Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Paul - Wystąpienie z dnia 25 maja 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
12 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2245 i 2279).

Poseł Jerzy Paul:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zawartego w drukach nr 2245 i nr 2279.

    Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa oraz przepisów umożliwiających obywatelom i inwestorom prowadzenie dziennika budowy i dokumentowania przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej. Projekt ustawy był przedmiotem prac Komisji Infrastruktury w dniu 24 maja 2022 r.

    Niniejsza nowelizacja proponuje w ramach cyfryzacji procedur prawa budowlanego następujące zmiany: umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej przez system EDB, umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej przez system EKOB, uregulowanie portalu e-Budownictwo, zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, a także ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny e-CRUB, umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

    Niniejszy projekt ustawy dotyczy zagadnienia cyfryzowania rejestracji przebiegu robót budowlanych. Projektowane zmiany mają umożliwić dokonywanie wpisów dotyczących zdarzeń zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych w postaci elektronicznej dzięki umożliwieniu prowadzenia dziennika budowy właśnie w postaci elektronicznej.

    Obecne przepisy Prawa budowlanego nie przewidują możliwości prowadzenia dziennika w takiej postaci. Z rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki wprost wynika, że dziennik budowy jest dokumentem papierowym. Składają się nań oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie. Proponuje się zatem zmiany w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które wprowadzą dla uczestników procesu budowlanego alternatywne rozwiązania w odniesieniu do obecnego stanu prawnego, czyli możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Jednocześnie zostanie zachowana możliwa dotychczasowa postać prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, czyli postać papierowa. Wprowadza się w tym zakresie 10-letni okres przejściowy.

    Proponowana ustawa wprowadza dla uczestników procesu budowlanego możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Docelowo przewiduje się obligatoryjne prowadzenie książki obiektu budowlanego w ww. postaci.

    W dalszej części zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wprowadza się utworzenie systemu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, a także ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Projektowana ustawa przewiduje w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, których celem jest umożliwienie elektronicznego uzgadniania projektów budowlanych sporządzonych właśnie w postaci elektronicznej. W procedowanej zmianie ustawy zmieniają się również przepisy odnoszące się do możliwości przeprowadzenia egzaminów pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane.

    Wysoka Izbo! Klub Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nowelizowana ustawa jest dobra, potrzebna i oczekiwana przez grupy zawodowe zajmujące się ogólnie budownictwem. W ślad za tym klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem proponowanych zmian w ustawie.

    Panie Marszałku! Chciałbym złożyć na pańskie ręce pięć poprawek do proponowanej nowelizacji ustawy. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
239
Liczba głosów: 23
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.