Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Iwona Arent, Katarzyna Czochara, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed - PiS
w sprawie wzrostu rent i emerytur oraz wysokości waloryzacji emerytur przyznawanych przez rząd PiS w latach 2016-2022 w porównaniu z okresem 2008-2015
- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
25 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Polityka senioralna to dla rządu Prawa i Sprawiedliwości ważny obszar polityki społecznej i polityki wobec rodziny. Dla polskich seniorów to dziś oczywiste, że mogą korzystać z programów, które są do nich adresowane. Poświęcamy wiele uwagi seniorom. Przywróciliśmy wcześniejszy wiek emerytalny, wydłużony przez Platformę i PSL. Trzynasta emerytura to świadczenie gwarantowane ustawowo. Czternastą emeryturę seniorzy otrzymają po raz kolejny także i w tym roku. Emerytura bez podatku to kolejny program, który wdraża rząd Prawa i Sprawiedliwości od stycznia br. Tylko w ubiegłym roku do seniorów trafiło wsparcie w wysokości 36 mld zł. To dziesięć razy więcej, niż w 2015 r. przeznaczył dla seniorów rząd Platformy i PSL-u. Trzynasta i czternasta emerytura to łącznie 46 mld zł. Do tego wsparcie w ramach programu ˝Senior+˝. Dziś mamy ponad 1 tys. domów i klubów seniora i 25 tys. miejsc w tych klubach i domach.

    Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom polskich seniorów, rząd po raz kolejny zdecydował o podniesieniu wysokości emerytur, zwiększył także wskaźnik waloryzacji do rekordowej wysokości 7%. Dzięki temu najniższa emerytura wyniesie ponad 1338 zł brutto. Dodatkowo w drugiej połowie roku kolejny raz będzie wypłacona czternasta emerytura. Robimy to wszystko po to, by realnie polepszyły, poprawiły się warunki życia polskich seniorów.

    Kierujemy do pana ministra pytania: W jakiej wysokości od 2015 r. do chwili obecnej nastąpił wzrost emerytur i rent? Jakiej wysokości środki finansowe zostały na ten cel przeznaczone? A także jak kształtowały się kwoty wypłacanych świadczeń finansowych dla seniorów w latach 2008-2015, za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u? Bardzo dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie. Może rozpocznę od tego, co mówiła pani poseł, pani przewodnicząca: od kwestii polityki naszego rządu dotyczącej seniorów. To oczywiście w polityce rodzinnej jest bardzo ważny komponent i myślę, że od samego początku naszych działań podejmowaliśmy takie decyzje, aby maksymalnie wspierać seniorów - od takiego najprostszego działania, czyli od podniesienia minimalnej, najniższej emerytury. Wiemy, że ona w 2015 r. była na poziomie 880 zł, teraz mamy 1338 zł, to jest wzrost najniższej emerytury o ponad 52%. To pokazuje, jaki był proces podwyższania najniższej emerytury. Co też ważne, w tych wszystkich latach to najniższe świadczenie wzrastało odpowiednio. Chodziło o to, żebyśmy nie doprowadzali do takiej sytuacji, jak za rządów poprzedników, w której była kilkuzłotowa waloryzacja. Bo dochodziło do takich sytuacji.

    Dlatego wprowadziliśmy mechanizm emerytury kwotowo-procentowych. W latach 2019-2020 najniższa kwota waloryzacyjna była na poziomie 70 zł, ale w 2020 r. emeryturę minimalną podnieśliśmy o 100 zł. To pokazywało, że chcieliśmy podnieść najniższe emerytury i dzisiaj najniższa emerytura jest wyższa. Jest jeszcze do tego dodatkowe świadczenie. Jest trzynasta emerytura, bo ona jest w wysokości najniższej emerytury, jest czternasta emerytura, która została wypłacona w ubiegłym roku, i zapowiedziana w tym roku czternasta emerytura. Mamy podnoszenie najniższej emerytury i do tego oczywiście jest emerytura bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł w Polskim Ładzie. Podnosimy realną wartość najniższych świadczeń, aby grupa społeczna, która ma najtrudniej, mogła godnie żyć.

    Jeśli chodzi o liczby, o które pani poseł pytała, w latach 2016-2022, czyli w ciągu 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, przeznaczyliśmy 56 mld zł dla seniorów w porównaniu 46 mld zł wydanymi pod rządami poprzedników w ciągu 8 lat. Jakbyśmy popatrzyli na wszystkie środki, które przeznaczyliśmy w tym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli na trzynastą emeryturę, czternastą emeryturę, waloryzację od 2016 r. do 2022 r., zobaczylibyśmy, że jest to jest kwota 115 mld zł. To są potężne środki, które trafiły do naszych emerytów. W tym jeszcze nie jest ujęta czternasta emerytura, bo oczywiście ona będzie w tym roku przyjmowana. To jest, jak myślę, ważny element wspierania, bo w programie 500+ mamy ponad 180 mld zł. Łącznie tych środków naprawdę jest dużo.

    Teraz jest bardzo ważny element tegorocznej waloryzacji. Tegoroczna waloryzacja zgodnie z tym, co jest przyjmowane, to jest wskaźnik inflacji plus wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. On był przez wiele, wiele lat na poziomie 20%. My ze względu na sytuację w IV kwartale i w I kwartale, również inflacyjnym, podnieśliśmy wskaźnik wynagrodzeń do 63%. To jest wskaźnik, który jeszcze nie był o tyle podnoszony w naszym kraju. Chodzi o wyższą inflację. Jakbyśmy liczyli inflację zgodnie z założeniami, czyli z 20-procentowym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, wskaźnik inflacji - 5,1, to byłaby waloryzacja na poziomie 5,7%, czyli 105,7%. Przyjęliśmy waloryzację na poziomie 7% dzięki podniesieniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, czyli waloryzacja jest na poziomie 107%. Co też spowodowało, że przeznaczamy zdecydowanie wyższe środki na waloryzację emerytur w tym roku. To oczywiście się toczy, bo marzec jest miesiącem, gdy są wypłaty wszystkich świadczeń. W tym roku na waloryzację przeznaczamy 18 400 mln zł w budżecie. W ubiegłym roku prognozowaliśmy, że będzie kwota 11 600 mln zł, czyli wzrost jest duży. Jak powiedziałem, główną przesłanką było to, że jednak wzrost kosztów też jest wyższy. Zdecydowaliśmy się więc na podniesienie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i ta kwota jest wyższa. Oczywiście też z tego tytułu mamy wyższe najniższe emerytury. To się odbije od 1 kwietnia, gdy będziemy wypłacać trzynastą emeryturę. Wtedy będzie to kwota 1334 zł. Myślę, że są to najważniejsze informacje: wsparcie dla (Dzwonek) seniorów w ostatnich latach wzrosło i nie ma co porównywać tego z latami poprzednimi, bo to jest wzrost kilkunastokrotny, jeśli chodzi o nakłady, które przeznaczamy na politykę senioralną. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Urszula Rusecka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy wiele programów i projektów dedykowanych seniorom. Trudno w tak krótkiej wypowiedzi wszystkie wymienić, ale skupiłabym się na tym, co jest ważne dla seniorów, a mianowicie stabilizacji i kontynuacji. Czy pan minister zapewni naszych seniorów, że rząd będzie w najbliższych latach to kontynuował, ze szczególnym uwzględnieniem programu ˝Senior+˝, ˝Aktywni+˝? To są programy, które w dużej mierze wspierają też aktywność seniorów. Są dedykowane głównie tej grupie społecznej. Bardzo dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Jeszcze dopowiem do tej pierwszej części informacji, bo ona też się wiąże z waloryzacją. Nie zdążyłem powiedzieć o tym w tej pierwszej części. To jest też kwestia dodatkowego świadczenia, które przeznaczyliśmy dla osób niepełnosprawnych, czyli kwoty 500 zł dla niesamodzielnych. Ona po zmianie ustawy, którą wprowadziliśmy w życie, podlega waloryzacji i w tej chwili kwota świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wzrosła z 1772 zł do 1896 zł, czyli prawie do 1900 zł ta kwota jest podniesiona.

    Ten sam mechanizm wprowadziliśmy przy świadczeniu wyrównawczym dla działaczy opozycji oraz osób represjonowanych - z kwoty 2500 zł do kwoty 2676 zł. Czyli w innych działaniach waloryzacja też przyniosła skutki dzięki temu, że wprowadziliśmy stały mechanizm waloryzacyjny.

    Jeśli chodzi o programy, które realizujemy, które kontynuujemy, to wspomnę o programie, który już od wielu lat funkcjonuje, ˝Senior+˝ - czyli program skierowany do samorządów, pomoc w tworzeniu klubów i dziennych domów seniora, jak również w ich funkcjonowaniu. Program jest już praktycznie rozstrzygnięty, w najbliższych dniach zostanie opublikowany. W tym roku na ten cel mieliśmy przeznaczone 60 mln zł, w perspektywie 5 lat to jest 300 mln zł. Było więcej zgłoszeń, niż mamy środków, tak że myślę, że w pełni zabezpieczymy propozycje, które wyszły z samorządu. Drugim bardzo ważnym programem jest program ˝Aktywni+˝, który jest kontynuacją programu ASOS, skierowany do organizacji pozarządowych na tzw. miękkie projekty. Wpłynęło do nas ponad 1600 wniosków z organizacji pozarządowych, trwa ocena tych wniosków. Mamy przeznaczone na ten program 40 mln zł, w ciągu 5 lat 200 mln zł. Czyli tylko na te dwa działania jest kwota na poziomie 500 mln zł.

    Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym programie, bo on też jest ważnym elementem wsparcia dla seniorów, to jest program ˝Opieka 75+˝, czyli program nakierowany na wsparcie samorządów w gminach do 60 tys. w opiece w domu nad osobami samotnymi, również na wsparcie rodzin, które opiekują się takimi osobami. To jest wsparcie dla samorządów w zapewnieniu opieki, dofinansowaniu świadczeń. W ubiegłym roku to była kwota 28 mln zł, w tym roku szacujemy, że będzie ok. 10 mln więcej, czyli na poziomie 38 mln zł. Mamy też środki z rezerwy w naszym ministerstwie, które przeznaczamy na ten program. W ubiegłym roku w tym programie brało udział ponad 600 gmin, w tym roku liczymy, że będzie ich więcej - są też większe środki, które na to przeznaczamy.

    Czyli tylko w tych trzech programach (Dzwonek), które z jednej strony pomagają w aktywności osób starszych, a z drugiej poprawiają możliwość opieki nad osobami starszymi, jest to, co państwu przedstawiłem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.