytów i rencistów. Działania, które podejmujemy, mają służyć temu, aby naszym emerytom żyło się lepiej i godniej.

    Może rozpocznę od kwestii materialnej, czyli wsparcia finansowego, bo to jest niesłychanie ważne. Pani przewodnicząca już o tym wspomniała, ale może jeszcze rozwinę tę kwestię. Mam tu na myśli rozwiązania, które w ostatnim czasie weszły w życie, czyli z jednej strony - emeryturę bez podatku do kwoty 2,5 zł, czyli chodzi tu o kwotę wolną od podatku wynoszącą do 30 tys. Ponad 70% emerytów skorzysta z tego w pełni, a 90% w jakimś zakresie. Czyli jest to pierwsze dobre rozwiązanie, które spowoduje, że niektórzy emeryci mogą skorzystać, chodzi o nawet ponad 2 tys. zł w ciągu roku. Natomiast z drugiej strony jest też rozwiązanie dla osób, które mają emeryturę wyższą niż 2,5 tys. zł. Chodzi o obniżenie podatku PIT z 17% do 12%, czyli kolejne obniżenie w odniesieniu do środków. I to jest, jak myślę, bardzo dobre rozwiązanie.

    Do tego trzeba dołączyć te rozwiązania, które są zapisane w naszych ustawach. Pierwsze z nich to rozwiązanie, które w jakiś sposób walczy z inflacją, chodzi tu o waloryzację świadczeń emerytalnych. Przypomnę, że tegoroczna waloryzacja jest wyższa niż mogłoby to wynikać z ogólnie przyjętych norm, które przyjmowaliśmy. Zwiększyliśmy wskaźnik waloryzacji, jeśli chodzi o wskaźnik wynagrodzeń, do 63%, czyli po raz pierwszy w ogóle w historii mamy taki wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, co spowodowało, że wskaźnik waloryzacyjny, chociaż pierwotnie miał wynosić 5,7%, był na poziomie 7%. To spowodowało, że od 1 marca do emerytów i rencistów trafiło ponad 3,5 mld zł dodatkowych środków. Środki, które przeznaczyliśmy na waloryzację, łącznie wyniosły 18,4 mld zł.

    Warto też podkreślić, jak wzrastała minimalna emerytura w ostatnich latach, bo przypomnę, że w 2015 r. najniższa emerytura wynosiła 880 zł. Jeśli chodzi o ten rok, to jest to 1338,44 zł, czyli jest to ponad 50-procentowy wzrost najniższej emerytury, co pokazuje pewną ścieżkę, żebyśmy zapewniali bezpieczeństwo emerytalne naszym emerytom i rencistom. Warto oczywiście to przypomnieć, bo wszyscy o tym doskonale wiedzą, szczególnie emeryci. To są dodatkowe świadczenia, które nie wynikają prosto z systemu emerytalnego, w postaci trzynastej emerytury, która jest już wpisana ustawowo do naszego porządku prawnego, jak i czternasta emerytura, która była w ubiegłym roku, będzie również w tym roku. Sejm przegłosował już stosowną ustawę, która jest w tej chwili w Senacie.

    Przypomnę, że jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to ona obejmuje wszystkich ubezpieczonych, tych, którzy są ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w KRUS, mają świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy świadczenia mundurowe. Łącznie środki, jakie przeznaczamy na trzynastą emeryturę w tym roku, wynoszą 13 100 mln zł. Wysokość najniższej trzynastej emerytury to również 1338,44 zł. Warto podkreślić, że zarówno trzynasta emerytura, jak i czternasta emerytura są zwolnione od podatku. Kwota netto na rękę jest na poziomie 1218 zł, czyli jest wyższa, niż jakby był potrącany podatek. Tak że to też jest kolejne dobre rozwiązanie. Czternasta emerytura na podobnych zasadach jak trzynasta emerytura, z tym że wprowadziliśmy limit kwoty uprawniającej do pełnej najniższej emerytury, tj. kwota 2900 zł świadczenia emerytalnego. Później stosowany będzie mechanizm złotówka za złotówkę, a jeżeli ktoś ma emeryturę powyżej 4188 zł, to z tego nie skorzysta.

    Prawie 9 mln emerytów skorzysta z czternastej emerytury. Przypomnę, że trzynasta emerytura została wypłacona już w kwietniu. Pierwsza wypłata czternastej emerytury odbędzie się 25 sierpnia, w kolejnych etapach wrześniowych wypłat emerytur i rent będzie również wypłacana czternasta emerytura.

    Warto podkreślić, że zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura nie są doliczane do dochodu uprawniającego do innych świadczeń. O podatku już wspomniałem, zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura zwolnione są od podatku.

    Pani przewodnicząca o tym wspomniała, ale warto jeszcze przypomnieć, że łącznie w 2020 r. waloryzacja trzynastej i czternastej emerytury to będzie prawie 43 mld zł. Jeżelibyśmy wzięli tylko ostatnie 3 lata, to byłaby to kwota ponad 116 mld zł, to są środki, które trafiły do naszych emerytów.

    Czas się kończy, ale chcę wspomnieć jeszcze o dodatku osłonowym, który jest zawarty w tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przeznaczamy na to ponad 4 mld zł. Osoby, które mają najtrudniejszą sytuację, a dotyczy to również gospodarstw senioralnych, mogą z tego skorzystać. Jest tutaj również dodatkowy komponent dotyczący osób, które opalają (Dzwonek) węglem czy innymi nośnikami energii.

    To tyle w telegraficznym skrócie, bo oczywiście programów, które realizujemy, jest bardzo dużo, ale czas już minął. Ewentualnie uzupełnię w odpowiedzi na kolejne pytania państwa posłów. Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Bardzo dziękujemy za początkową odpowiedź, w której pan mówił o przywracaniu godności seniorom, przywracaniu godności emerytom i o waloryzacjach, które realizuje obecny rząd, który jest od 2015 r. A w ogóle waloryzacja jest związana z naszą ustawą z poprzednich rządów, tych rządów w latach 2005-2007. Przypomnę, że początki XXI w. były tragiczne: bardzo niskie waloryzacje. Ale to był efekt tego, jakie rozwiązania przyjął ówczesny rząd. Wtedy był rząd SLD, Lewicy. Co prawda już PSL w tym nie pomógł, ale pomogła Platforma i w ogóle była taka odpowiedź, że zniesiono coroczne waloryzacje. Tylko raz na 3 lata emeryci mogli je wtedy otrzymywać. Warto o tym przypominać, bo dzisiaj, jak żyje nam się coraz lepiej, to zapominamy.

    Chciałam w tym moim, już (Dzwonek) skończonym, czasie dopytać jeszcze o jedno bardzo, bardzo ważne rozwiązanie - o emeryturę ˝Mama 4+˝. To jest rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzone przez nas w ubiegłej kadencji, ale w moim przekonaniu jest to bardzo ważne, bo to nie tylko, można powiedzieć, element prodzietności, ale przecież te kobiety, które pracowały, kiedyś urodziły dla Polski, dla nas, żeby ktoś miał pracować na nasze emerytury, czworo lub więcej dzieci. Ile osób, ile kobiet, czy nie tylko kobiet, skorzystało z tego świadczenia? Czy są składane nowe wnioski i jakie to są ewentualnie kwoty - jak pan minister ma te dane - które na ten cel są przeznaczane? Bardzo dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Dziękuję bardzo za te uzupełniające pytania.

    Oczywiście jeszcze zanim na nie odpowiem, to jeszcze powiem o dwóch programach, o których też wspomniała pan przewodnicząca. Powiem jeszcze o programie ˝Aktywni+˝ skierowanym do organizacji pozarządowych. Rozdzieliliśmy w tym roku kwotę 40 mln zł na wsparcie aktywności osób starszych, bo w tej części materialnej również bardzo ważna jest ta część, aby utrzymywać naszych seniorów w aktywności. Drugi program, który jest też skierowany do osób starszych, to jest program ˝Senior+˝, skierowany do samorządów na tworzenie zarówno dziennych domów seniora, jak i klubów seniora. Takich jednostek mamy już ponad 1000. W 2015 r. tych jednostek było 99, czyli w tym zakresie jest bardzo duży wzrost. Te programy cieszą się dużą popularnością wśród seniorów, bo umożliwiają im spędzanie czasu w aktywny sposób. Myślę też, że jest bardzo dobry program, o którym mówiła pani przewodnicząca, dotyczący rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli program, umownie mówiąc, ˝Mama 4+˝. To jest program, który skierowany jest do tych rodziców - program obejmuje również ojców - którzy ukończyli wiek emerytalny, wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ale nie nabyli prawa do emerytury, np. ze względu na to, że wychowywali dzieci, bądź też nabyli prawo do emerytury, ale w niższym zakresie niż najniższa emerytura. I to rozwiązanie, które wprowadziliśmy, zapewnia tym osobom najniższe świadczenie, czyli w tym przypadku kwotę 1388,44 zł. Z ostatnich danych, które mamy, jeśli chodzi o liczbę osób, które otrzymały decyzję o przyznaniu i mają już wypłacane te środki, ta liczba wynosi 67 tys. Oczywiście generalnie to dotyczy matek, ale jest też kilkuset ojców, którzy z tego programu korzystają. Łącznie wypłaciliśmy, bo program wszedł w życie 1 marca 2019 r., 1400 mln zł. I tak jak powiedziałem, to są te dwa mechanizmy. Jeden, w przypadku którego w pełni wypłaca się najniższą emeryturę, a jeżeli ktoś ma niższą emeryturę, to ma dopłatę do tej najniższej emerytury. Zatem te osoby mają zapewnione środki do życia.

    Wspomnę jeszcze o jednym rozwiązaniu, które jest skierowane do osób niesamodzielnych, tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych. W tym zakresie z tego programu skorzystało już ponad 790 tys. osób. Łącznie przeznaczyliśmy na to ponad 3 mld zł, 3,5 mld zł, czyli jest to też kolejne zasilenie dla tych osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. I tu dopłacamy do ich najniższego świadczenia. (Dzwonek) Myślę, że to też jest bardzo dobrze przyjęte rozwiązanie, które pomaga tym osobom godnie żyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.