Zgłoś uwagi

Senator Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Oświadczenie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
75 wyświetleń
0

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Oświadczenie kieruję do prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest to oświadczenie w sprawie terminu zakończenia kontroli pod tytułem „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack SA, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytujących”.

Zwracam się do pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli w związku z tym, że NIK przeprowadziła kontrolę w tzw. sprawie GetBack SA, w ramach której sprawdzała, jak instytucje państwowe, które powinny chronić konsumentów na rynku finansowym, w tym Komisja Nadzoru Finansowego, wykonywały swoje obowiązki, m.in. w zakresie nadzoru nad papierami sprzedawanymi przez spółkę w ramach ofert publicznych czy sprzedawanymi obligacjami.

Sprawa, z uwagi na liczbę osób poszkodowanych – ponad 10 tysięcy, oraz wartość sprzedanych obligacji i papierów wartościowych – ponad 3 miliardy zł, jest niezwykle istotna z punktu widzenia efektywności mechanizmów nadzorczych dających poczucie bezpieczeństwa obywatelom inwestującym na rynkach finansowych. Wyniki kontroli, przedłużonej w stosunku do pierwotnie planowanych terminów jej zakończenia z uwagi na zastrzeżenia składane przez podmioty kontrolowane, są niezwykle oczekiwane przez osoby poszkodowane w tzw. aferze GetBack. Są one oczekiwane także z uwagi na ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości, jeżeli nie uda się wyeliminować błędów popełnionych w nadzorze nad spółką GetBack przez instytucje publiczne.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności, a także wniosek w tej sprawie, który do mnie wpłynął, wniosek Rady Wierzycieli GetBack SA w restrukturyzacji, chciałbym zapytać o ostateczną datę ogłoszenia raportu pokontrolnego NIK w sprawie GetBack SA.

Drugie oświadczenie, które chciałbym wygłosić, to oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działań podjętych przez wojewodę łódzkiego w zakresie zabezpieczenia składowiska odpadów niebezpiecznych Eko-Boruta w Zgierzu.

Na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych Eko-Boruta w Zgierzu składowane są niebezpieczne odpady, które nawet w części nie są zinwentaryzowane. Spółka Eko-Boruta, formalny użytkownik terenu, nie tylko nie prowadzi tam działań rekultywacyjnych, ale także nie jest w stanie zabezpieczyć terenu przed wejściem osób postronnych. Kontrola NIK przeprowadzona na miejscu wykazała, że wejście na teren składowiska wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia z uwagi na występujące tam, a niewidoczne z zewnątrz zapadliska terenu.

Problem jest od dłuższego czasu znany wojewodzie i jego służbom oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym. Tematem tym już w kwietniu 2018 r. zajmował się wojewódzki zespół reagowania kryzysowego przy wojewodzie łódzkim.

Wnoszę o przekazanie szczegółowych informacji o działaniach wojewody łódzkiego podjętych w kontekście zabezpieczenia terenu, o formach i zasadach współpracy z prezydentem miasta Zgierza w celu rozwiązania tego problemu, o ewentualnym wsparciu finansowym ze środków rządowych, np. z funduszy zarządzania kryzysowego, w celu zabezpieczenia terenu lub przygotowania działań związanych z rekultywacją terenu oraz o innych działaniach podjętych w tym zakresie przez wojewodę łódzkiego.

Jednocześnie informuję, że 3 oświadczenia, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania służby zdrowia, w szczególności jej reformy, a przede wszystkim osiągnięcia stanu, w którym służba zdrowia będzie lepiej działać z punktu widzenia pacjenta, zgłosiłem do protokołu dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.3
Pozycja w rankingu:
19
Liczba głosów: 37
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.