Zgłoś uwagi

Andrzej Gawron, Anna Kwiecień, Jerzy Paul - pytanie z 10 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Andrzej Gawron, Anna Kwiecień i Jerzy Paul - PiS
w sprawie wdrażania programu Cyber.mil.pl

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
84 wyświetleń
1

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! W związku z realnymi zagrożeniami i wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje program Cyber.mil.pl. Na pewno jest to potrzebny program, którego realizacja w sposób spójny i całościowy obejmuje obszar bezpieczeństwa informatycznego, które w dobie powszechnej komputeryzacji i realnych zagrożeń obecnego czasu ma znaczenie strategiczne. Program skupia się oprócz tego, że na rozwoju stosownej infrastruktury i badań, także na pozyskaniu młodych, zdolnych informatyków, którzy, tak szczerze powiedzmy, będą stanowili o rozwoju tego programu w przyszłości.

    Chciałbym pana ministra zapytać, czy wojsko ma też konkretną ofertę dla szkół średnich. Bo z perspektywy mojego terenu widzę, że jest przeprowadzany pilotażowy program ˝Informatyczne zielone garnizony˝, który u nas bardzo dobrze funkcjonuje, jest współpraca zespołu szkół nr 1 i liceum im. Mickiewicza z jednostką wojskową komandosów. Wiem też, że ten program funkcjonuje w skali kraju. Moje pytanie dotyczy całościowej oceny tego programu, chciałbym, żeby pan minister wskazał, ile szkół uczestniczy w tym programie, czy ten program ewentualnie będzie kontynuowany, czy może zostanie on jeszcze jakoś przekształcony. Istotną sprawą jest jednak to, żeby tych młodych ludzi na wstępnym etapie, tych, którzy interesują się informatyką, którzy mają patriotyczne podejście do obrony naszego kraju, pozyskać i żeby ich włączyć właśnie w teleinformatyczne możliwości obronne kraju. Prosiłbym o analizę tego programu ˝Informatyczne zielone garnizony˝. Dziękujemy.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo dzisiaj, przypomnę, cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów ministra obrony narodowej, stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw, współczesnych społeczeństw w związku z co rusz to pojawiającymi się zagrożeniami. To jest obszar, który absolutnie musi być i jest rozwijany.

    Szanowni Państwo! Od 5 lutego 2019 r. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje kompleksowy program Cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Program opiera się na czterech strategicznych filarach. Jednym z nich jest właśnie wielopoziomowa oferta edukacyjna w zakresie szeroko pojętego IT oraz cyberbezpieczeństwa.

    I kilka słów odnośnie do tych działań, które zostały podjęte. Zwiększone zostały limity przyjęć na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej, jak również na Akademii Marynarki Wojennej na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

    Są to: elektronika, telekomunikacja, informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

    W 2020 r. obie uczelnie opuści łącznie 156 absolwentów. Mówię tutaj o oficerach, którzy otrzymają patenty oficerskie. Są to studenci, którzy już rozpoczęli kształcenie w roku 2015. Chciałbym się właśnie w ten sposób odnieść do limitu, jaki wtedy, w roku 2015, był na tych uczelniach.

    Szanowni Państwo! My z każdym rokiem zwiększamy liczbę studentów przyjmowanych na te kierunki i w roku 2025 ta liczba absolwentów wzrośnie - uwaga - do 485, więc to jest wzrost o blisko 300%.

    Mało tego, na Akademii Wojsk Lądowych powstają studia inżynierskie na kierunku informatyka, które ruszą w roku akademickim 2020/2021 z limitem miejsc 30 osób. Przez najbliższych 5 lat mury uczelni wojskowych opuści blisko 2000 oficerów w specjalnościach związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

    Szanowni Państwo! Swoją ofertę kierujemy, tak jak pan poseł Gawron zauważył, również do uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół średnich. Przy Wojskowej Akademii Technicznej w roku szkolnym 2019/2020 utworzyliśmy Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, w którym kształci się obecnie 51 uczniów w dwóch klasach. Absolwenci tej szkoły będą przygotowywani do podjęcia studiów wyższych na kierunkach takich jak IT, kryptologia oraz cyberbezpieczeństwo.

    Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami do 2025 r. resort obrony narodowej ma mieć do dyspozycji ok. 2000 podporuczników, absolwentów kierunków cyber oraz kryptologia. W ramach łączenia korpusów podoficerów formowane są szkoły podoficerskie informatyki i łączności z siedzibą w Zegrzu i Toruniu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchomiła także studia podyplomowe typu MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem.

    Szanowni Państwo! Kilka słów o programie ˝Informatyczne zielone garnizony˝, o które szczególnie dopytywał pan poseł. Tak, w istocie ten program jest realizowany od roku 2017. Jest to program pilotażowy, który jest dziś realizowany. W tym projekcie uczestniczy 12 szkół z terenu niemal całej Polski. Jest to I liceum w Sandomierzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, zespół szkół nr 1 w Lublińcu, III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu, zespół szkół elektronicznych w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie.

    Szanowni Państwo! W roku 2020, czyli z końcem sierpnia br., 10 spośród tych placówek oświatowych kończy zaangażowanie w ramach projektu zielonych garnizonów, dwie kolejne - w roku 2021. My w tym roku, po zakończeniu programu w tych 10 placówkach, poddamy ewaluacji realizację tego programu, tak żeby mieć pełną wiedzę na temat tego, jak ten program był realizowany. Program naprawdę cieszył się dużym powodzeniem. W resorcie obrony narodowej przeznaczyliśmy 1200 tys. zł na realizację tego programu, ale chcemy iść dalej, szanowni państwo. Dlatego też tworzymy i do końca stycznia już będą przedstawione szczegóły nowego programu ˝Cyber.mil z klasą˝. Będzie to program, który będzie również kierowany do szkół ponadpodstawowych. Ten program będzie realizowany we wszystkich 16 województwach. Chcemy, żeby w każdym województwie była jedna taka szkoła wyłoniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy również zagwarantowane środki finansowe, niebagatelne środki finansowe na realizację tego programu. Będzie to kwota 5760 tys. (Dzwonek), czyli średnio na jedną szkołę będzie to kwota 360 tys. zł.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Kwiecień:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, w pierwszej części swojej odpowiedzi zawarł pan szeroką informację dotyczącą kształcenia w tym obszarze na akademiach wojskowych. Ja chciałabym dopytać o szkoły wyższe, ale cywilne. W kwietniu ub.r. podczas np. akademickich mistrzostw świata w programowaniu zespołowym studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli jeden ze złotych medali i tytuł mistrzów Europy w programowaniu oczywiście.

    Chciałabym dopytać, w jaki sposób ministerstwo planuje pozyskiwanie informatyków do służby w obronie cybernetycznej właśnie z uczelni cywilnych. W jaki sposób państwo np. kierujecie ofertę do osób, które służą (Dzwonek) w Wojskach Obrony Terytorialnej?

    Czy tu też jest ukierunkowanie na wykorzystanie osób, które mają w tym względzie pewne przygotowanie? Dziękuję bardzo.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Pani poseł, bardzo dziękuję za to pytanie, bo w istocie zajmujemy się obszarem wojskowym, ale również zachęcamy studentów, którzy studiują dziś na kierunkach cywilnych, do tego, aby mocniej angażowali się w kwestie dotyczące i cyberbezpieczeństwa, i pogłębionej współpracy z polskim wojskiem i Ministerstwem Obrony Narodowej.

    Pani poseł, w tej chwili na terenie Rzeczypospolitej już kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi uczy się najpierw w klasach mundurowych, bo o tym też muszę wspomnieć. Oni też są tutaj brani pod uwagę. Program certyfikowanych klas mundurowych rozwija się bardzo dobrze.

    Bardzo często jest tak, że ci młodzi ludzie z klas mundurowych trafiają na uczelnie wyższe, nie tylko wojskowe, ale również cywilne. Dziś we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizujemy program szkolenia wojskowego dla ochotników - i to jest ważna rzecz - pn. ˝Legia akademicka˝. Ten program jest uzupełniony o moduł: cyberbezpieczeństwo. Do projektu może dołączyć każdy zainteresowany student uczelni publicznej, ale też prywatnej posiadający obywatelstwo polskie. Program ten składa się z części teoretycznej, która obejmuje m.in. przedmioty z zakresu wiedzy wojskowej, a także części praktycznej - odbywają się 3-tygodniowe moduły podstawowe prowadzone w formie szkolenia wojskowego. Jest to szkolenie terenowe, często w warunkach poligonowych, co też podnosi jego atrakcyjność dla studentów, dla młodych ludzi.

    Do pilotażowego programu w ramach ˝Legii akademickiej˝ dołączyło 61 uczelni wyższych; była to edycja z roku 2018. W roku 2019 dołączyły kolejne uczelnie wyższe, jeszcze raz powtórzę, i państwowe, i prywatne. W tej chwili 64 uczelnie wyższe uczestniczą w tym projekcie i on w dalszym ciągu będzie rozwijany. W Ministerstwie Obrony Narodowej tworzymy dziś specjalne biuro, które będzie komplementarnie podchodziło do kwestii związanych również z kształceniem - kształceniem w ramach nie tylko ˝Legii akademickiej, ale także klas mundurowych. Już wkrótce będziemy informować opinię publiczną o tym, jak to wszystko będzie rozwiązane.

    Co do tego komponentu cybernetycznego w Wojskach Obrony Terytorialnej, to, szanowni państwo, dzisiaj stwarzamy możliwość służby w ramach terytorialnej służby wojskowej wszystkim tym, którzy chcą wstąpić do (Dzwonek) Wojsk Obrony Terytorialnej, a parają się tym obszarem IT, obszarem cyber - tak żeby mogli się realizować zawodowo w cywilu, ale żeby mogli również swoje kompetencje oddawać ojczyźnie w ramach terytorialnej służby wojskowej, w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten komponent cyber bardzo korzystnie, z powodzeniem rozwijany jest również w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.