Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Paulina Matysiak, Wiesław Szczepański, Rafał Adamczyk, Tomasz Trela, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Katarzyna Ueberhan, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Śmiszek, Jan Szopiński, Monika Falej, Przemysław Koperski, Karolina Pawliczak, Marcelina Zawisza, Daria Gosek-Popiołek, Arkadiusz Iwaniak, Anna Maria Żukowska, Katarzyna Kretkowska, Magdalena Biejat, Joanna Scheuring-Wielgus, Wiesław Buż, Paweł Krutul, Robert Obaz, Marcin Kulasek, Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek, Tadeusz Tomaszewski, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Anita Kucharska-Dziedzic - Lewica
w sprawie zapowiedzianego na 16 maja 2022 r. strajku w spółce Polregio i związanych z tym konsekwencji dla Polaków w postaci braku możliwości dojazdu do pracy, szkoły itp.
- do Ministra Infrastruktury

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
67 wyświetleń
0
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Rafał Adamczyk
Poseł Rafał Adamczyk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Magdalena Biejat
Posłanka Magdalena Biejat
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Przemysław Koperski
Poseł Przemysław Koperski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kotula
Posłanka Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Paulina Matysiak
Posłanka Paulina Matysiak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Śmiszek
Poseł Krzysztof Śmiszek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Marcelina Zawisza
Posłanka Marcelina Zawisza
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Szczepański
Poseł Wiesław Szczepański
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Matysiak:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam kilka pytań w związku z nadchodzącym strajkiem w Polregio zapowiedzianym na 16 maja, czyli na najbliższy poniedziałek. Jak wyglądają rozmowy? Czy są w ogóle szanse na porozumienie? Pytania do pana ministra są o tyle zasadne, że jest pan obecnie mediatorem - tak donoszą media - bierze pan udział w rozmowach między stroną społeczną, pracownikami a marszałkami województw.

    Mam też oczywiście kilka dodatkowych pytań. Jakie działania podejmuje lub zamierza podjąć Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli główny udziałowiec Polregio? Czy agencja zostawia to po prostu w rękach marszałków województw? Oczywiście nasuwają się też inne pytania, panie ministrze. Czemu spółka Polregio potrzebuje większych dopłat niż przewoźnicy samorządowi? Czy Agencja Rozwoju Przemysłu i marszałkowie mają pomysł, żeby jeździć więcej? Podam przykład z mojego województwa. Łódzka Kolej Aglomeracyjna co roku podnosi liczbę przejechanych kilometrów bez podnoszenia poziomu dotacji. Polregio jeździ drożej, a środków na podwyżki dla pracowników nie ma. Oczywiście postulaty płacowe pracowników Polregio są zasadne. Płace trzeba podnieść, wszyscy pracownicy potrzebują wsparcia. Rozmawialiśmy o tym zresztą na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Te postulaty są całkowicie zrozumiałe, natomiast mam pytanie: Jak wygląda obecnie sytuacja? Jest czwartek, zapowiedziany strajk ma odbyć się za kilka dni. Czy pociągi Polregio staną w całej Polsce?

    Tutaj warto dodać, że codziennie, każdego dnia na tory wyjeżdża 1900 pociągów Polregio, które przewożą prawie 250 tys. pasażerów. Czy dojdzie do paraliżu na kolei, czy nie dojdzie? Czy pan minister może nam przedstawić jakieś informacje, jak ta sytuacja na ten moment wygląda i czego spodziewać się za kilka dni? Dziękuję.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Szanowna Pani Poseł! Szanowni Państwo Posłowie! Na początku chciałem powiedzieć, że nasze państwo jest oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, na współdziałaniu władz w dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, która umacnia uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Szczególnie ta zasada przyznaje niezależność władzom samorządowym wobec władz szczebla centralnego. Również w kontekście tej zasady dochodzi do podziału odpowiedzialności związanej z kolejowym zbiorowym transportem publicznym. Ta zasada, ten podział odpowiedzialności wygląda tak, że za przewozy regionalne odpowiada województwo, a organizatorem jest marszałek województwa. Minister infrastruktury odpowiada za przewozy międzyregionalne i zagraniczne i to tutaj jest on organizatorem. Tak wygląda porządek rzeczy i to jest pierwsza podstawowa informacja.

    W związku z tym klucze do rozwiązania kwestii strajkowych w Polregio czy w ogóle w sektorze kolei regionalnych mają w swoich rękach marszałkowie i to oni są...

    (Głos z sali: Agencja Rozwoju Przemysłu.)

    Nie, nie, marszałkowie. Zaraz do tego dojdę i państwu to wytłumaczę.

    Dodatkowo należy przypomnieć, że samorządy województw uzyskały udział w CIT 1,5%, a potem 0,75%, teraz to jest 2,25%. Można dyskutować, czy to jest wystarczająca wysokość, ale tak jest.

    Skąd się wzięła w Przewozach Regionalnych Agencja Rozwoju Przemysłu? Ona wzięła się tam na podstawie decyzji podjętej w 2015 r. o dokapitalizowaniu Polregio i cofnięciu czy też ograniczeniu procesu usamorządowienia, bo zwracam uwagę, że właścicielem Polregio, wiodącym oczywiście, jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ale udziałowcami są również marszałkowie. To jest ten zespół właścicielski, który powinien współdziałać w ramach stosownych procedur opisanych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a teraz akcyjnych, bo Polregio przekształciło się w spółkę akcyjną, i doprowadzać do sytuacji, w której ta spółka ma możliwość normalnego funkcjonowania. To tak rekapitulując. Ta decyzja o dokapitalizowaniu podjęta właśnie w 2015 r. spowodowała długotrwały proces przed Komisją Europejską, zakończony dopiero po ciężkich, trudnych i niezwykle skomplikowanych negocjacjach, bo Komisja cofała się bardzo głęboko w przeszłość, analizowała sposób funkcjonowania Polregio w kontekście dokapitalizowań i pomocy publicznej na naprawdę bardzo, bardzo wielu poziomach i w ramach wielu pomysłów. To jest ta decyzja. Ona jest wielostronicowa i ma warunki: warunki związane z otwarciem rynku - tę część dotyczącą skrócenia okresu możliwości powierzenia my jako Ministerstwo Infrastruktury już dawno zrealizowaliśmy i ona jest wprowadzona do porządku - plus warunki dotyczące właśnie organizowania przetargów. I te przetargi mają być organizowane przez samorządy województw, to jest ich wyłączna odpowiedzialność i kompetencja. Stąd też ta sytuacja nie jest prosta i jakakolwiek kolejna pomoc publiczna jest niezwykle ryzykowna, bo może spowodować zawieszenie wykonania tej decyzji warunkowej i konieczność zwrotu wszystkich środków, które zostaną uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Trzeba o tym pamiętać i mieć to na uwadze.

    Oczywiście toczy się dialog. Ja wprawdzie nie sądzę, żeby można było nazwać mnie mediatorem, jakoś się nie czuję związany z taką rolą, ale zostałem poproszony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego o spotkanie ze stroną marszałkowską, z zespołem ekspertów, który miał być gotów do działania natychmiast. Potem okazało się, że listę osób uzyskaliśmy dopiero po długim weekendzie majowym i nie mogłem jej nazwać po tych dwóch spotkaniach zespołem ekspertów. Choć to są ludzie, którzy mają głęboką wiedzę dotyczącą rynku, to każda z tych osób prezentowała stanowisko własnego województwa. A więc ta rozmowa była dosyć zatomizowana, trudna i generalnie osadzała się na jednym postulacie: Fundusz Kolejowy, zapłaćcie nawet za organizowanie przewozów w formule rekompensaty. Jak sami państwo rozumiecie, w kilka dni takich decyzji nikt nie podejmie. Oczekiwania strony społecznej i rozmowy, które toczyła spółka wraz z częścią właścicieli, zakończyły się pewnym takim ustaleniem, które zostało zaprezentowane marszałkom według mojej wiedzy we wtorek, i toczą się w tej chwili rozmowy. To jest też potwierdzone przeze mnie, bo osoby, które w środę były na spotkaniu wirtualnym, zdalnym z moim udziałem, mówiły, że dostały stosowne dokumenty i że one są w tej chwili przez marszałków analizowane w ramach tych działań (Dzwonek), które są podejmowane już bilateralnie do każdej umowy. Zakładam, że sprawa rozwinie się w taki sposób, że zostanie zawarte porozumienie. Bardzo tego oczekuję. Namawiam do tego tych, którzy mają moc, aby to sprawić, a tymi, którzy mają moc, aby to sprawić, są marszałkowie województw. (Oklaski)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Wiesław Szczepański:

    Panie Ministrze! Nie za bardzo pan odpowiedział na nasze pytanie, w związku z tym może trochę je uszczegółowię. Czy mógłby pan powiedzieć na tę chwilę, ilu marszałków zdecydowało się na podwyższenie rekompensat? Z tych 16 oczywiście, choć można powiedzieć, że właściwymi udziałowcami jest 13 albo 12. Ilu zdecydowało się dopłacić, czyli podwyższyć rekompensaty dla tej spółki? Po drugie, czy według pana ministra jest szansa na to, żeby można było ten problem rozwiązać przed 16 maja, tak aby pociągi nie stanęły, i czy nie rozważacie państwo takiej kwestii, bo rozumiem, że adresatami powinny być kancelaria premiera i Agencja Rozwoju Przemysłu jako główny udziałowiec tej spółki mający 51%, czy nie byłoby lepsze w takim wypadku, o którym pan mówi, że są to marszałkowie, odkupić od nich tych udziałów i po prostu wrócić do tego tak jak w przypadku przewoźnika Intercity, który organizował Przewozy Regionalne. Jest to 100-procentowa spółka Skarbu Państwa. (Dzwonek) Wówczas rozmowa toczyłaby się tylko z jednym udziałowcem.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Panie Pośle! Postaram się to wytłumaczyć najdelikatniej, jak potrafię, szczególnie tę ostatnią kwestię. To, czy właścicielem będzie Agencja Rozwoju Przemysłu nadzorowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, czy ktokolwiek inny, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia to, czy będzie to 100-procentowy właściciel, czy 50-procentowy właściciel plus jeden udział czy jedna akcja.

    (Poseł Wiesław Szczepański: Może pan tylko z jednym rozmawiać.)

    Nie, proszę pana, dlatego że organizatorem przewozów na poziomie wojewódzkim, zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, jest 16 marszałków. Gdyby pan poseł był prezesem takiej spółki, czego życzę, i tak rozmawiałby pan z 16 marszałkami, dlatego że zupełnie czym innym jest to, kto jest właścicielem i o co ma dbać w ramach swoich uprawnień właścicielskich - oczywiście ma dbać o rozwój spółki, zasady nagradzania, opłacalność itd., czyli te wszystkie sprawy, które z tym się łączą - a czym innym jest organizowanie przewozów. W tym przypadku kartę atutową ma w ręku każdy marszałek, bo on określa potrzeby przewozowe i potem je opłaca, jak również konstruuje umowy.

    Warto też powiedzieć, że w każdym województwie jest zawierana inna umowa, negocjowana osobno. W tym wypadku nie ma systemu. Do tego stopnia nie ma systemu, że to jest oczywiste, są umowy z powierzenia o różnym czasie i umowy z przetargu albo oczekiwane umowy z przetargu. Bo w województwie kujawsko-pomorskim bardzo byśmy czekali na przetarg zgodnie z tym, do czego pan marszałek w ramach tego postępowania sam się zobowiązał: że ogłosi przetarg i rozstrzygnie, i że tamten rynek będzie uwolniony. I wtedy byłaby sytuacja z umową z przetargu. To są umowy z powierzenia, z przetargu. Jedno województwo w ogóle nie ma przewozów w ramach Polregio, jest to województwo mazowieckie, stąd rozmowa jest prowadzona z 15 marszałkami.

    Wracając do pytania o to, ilu marszałku się zdecydowało, chcę powiedzieć, że będziemy to wiedzieć jutro, dlatego że te rozmowy trwają i dalibóg ja w nich osobiście nie uczestniczę, bo to absolutnie w żadnej mierze nie jest moja rola. Tę rolę odgrywa zarząd spółki i marszałek, czyli strony umowy. Czekamy na te informacje, myślę, że one będą przekazywane w najbliższych dniach. Jestem optymistą, a żeby zajmować się koleją, trzeba być optymistą, i wierzę, że uda się doprowadzić do sytuacji, w której będzie możliwość normalnego funkcjonowania kolei w poniedziałek i w następnych dniach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.