Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Iwona Maria Kozłowska, Monika Rosa, Janusz Cichoń, Zofia Czernow, Marta Golbik, Michał Jaros, Marcin Kierwiński, Zbigniew Konwiński, Izabela Leszczyna, Arkadiusz Marchewka, Krzysztof Piątkowski, Dariusz Rosati, Wojciech Saługa, Krystyna Sibińska, Krystyna Skowrońska, Marek Sowa, Jarosław Urbaniak i Monika Wielichowska - KO
w sprawie błędów Polskiego Ładu skutkujących obniżeniem dochodów Polaków, m.in. rodziców samotnie wychowujących dzieci, przedsiębiorców, nauczycieli oraz beneficjentów 1%
- do Ministra Finansów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
44 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Iwona Maria Kozłowska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! W ramach Polskiego Ładu zlikwidowano możliwość rozliczania samotnego rodzica wspólnie z dzieckiem. Natomiast to rozwiązanie wciąż istnieje dla małżeństw bezdzietnych. W powszechnym odczuciu społecznym rozwiązanie to nie jest sprawiedliwe, jest wręcz dyskryminujące dla samotnych ojców i dla samotnych matek. Można by było potraktować to jako niezły żart, że być może rząd chce potraktować to jako mechanizm, który ma zmobilizować pary do zawarcia związku małżeńskiego, aby mogły skorzystać z ulgi. Ale to nie jest żart, to jest bardzo poważny temat i sprawa. Jak jednak widać, w uznaniu rządzących osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest już uznawana za rodzinę. Na skutki wprowadzonych zmian wskazywała ekspertyza fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA, wykonana na zlecenie Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu. Zacytuję tylko jedno zdanie z ww. analizy: W związku z wycofaniem możliwości wspólnego rozliczania z dzieckiem przy dochodach powyżej 4050 zł brutto miesięcznie samodzielni rodzice skorzystają na reformie mniej lub stracą więcej niż małżeństwa nieposiadające dzieci, w przypadku których utrzymano możliwość wspólnego rozliczania.

    Nie ma wątpliwości, że przyjęte rozwiązanie, pozbawiające samotnego rodzica możliwości podatkowego rozliczania się z dzieckiem, jest bardzo krzywdzące. Samotne matki, samotni ojcowie pytają, dlaczego mają być karani za swoją pracowitość. Dlaczego wiele faktycznych poświęceń i przezwyciężanie trudności organizacyjnych, aby zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki, nie spotykają się z uznaniem? Wychowanie dziecka przez jednego rodzica oznacza dodatkowe koszty związane chociażby z koniecznością zapewnienia opieki. Z jakiego powodu tym wyłączeniem dyskredytuje się ich status bycia rodziną? Czy ta reforma, panie ministrze (Dzwonek), rzeczywiście jest prospołeczna? Czy w związku z tym niefortunnym przepisem ministerstwo, rząd zaproponuje samotnym rodzicom w to miejsce inną ulgę lub inny przywilej? Czy zostanie przez Ministerstwo Finansów przeanalizowana regulacja naprawienia w Polskim Ładzie tej ewidentnej niesprawiedliwości? Bardzo dziękuję. (Oklaski)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odnosząc się do kwestii związanej ze zmianą preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci, chciałbym gorąco podkreślić, że nie była to prosta likwidacja wspólnego rozliczenia się rodzica z dzieckiem samotnie przez niego wychowywanym, ale zastąpienie tej opcji nową ulgą, czyli odliczeniem od podatku w wysokości 1500 zł. Jest to kwota wyższa od średniej korzyści wynoszącej za zeszły rok 1154 zł, którą właśnie samotni rodzice uzyskiwali średnio przed rokiem 2022. Ta preferencja będzie obowiązywała zamiast istniejącego dotychczas wspólnego rozliczenia z dzieckiem, co oznacza, że większość osób, które dotychczas korzystały z tego rozwiązania, wciąż będzie z niego korzystać, i to w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Co ważne, nowa ulga sumuje się również z dotychczasową ulgą na dzieci, tak że tutaj nie ma żadnego wyłączenia ani jakiejkolwiek zastępowalności jednego narzędzia drugim.

    Odnośnie do innych narzędzi ochrony osób samotnie wychowujących dzieci, narzędzi niepodatkowych, to resortem wiodącym jest resort rodziny i w przypadku zaistnienia potrzeb dodatkowego wsparcia również jesteśmy w bieżącym kontakcie z tamtym resortem i jesteśmy otwarci na wprowadzanie innych rozwiązań podatkowych, ale też nie tylko. Bardzo dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Rosa:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wprowadzając tak ogromne zmiany podatkowe, powinno się przewidzieć ich konsekwencje. Tymczasem przedsiębiorcy obciążeni dodatkowymi podatkami czy też zmuszeni do podwyższenia wynagrodzeń swoim pracownikom będą podwyższali ceny, co wpłynie na inflację. Zmiany w leasingu dla wielu pracodawców i przedsiębiorców są zupełnie niezrozumiałe. Paski wynagrodzeń - też. Wynagrodzenia nauczycieli, policjantów czy też innych osób, emerytury - obniżone w styczniu. Kompletny chaos i bałagan.

    Natomiast po raz kolejny te rozwiązania uderzają niestety w osoby, które najbardziej potrzebują naszej pomocy, czyli te, które korzystały do tej pory z 1% przekazywanego na organizacje pożytku publicznego. Zmiany podatkowe sprawiają, że część osób nie będzie mogła przekazać tego 1% na rzecz potrzebujących. Wyliczono, że dzięki pracy fundacji, dzięki 1% do osób walczących z chorobami, do osób przechodzących rehabilitację, osób z rakiem, osób z niepełnosprawnościami trafiało 907 mln zł. Teraz osoby, które korzystały z tego 1%, są przerażone. Co będzie z ich niejako dodatkowym dochodem? Co z pieniędzmi, które przeznaczali na rzeczy, na które powinno łożyć państwo? Teraz pytanie: Czy państwo podwyższą procent, który mógł być przeznaczany na takie osoby, czy też wykorzystają inne narzędzia systemowe? Mamy pełną świadomość (Dzwonek), że ten 1% to jest taka łata na systemie, która pomaga najbardziej potrzebującym. Ale w momencie, w którym państwo nie proponujecie innych narzędzi systemowych, wsparcia osób niepełnosprawnych, rehabilitacji, leczenia chorób rzadkich, leczenia chorób nowotworowych, te pieniądze były niezbędne do przeżycia, do walki o swoje zdrowie. (Oklaski)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 2021 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały tytułem 1% należnego podatku środki w wysokości 972 mln zł. Jeśli chodzi o ten rok, rok 2022, to organizacje pożytku publicznego otrzymają środki według starych zasad, na postawie rozliczenia podatku za 2021 r. Jeśli przyjmie się za podstawę zakładaną realizację dochodów z PIT-u z ustawy budżetowej na 2022 r., w 2023 r., czyli w roku kolejnym, organizacje pożytku publicznego powinny otrzymać z rozliczenia za 2022 r. środki przekraczające 1 mld zł, czyli nie mniej, a więcej środków, niż otrzymały w tym roku. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów jest otwarte na dialog, jest w bieżącym kontakcie z Radą Działalności Pożytku Publicznego i w przypadku gdy potrzebne będzie uzupełnienie dotychczas obowiązującego ekosystemu wsparcia organizacji pożytku publicznego, jesteśmy otwarci na to, aby dokonać odpowiednich zmian ustawowych. Natomiast tu chciałbym gorąco podkreślić, że w perspektywie tego roku oraz większości roku przyszłego o jakimkolwiek zmniejszeniu wysokości środków płynących z 1% do organizacji pożytku publicznego mowy być nie może. To się po prostu nie wydarzy. Bardzo dziękuję.

    (Poseł Monika Rosa: To co się zmieni? Jak państwo zamierzacie w kolejnym jeszcze roku to naprawić? Rozwiązania systemowe... Co się jeszcze wydarzy?)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Panie ministrze, bardzo proszę.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

    Prace nad zmianami, które miałyby uzupełnić system wspierania organizacji pożytku publicznego, będą trwały w tym roku. To nie są zmiany, które powinno samodzielnie zaproponować Ministerstwo Finansów. To powinny być rozwiązania wypracowane wspólnie z organizacjami trzeciego sektora i beneficjentami 1%. Tak że przede wszystkim nie ma w ciągu najbliższego roku bezpośredniego zagrożenia zmniejszeniem finansowania działalności organizacji pożytku publicznego, natomiast to również jest czas na to, aby oszacować realny wpływ tych zmian na wysokość, a przede wszystkim strukturę ich finansowania, a także na to, żeby wspólnie z tymi organizacjami oraz z jednostkami na poziomie rządowym, które koordynują dialog pomiędzy administracją rządową a trzecim sektorem, wypracować tego rodzaju rozwiązania. To będzie jeden z naszych priorytetów na najbliższe miesiące. Gorąco zachęcam do kontaktu z Ministerstwem Finansów wszystkie organizacje, które chcą włączyć się w tego rodzaju dialog i w tego rodzaju prace.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.