Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Małecki - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
64 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62).

Poseł Jerzy Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić oświadczenie dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, druk nr 62.

    Celem proponowanych rozwiązań prawnych jest wprowadzenie do krajowego porządku postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2017/625. To są dwa rozporządzenia, o których była także mowa w poprzednio procedowanej ustawie. Projektowane przepisy mają również na celu częściowe zastąpienie obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Przewidują bowiem uregulowanie organizacji oraz zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w odrębnej ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rozporządzenie nr 2016/2031, które projektodawca chce wprowadzić do krajowego porządku prawnego, stanowi odpowiedź na nowe wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej, które pojawiły się od czasu przyjęcia przed ponad 10 laty wielokrotnie nowelizowanej dyrektywy Rady 2000/29/WE z 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie.

    Dotychczasowe przepisy unijne określały wąską listę towarów, których wprowadzenie na teren Unii Europejskiej było zabronione, oraz towarów, których wprowadzenie na teren Unii wiązało się ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz posiadaniem świadectwa fitosanitarnego. Pozostałe towary można było importować bez ograniczeń. W praktyce spowodowało to, że wspólnota była narażona na zagrożenia fitosanitarne związane z importem tzw. nowych towarów, które nie były wcześniej przedmiotem importu. W przypadku takich towarów ewentualne dodatkowe środki fitosanitarne podejmowano dopiero po kilkukrotnym stwierdzeniu porażenia tych towarów przez organizmy kwarantannowe.

    Rozporządzenie nr 2016/2031 ponadto czyni bardziej szczegółowymi przepisy dotyczące stref chronionych ustanawianych na obszarze Unii Europejskiej w odniesieniu do określonych agrofagów. Ujednolica ono zasady wydawania przez poszczególne państwa członkowskie paszportów roślin, pozwala także na lepszą priorytetyzację celów w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej. Z kolei rozporządzenie 2017/625, które ma zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego, określa wspólne ramy dla wszystkich kontroli wykonywanych w łańcuchu żywnościowym, w tym zasady przeprowadzania kontroli, źródła ich finansowania, współpracy między państwami członkowskimi w tym zakresie, przyjmowania warunków, jakie spełniać mają towary wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej z państwa trzeciego oraz ustanowienia komputerowego systemu informacyjnego mającego na celu zarządzanie informacjami i danymi w odniesieniu do kontroli urzędowej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska naturalnego. Zwalczanie nowych patogenów wymaga dodatkowych zabiegów ochronnych, co podnosi koszty produkcji. Wystąpienie nowych patogenów negatywnie wpływać może także na eksport naszych płodów rolnych. Zagrożenia te wymagają podjęcia działań, także prawnych, które pozwolą ograniczyć istniejące ryzyko.

    W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami i opowiada się za skierowaniem go do dalszego procedowania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
167
Liczba głosów: 14
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.