Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Marcin Kierwiński, Jan Grabiec, Agnieszka Hanajczyk, Paweł Olszewski, Cezary Grabarczyk, Małgorzata Chmiel, Dariusz Joński, Maciej Lasek, Czesław Mroczek, Paweł Papke, Grzegorz Rusiecki, Krystyna Sibińska, Franciszek Sterczewski i Krzysztof Truskolaski - KO, Andrzej Adamczyk - PiS
w sprawie przewozu przez polskie niebo radioaktywnych materiałów z Rosji do elektrowni na Węgrzech oraz groźby paraliżu polskiego nieba dla ruchu samolotów w związku z kryzysem związanym z zatrudnieniem kontrolerów ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
150 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Maciej Lasek:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Od 64 dni trwa napaść putinowskiej Rosji na Ukrainę. Cały demokratyczny świat wprowadza sankcje, aby nie finansować zbrodni rosyjskich żołnierzy na ludności Ukrainy. I w tym czasie, jest to zupełnie niezrozumiałe, rząd polski wydaje zgodę, by Rosjanie przewozili nad naszym terytorium paliwo do rozbudowywanej przez rosyjski koncern Rosatom elektrowni atomowej na Węgrzech. Na te same Węgry, których rząd nie zgadza się na sankcje energetyczne wobec Rosji, nie przekazuje broni Ukrainie, a nawet nie zgadza się na jej transport nad swoim terytorium. Jaka jest w tym korzyść dla Polski i dla Ukrainy, którą wspieramy, w sytuacji gdy Czesi i Finowie rezygnują ze współpracy z Rosatomem, czyli jednak nie wspierają Rosji? Orbán jest chyba najbliższym sojusznikiem Putina w Europie. A państwo pozwalacie na to, aby ruble płacone za rosyjskie paliwo jądrowe finansowały tę wojnę?

    Dlaczego Urząd Lotnictwa Cywilnego rekomendował wydanie zgody na te przewozy? Ja rozumiem pana prezesa Samsona, jest urzędnikiem, ale podejmuje decyzje na podstawie pewnych przesłanek politycznych. Nagle się okazuje, że polski rząd, w trybie ekspresowym, wydaje tę zgodę. 5, 10, 19, 24 kwietnia - wtedy były wykonane te loty. 5 kwietnia jest prośba, czy pytanie, o rekomendacje do ministra spraw zagranicznych, czy ten lot może się odbyć. I już 5 kwietnia jest odpowiedź: tak, jak najbardziej.

    Panie Ministrze! Miesiącami nie znajdowaliście czasu, żeby zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Miesiącami. Ale znaleźliście czas, żeby wesprzeć Orbána, który de facto wspiera Putina. Dlaczego?

    To jest dzisiaj naprawdę ważne pytanie. Mam nadzieję, że konflikt, o którym wspomniałem, czyli konflikt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w najbliższym czasie (Dzwonek) zostanie rozwiązany. Dziękuję. (Oklaski)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Wielce Szanowni Państwo! Otóż wyjątki od zakazu lotów statków powietrznych i przewoźników Federacji Rosyjskiej przewiduje rozporządzenie Unii Europejskiej. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2022/334 z dnia 28 lutego 2022 zmieniające rozporządzenie Rady Unii nr 883/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, na podstawie którego zakazano lotów statków powietrznych i przewoźników lotniczych Federacji Rosyjskiej w Unii Europejskiej. To rozporządzenie przewiduje wyjątki od tego zakazu. Wyjątki takie stanowią loty o statusie humanitarnym i o następujących statusach: stan zagrożenia, loty powrotne wynajętych statków powietrznych, dla których wydana została zgoda odpowiednich europejskich władz lotniczych, oraz przypadki lądowania awaryjnego samolotu lub przelot awaryjny. Przypomnę jeszcze raz: wydana została zgoda odpowiednich europejskich władz lotniczych.

    Zgodnie z rozporządzeniem właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie rosyjskiego samolotu powietrznego na terytorium Unii Europejskiej, start z niego lub przelot nad terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami powyższego rozporządzenia.

    W zakresie pytania należy zauważyć, iż to Węgry wystąpiły do Polski o zgodę na przelot nad polskim terytorium samolotów z paliwem dla elektrowni atomowej Paks, rozbudowywanej przez rosyjską państwową korporację energii jądrowej Rosatom. W wystąpieniu podkreślono, że przewóz ma charakter wyjątkowy, jest niezwykle ważny dla utrzymania bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej oraz dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw dla węgierskiego konsumenta. Przed agresją Rosji na Ukrainę paliwo do węgierskiej elektrowni atomowej dostarczano z Rosji koleją przez Ukrainę. Przeloty, o których mowa, odbyły się 5 kwietnia, 10 kwietnia, 19 kwietnia i 24 kwietnia. W przypadku gdy trasa takiego lotu biegnie przez terytorium kilku krajów Unii Europejskiej, stosowne zgody i akceptacja planu lotu odbywają się na poziomie Eurocontrolu, czyli Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Brukseli, oraz za zgodą i porozumieniem państw członkowskich Unii Europejskiej, nad terytorium których przebiega planowana trasa lotu.

    Jeszcze raz przypomnę: jeżeli przez terytorium kilku państw prowadzona jest operacja przewozu lotniczego, zgoda i akceptacja planu lotu odbywają się na poziomie Eurocontrolu. Strona węgierska skonsultowała się z Komisją Europejską oraz Agencją Dostaw Euratomu w sprawie terminu i przyczyn planowanych dostaw i Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedmiotowy transport.

    (Poseł Jan Grabiec: Jaka była opinia rządu?)

    Z punktu widzenia bezpieczeństwa lotniczego wniosek został zaopiniowany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który stwierdził, że przeloty te nie stanowią zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej. Następnie przekazał wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wydanie kierunkowej decyzji w przedmiotowej sprawie. Przygotowanie opinii zostało scedowane na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, koordynujące politykę sankcyjną. MSZ pozytywnie odniosło się do wniosku.

    Warto zauważyć, że energetyka jądrowa nie podlega żadnym sankcjom Unii Europejskiej, a przewóz materiałów radioaktywnych drogą powietrzną przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa jest dopuszczony przez przepisy prawa w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

    Na marginesie należy wspomnieć, że podobne loty odbywały się na prośbę Słowacji i Czech. Pytającym pragnę przypomnieć, że w marcu zorganizowano takie przeloty, tj. 3 marca - z Moskwy do Brna, 15 marca - do Bratysławy, 17 marca - do Bratysławy i 31 marca - do Brna. A kiedy uzgadniano przewóz materiałów radioaktywnych na Węgry, wówczas uzgodniono to z rządem Słowacji, podobnie jak z polskim rządem. Czyli to nie jest tak, że tylko i wyłącznie polska strona wspiera Orbána, który wspiera, jak powiedzieliście tutaj, Putina. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale tak wywnioskowałem z pytania, które zostało zadane.

    Są posłowie, którzy znają się na tym doskonale, można by powiedzieć o nich, że są ekspertami w danej dziedzinie. I pan poseł, który zadawał pytanie, pan poseł Lasek, takim (Dzwonek) ekspertem jest. Pan poseł wie na pewno, że nie można zabronić przewozu materiałów, przewozów lotniczych, jeżeli realizowane są one w kategorii, w klauzuli: stan zagrożenia.

    (Poseł Jan Grabiec: Zgodziliście się na to? To może jeszcze broń rosyjską będziecie przewozić w stanie zagrożenia?)

    Z takiej klauzuli skorzystano i zgody wszystkie wydano.

    Na marginesie. Kiedy mówicie państwo o relacjach z Rosją i z Putinem, to przypomnę, że cztery istniejące bloki elektrowni jądrowej w Paks, właśnie elektrowni węgierskiej, produkują ponad połowę energii elektrycznej na Węgrzech. W 2014 r. Władymir Putin i Wiktor Orbán ustalili, że Rosja otrzyma zlecenie rozbudowy elektrowni o dwa kolejne bloki. Inwestycja o wartości 12 mld euro jest finansowana w 80% z rosyjskiego kredytu.

    Czy możecie państwo przypomnieć, jakie stanowisko w 2014 r. Platforma Obywatelska miała wobec właśnie tych projektów? Czy to nie był czas, kiedy mówiliście, że właśnie projekty gospodarcze, energetyczne realizowane przez Rosję mają przyszłość i trzeba je w zgodzie i w koncyliacji realizować? Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Maciej Lasek: Właśnie kończyliśmy...)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marcin Kierwiński:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To jest jakiś kolejny pokaz politycznej schizofrenii w wykonaniu pana i ekipy PiS-u. My nie pytamy o to, czy to był wyjątek, czy nie, my pytamy o to, dlaczego zgodziliście się na ten wyjątek, bo nie musieliście się zgodzić, dlaczego znów poszliście na rękę Putinowi, bo to jest po prostu niezrozumiałe. (Oklaski)

    Polacy wspierają Ukrainę, są solidarni z Ukrainą, płacą krocie za paliwo, a wy w tym czasie wspieracie najbliższego sojusznika Putina. Kompletnie niezrozumiałe. Po której wy wreszcie jesteście stronie? Węgry zakazują tranzytu przez swoje terytorium pomocy humanitarnej dla Ukrainy, a wy w tym czasie pozwalacie przez nasze terytorium, polskie terytorium transferować pomoc dla agentów Putina. Przecież to się kompletnie w głowie nie mieści. (Dzwonek) Co wy wyprawiacie?

    Panie Ministrze! Może pan tutaj uzasadniać te wyjątki tysiącami przepisów. Już pan chciał powiedzieć, że to Unia Europejska, już na sam koniec chciał pan powiedzieć, że to Tusk. Nie, to są wasze decyzje. Proszę to wreszcie zrozumieć. Proszę wreszcie zrozumieć, że nie da się równocześnie mówić o tym, jacy jesteście twardzi, jak walczycie z Rosją, jak popieracie sankcje na Rosję, jakim jesteście liderem sankcji na Rosję, a po cichu, jak nikt nie widzi, pomagacie temu Putinowi, ile wlezie. Przecież tego się naprawdę nie da zrozumieć, to jest jakiś pokaz niewiarygodnej schizofrenii politycznej.

    Ostatnie zdanie. Pan mówi: my nazywamy, wy nazywacie, sugerujecie, że Węgry wspierają Putina. Wie pan, kto to sugeruje, kto to mówi wprost? Pan prezydent Zełenski, jego proszę posłuchać. Ma pan prosty wybór: albo po stronie Zełenskiego, albo po stronie Putina. Pan kolejny raz, mówiąc to z tej mównicy, staje po stronie Putina. (Oklaski)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Państwo! Otóż organizacja tych transportów lotniczych była uzgadniana z Komisją Europejską. Mało tego, myślę, że pan prezes Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli będzie pytany o szczegóły, potwierdzi, że Komisja Europejska występowała o zgodę na zorganizowanie tych przelotów, tłumacząc to właśnie stanem zagrożenia. I takie były wprost sugestie Komisji Europejskiej.

    To ja teraz mam taką propozycję, żeby pan poseł, który tutaj zarzucił mi wspieranie Putina, skierował pytania do swoich przyjaciół, kolegów, którzy w Parlamencie Europejskim...

    (Poseł Jan Grabiec: O polski rząd pytamy, o wasze stanowisko.)

    ...mogą i na pewno to zrobią bardzo chętnie, zaatakują władze Unii Europejskiej, tych, którzy sugerują, tych, którzy proszą i którzy występują o tę zgodę.

    (Poseł Marcin Kierwiński: Panie ministrze, ale czy pan odpowie, jaka była wasza opinia? Prosta odpowiedź. Jaka była wasza opinia?)

    (Poseł Joanna Borowiak: Ciszej.)

    Natomiast, przepraszam bardzo pana posła, zwracam się do pana posła Laska, pan w końcowej części swojego pytania zadawanego w imieniu posłów zwrócił uwagę na Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Wszystko wskazuje na to, docierają takie sygnały, że ruch lotniczy w Polsce nie będzie dotknięty częściowym, całkowitym ani niewielkim paraliżem. Wszystko wskazuje na to, że układające się strony dochodzą już do porozumienia. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym taki komunikat, właśnie o tym porozumieniu, będzie mógł zostać przekazany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    (Głos z sali: A miesiąc temu już można było?)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.