Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anita Czerwińska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Waldemar Andzel i Marek Polak - PiS
w sprawie korzyści dla polskich rodzin wynikających z realizacji programu "Rodzinny kapitał opiekuńczy"
- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
37 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rodzina jest w centrum uwagi rządu Prawa i Sprawiedliwości. Flagowym programem był program 500+, ale jest także wiele innych programów prorodzinnych. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia przez nie 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie: rodzinny kapitał opiekuńczy. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby młodych rodzin, którym ułatwi się powrót do podjęcia działalności zarobkowej. Jakim zainteresowaniem cieszy się program i jak duża liczba rodzin może z niego skorzystać? Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na jego realizację? Dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Polak:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiązując do wypowiedzi pana posła, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ˝Rodzinny kapitał opiekuńczy˝ to bardzo istotne i potrzebne wsparcie dla rodzin wychowujących drugie dziecko i kolejne w wieku od 2 do 3 lat, co może sporo kosztować. Chciałbym zapytać, ile dzieci może zostać objętych tym wsparciem i jakie jest zainteresowanie tym świadczeniem. Dziękuję pięknie.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! ˝Rodzinny kapitał opiekuńczy˝ to nowe świadczenie dla rodzin. Szacujemy, że tym roku będzie nim objęte 615 tys. dzieci. Na ten cel zabezpieczono w budżecie państwa 3 mld zł. To świadczenie jest bardzo ważnym uzupełnieniem dotychczasowego systemu służącego prowadzeniu polityki prorodzinnej. Wszyscy, którzy mamy, mieliśmy małe dzieci, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najtrudniejszym okresem, pełnym wyzwań, jak również bardzo kosztownym dla rodziny, przede wszystkim dla rodziców, są pierwsze 3 lata życia dziecka. Każda rodzina, każda kobieta, która kończy urlop macierzyński, która kończy urlop rodzicielski, w momencie kiedy dziecko kończy rok, stoi przed ogromnym wyzwaniem i ogromnym dylematem: Czy wracać do pracy? Kiedy wracać do pracy? Jak zorganizować opiekę? W jaki sposób ją sfinansować? Jak połączyć ten nowy świat związany z rodzicielstwem z dotychczasowym światem związanym z pracą zawodową? To jest wyzwanie, które towarzyszy w zasadzie każdej matce, nawet kiedy dzieci są starsze. My, kobiety, kiedy rozmawiamy, zawsze schodzimy na ten temat. To jest odwieczny dylemat.

    Tym rozwiązaniem chcemy pomóc rodzinom podjąć decyzje, które najlepiej służą danej rodzinie, bo sytuacja każdej rodziny jest inna. Wielką zaletą tego świadczenia jest jego elastyczność, która polega na tym, że przede wszystkim jest to świadczenie niezależne od dochodów rodzin, jest to świadczenie uniwersalne. Po drugie, jest to świadczenie, które przysługuje na każdą formę opieki, o jakiej tylko zdecydują rodzice. Jeżeli mama decyduje, że chce wydłużyć czas spędzony z dzieckiem w domu, chce dłużej towarzyszyć dziecku w tych pierwszych miesiącach życia, i rezygnuje z pracy i z dochodu z nią związanego, to to świadczenie tę utratę w jakimś stopniu wyrównuje. Jeżeli rodzice decydują, że mama od razu wraca do pracy, to to świadczenie może być przeznaczone na pokrycie zarówno opłat żłobkowych, jak i kosztów wszystkich innych form opieki zewnętrznej. To babcia czy opiekunka, czy jeszcze inne formy. Wreszcie po trzecie, to świadczenie jest elastyczne dlatego, że dajemy do wyboru dwa warianty korzystania z niego: albo w wersji niższej, ale rozłożonej na cały okres 2. i 3. roku życia dziecka, czyli po 500 zł przez 24 miesiące, albo w wersji skróconej, ale za to w podwójnej wysokości, czyli cały ten kapitał w wysokości 12 tys. zł może być wypłacany przez rok w 12 ratach - przez wybrany rok z tego przedziału między 13. a 36. miesiącem życia dziecka.

    Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na dzień wczorajszy mieliśmy już złożonych 353 tys. wniosków, na 615 tys. osób, którym w tym roku to świadczenie będzie przysługiwało. To jest 59% dzieci. Przy tym wniosek o to świadczenie można składać nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ukończeniem 12. miesiąca życia dziecka. A więc dzisiaj te wnioski mogą już składać rodzice dzieci 9-miesięcznych oraz wszyscy rodzice dzieci, które już skończyły 12. miesiąc życia, a jeszcze nie ukończyły 3 lat, czyli tych, które są w wieku żłobkowym. Przy tej okazji gorąco zachęcam wszystkich rodziców znajdujących się w tej sytuacji, aby złożyli te wnioski koniecznie w styczniu, gdyż tylko wtedy będzie to wypłacane w pełnej wysokości. Jeżeli później - to za każdy kolejny miesiąc. Dziękuję bardzo, to wszystko. (Oklaski)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dziękuję, pani minister, za wyczerpującą odpowiedź na pytania moich kolegów. Program ˝Rodzinny kapitał opiekuńczy˝ jest niezwykle ważny. Widać, że jest trafiony, bo jest bardzo oczekiwany przez rodziców. Miałam wiele pytań od licznej grupy osób jeszcze w ubiegłym roku, kiedy rząd zapowiadał ten program. Dlatego cieszę się... I też świadczy o tym liczba zgłoszeń, które w tej chwili już napłynęły, tak naprawdę w pierwszych dniach funkcjonowania programu. Jak pani minister powiedziała, blisko 60% zgłoszeń już wpłynęło do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

    Cieszę się z tego kolejnego instrumentu wsparcia dla polskich rodzin, Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne, jeśli chodzi o wspieranie rodzin, ale mam jeszcze jedno pytanie. Program ma także wymiar demograficzny i chciałam zapytać, jakie są prognozy dotyczące przyrostu współczynnika (Dzwonek) dzietności na kolejne lata w związku z realizacją tego programu, jak i innych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Uprzejmie proszę o odpowiedź.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest ogromnie szerokie pytanie, więc postaram się bardzo syntetycznie na nie odpowiedzieć.

    By w sposób kompleksowy, zaplanowany, konsekwentny i przede wszystkim długofalowy mogła tworzyć się i rozwijać polityka prorodzinna, powstała, jeszcze powstaje, ˝Strategia demograficzna˝, dokument, który już niebawem stanie na posiedzeniu Rady Ministrów. W tym dokumencie, który był przedstawiony w czerwcu ub.r., w sposób kompleksowy podchodzi się do zagadnień związanych z dzietnością i wskazuje kierunki działań we wszystkich obszarach, które mają wpływ na tę dzietność.

    Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, już prawie 2-letni okres pandemii oczywiście nie pomaga nam w tym obszarze, natomiast nasze wysiłki zmierzają do tego, by podnosić współczynnik dzietności. Szacujemy, że w perspektywie 20 lat - przy założeniu, że wdrożymy w sposób konsekwentny i spójny założenia strategii - jesteśmy w stanie zbliżyć się do poziomu zastępowalności pokoleń. Przypomnę, że są kraje w Unii Europejskiej - w Unii Europejskiej, czyli w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym i gospodarczym - które znacząco zwiększają dzietność. Aby to osiągnąć, potrzebna jest przede wszystkim stabilna i długofalowa polityka. Głosy, które tutaj słyszymy, o tym, co należy znieść, co należy ograniczyć, co w zamian za to wprowadzić, są oczywiście potrzebne jako element konstruktywnej debaty, bo wszyscy szukamy jak najlepszych rozwiązań i zależy nam na tym, by polityka rodzinna była jak najbardziej skuteczna. Natomiast drastyczne zmiany czy ograniczenia w programach zapowiadane często w różnych wypowiedziach, szczególnie podczas różnych wystąpień opozycji, nie służą przekonaniu społeczeństwa do tego, że te programy są stabilne. Tylko jeżeli dzisiaj będzie przekonanie młodych Polaków o tym, że te programy rzeczywiście dalej będą istnieć, tylko w takiej sytuacji one mają szansę wpłynąć na decyzje. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Joanna Borowiak: Dziękujemy.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.