Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Bielecki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
44 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (druki nr 2073 i 2088).

Poseł Jerzy Bielecki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, druki nr 2073 i 2088.

    Przedstawiony projekt dotyczy usprawnienia zasad realizacji zadań administracji publicznej poprzez zwiększenie efektywności działań Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz szybszej i kompleksowej realizacji centralnej ewidencji kierowców. Celem zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym jest jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK 2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrożenia. Dlatego projekt umożliwia właściwemu ministrowi zlecenie dwóm podmiotom publicznym: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Centralnemu Ośrodkowi Informatyki prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do tej pory przepis taki obejmował wyłącznie centralną ewidencję pojazdów.

    Ustawa umożliwi również powierzenie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowadzenia w nowym systemie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W ramach rozwoju tego systemu w miejsce aktualnie wykorzystywanego oprogramowania SI Pojazd udostępniona zostanie aplikacja webowa systemu CEPiK 2.0 oparta na architekturze tzw. cienkiego klienta. Aplikacja będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, samorządy oraz umożliwi komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

    Projektowana ustawa da ministrowi możliwość wydawania odpowiednich komunikatów związanych z określeniem zarówno terminów, jak i zakresów wdrożenia rozwiązań technicznych, co umożliwi etapowe uruchomienie nowego systemu odpowiednio do przyrostu jego funkcjonalności. Projektowane zmiany dotyczące ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zmierzają do usprawnienia procesów utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sieci oraz uzupełnią zadania operatora OSE.

    Wnioskodawcy zauważają, że Ogólnopolska Sieć Edukacyjna może stanowić doskonałą platformę dla upowszechnienia lub wdrażania działań w obszarze cyfryzacji systemu edukacji. W związku z tym proponuje się uzupełnienie katalogu zadań operatora OSE o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty i objęcie nim organów prowadzących szkoły. Proponowane zmiany wprowadzą ułatwienia dla operatora OSE w pozyskiwaniu usług transmisji danych na potrzeby poszczególnych szkół.

    Celem dalszych zmian jest umożliwienie bezpośredniego zlecenia przez operatora OSE prac w zakresie tworzenia i utrzymywania narzędzi teleinformatycznych przez Centralny Ośrodek Informatyki. Projekt proponuje zezwolić operatorowi OZE...

    (Poseł Karolina Pawliczak: OZE?)

    OSE, tak, OSE oczywiście. Dziękuję bardzo.

    ...na wykorzystanie środków z kar umownych wyegzekwowanych od nierzetelnych kontrahentów, do realizacji zadań operatora OSE.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wprowadzane zmiany ocenia pozytywnie i będzie popierał poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, druki nr 2073 i 2088. Dodatkowo chciałbym złożyć trzy poprawki do tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.9
Pozycja w rankingu:
350
Liczba głosów: 30
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.