Zgłoś uwagi

Poseł Adam Gawęda - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
51 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 68).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że rząd w pełni popiera zaproponowaną zmianę w ustawach podatkowych, gdyż wpisuje się ona w całokształt działań naszego rządu mających na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska. W związku z powołaniem nowej Rady Ministrów zlecona została inwentaryzacja wszystkich programów rozwojowych i pomocowych mających na celu wsparcie działań dotyczących ograniczenia emisji w transporcie. Weryfikacji poddane zostały dotychczasowe założenia i przyjęte kwoty oferowanego wsparcia. Uznano za niezbędne uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu, a także ograniczenie nadmiernej fiskalizacji. Proponowane zmiany są zatem zgodne z wymienionymi kierunkami, gdyż wprowadzenie proponowanych zwolnień z podatków zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać gromadzone środki.

    W zakresie poruszanych tutaj tematów i przedkładanych spraw, które dotyczą wsparcia samorządów, chciałbym poinformować, że zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tys., sporządzają analizę kosztów i korzyści świadczenia usług komunikacji miejskiej z wykorzystaniem transportu zeroemisyjnego. Analiza jest sporządzona cyklicznie, tj. co 36 miesięcy. Dokument opracowany jest przy udziale społeczeństwa w ramach konsultacji publicznych. Pierwsze takie analizy sporządzono w terminie do 31 grudnia 2018 r. Z ponad 60 dostarczonych analiz wynika, że większość samorządów jest zainteresowana zakupem autobusów zeroemisyjnych, ale niezbędne jest dla nich pewne dofinansowanie. Potrzeby samorządów wskazane w tych analizach będą mogły być sfinansowane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powstał w 2018 r. Zakres projektów, jakie mogą być wsparte, jest bardzo szeroki. Obejmuje on inicjatywy związane zarówno z rozwojem elektromobilności, jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych, takich jak CNG, LNG czy też wodór, czyli nowoczesnych paliwach przyszłości. Samorządy będą mogły otrzymać wsparcie na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego i stworzenie dla niego niezbędnej infrastruktury do ładowania lub tankowania. Istotne jest też podkreślenie, że ze środków tego funduszu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać wsparcie na zakup pojazdów niskoemisyjnych. Wsparcie to stanowić będzie istotną pomoc w realizacji zadań, jakie zostały nałożone na nie przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

    Pragnę również podkreślić, że istotnym działaniem tego funduszu będzie wsparcie zakupu pojazdów niskoemisyjnych kierowane do obywateli, nie tylko do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

    Poruszono tu również kwestie dotyczące liczby punktów ładowania, rozwoju tego bardzo ważnego sektora. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj Europa, Unia Europejska, wszystkie agendy wskazują na to, by dbając o środowisko rozwijać wszystkie te segmenty, które pozwolą dywersyfikować źródło energii, również w kierunku i obszarze magazynowania energii. Jeśli mówimy o danych z funduszu - tak, pani poseł, już odpowiadam, proszę o chwilę cierpliwości - to podam teraz kilka faktów. 1128 punktów ładowania normalnej mocy stanowi 3-krotny wzrost od roku 2015, w którym to roku rozpoczynaliśmy rozwój tego segmentu. 483 punkty ładowania dużej mocy to 10-krotny wzrost.

    Były tu poruszane również kwestie dotyczące opłaty zastępczej. Opłata zastępcza wynika, pani poseł, z przepisów Unii Europejskiej i jest związana w sposób jednoznaczny z narodowym celem wskaźnikowym, czyli udziałem odnawialnych źródeł energii w rynku paliw. Z kolei opłata emisyjna to wsparcie dla transportu zeroemisyjnego.

    Pragnę podkreślić, że te rozwiązania, które tutaj proponujemy, dotyczą głównie lepszego wykorzystania tego funduszu, czyli, mówiąc krótko, każdy obywatel składając wniosek o dotację na zakup pojazdu zeroemisyjnego będzie mógł uzyskać wyższe wsparcie. To będzie wynikało z transpozycji przepisów, które zwolnią z podatku od tej dotacji. Po wejściu w życie proponowanych w omawianej nowelizacji przepisów, jak również po wejściu w życie rozporządzeń, zostaną uruchomione pierwsze konkursy dla beneficjentów. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.2
Pozycja w rankingu:
259
Liczba głosów: 41
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.