Zgłoś uwagi

Posłanka Anna Maria Żukowska - Wystąpienie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
17 wyświetleń
0

Stenogram

24. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 69 i 107).

Poseł Anna Maria Żukowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość dobrze wie, że wywołało pożar ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Izbie Dyscyplinarnej. Teraz ten pożar, który samo spowodowało, chce przykryć proponowaną ustawą o zmianie ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Proponuje, aby szanować tak naprawdę wybór sędziów przez tę neo-KRS, upolitycznioną KRS, KRS, która została powołana ze skróceniem kadencji poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, i chce spowodować, żeby zrobić taki deal - bo to jest w tej ustawie - że za cenę szanowania, uznania, że sędziowie, którzy zostali wybrani przez Radę Państwa, są dalej sędziami, chce uznać, że także ci sędziowie, którzy są wybrani przez nową KRS, również są prawomocnie wybranymi sędziami.

    Takiego dealu nie będzie. My za tym nie zagłosujemy, nie ma takiej zgody. Każdy sędzia w każdym przypadku powinien być oceniany indywidualnie i jego wybór także powinien móc być oceniany indywidualnie.

    Izba Dyscyplinarna - to, o czym już mówił pan poseł Śmiszek - również nie jest sądem. Nie powinno być możliwości, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego zostanie osoba wyłoniona ze składu tej izby, bo de facto do tego sprowadza się kolejne, czyli najmniejsze, kworum przewidziane przez tę ustawę.

    Nie ma też zgody na to, żeby funkcjonowało w obiegu prawnym takie stanowisko jak pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dlatego że taka osoba miałaby możliwość przewodniczenia Trybunałowi Stanu, brania udziału w posiedzeniach Sejmu, bycia członkiem KRS, a także mogłaby wybrać trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej. Osoba, która - podkreślam - nie pełni funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tylko w polskim systemie prawnym pojawiłoby zupełnie nieznane stanowisko p.o. pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Marszałku! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy na podstawie art. 45 zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku zgłaszam następujące poprawki w drugim czytaniu do sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, na posiedzeniu Sejmu RP. W art. 1 pkt 3 dodawane są art. 9c i art. 9d. Będę czytać tak samo, jak chciano nas zmusić do procedowania nad tą ustawą na posiedzeniu komisji. Same punkty.

    Pkt 2. W art. 1 w pkt 29 dodawany art. 88a otrzymuje brzmienie: Art. 88a. § 1. Sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadanym wykształceniu. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu sędziego. Art. 107 § 1: Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, przewinienia dyscyplinarne, sędzia odpowiada dyscyplinarnie przed właściwym sądem. § 1 tego samego art. 107: Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe i uchybienia godności urzędu sędziego przed sądem, o którym mowa w art. 73. § 1 pkt 5: Za wykroczenia oraz za przewinienia dyscyplinarne sędziowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 39a. W art. 5 w pkt 1 w art. 44 dodany ustęp 2a otrzymuje brzmienie: Odwołania wniesione przez uczestników postępowania podlegają rozpoznaniu oddzielnie. W art. 6 w pkt 2 art. 137 § 1 otrzymuje brzmienie: Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą, rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, prokurator odpowiada dyscyplinarnie przed właściwym sądem, o którym mowa w art. 145.

    Miło jest Wysokiej Izbie słuchać w takim trybie wnoszonych poprawek?

    (Poseł Piotr Kaleta: Tak, tak.)

    Wnoszę je w imieniu klubu (Dzwonek), bo w taki sposób było to procedowane na posiedzeniu komisji.

    Art. 103a § 1: Prokurator jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadanym wykształceniu. Oświadczenie, o którym mowa w §1...

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)

    Zgłaszam w imieniu klubu te dwa wnioski do pana marszałka.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.5
Pozycja w rankingu:
166
Liczba głosów: 38
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.