Zgłoś uwagi

Senator Władysław Komarnicki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
62 wyświetleń
0
Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, odnosząc się do zaproponowanej przez rząd podwyżki akcyzy na poziomie 10% na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe, chciałbym spytać pana ministra, jak państwo zamierzacie przeciwdziałać rozwojowi szarej strefy – bo tutaj mam poważne obawy – i w jaki sposób zwiększyć ochronę przed nielegalnym przemytem z innych krajów, gdzie wyroby są tańsze. To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W jaki sposób rząd – bo na pewno się do tego przygotował – zamierza pomóc przedsiębiorcom z tej branży, jeżeli ich obroty spadną? I co z tymi osobami, które z tego powodu stracą pracę?

I trzecie pytanie. Panie Ministrze, według mojej wiedzy… Być może się mylę, dlatego chciałbym od razu na początku przeprosić. Dlaczego rząd nie przeprowadził żadnych konsultacji społecznych w tej, uważam, bardzo ważnej sprawie?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.

Pierwsze pytanie dotyczyło szarej strefy. Otóż diagnoza związana z tą podwyżką jest w Ministerstwie Finansów taka, że generalnie problem szarej strefy został w ostatnich latach wyraźnie zredukowany poprzez szereg działań legislacyjnych, poprzez zmiany organizacyjne, poprzez to, w jaki sposób funkcjonuje administracja podatkowa, administracja skarbowa. Widać to chociażby po danych, jeśli chodzi o… Już w tej debacie czy w pytaniach do pana przewodniczącego powtarzały się pytania dotyczące spadku ilości papierosów przemycanych do Polski, czyli pochodzących z nielegalnych źródeł. Rzeczywiście jest taka organizacja, której dane uznawane są w całej Europie, czyli organizacja Almares, która bada, w jakiej skali przemycane są papierosy pochodzące z nielegalnych źródeł, czy to z przemytu, czy to z nielegalnej produkcji. I ta niezależna instytucja podaje te dane dla każdego kraju. W przypadku Polski – ostatnie dane są bodajże z 2018 r. – to jest niewiele więcej niż 10%, chyba 11%. Tymczasem w roku 2014 było to 20%. W ostatnich latach mamy do czynienia w przypadku papierosów z istotnym ograniczeniem tego zjawiska, o połowę tak naprawdę, czyli właśnie ze spadkiem z 20% do 11% udziału papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł.

W przypadku zaś alkoholu w gruncie rzeczy walka z szarą strefą to jest przede wszystkim walka z nielegalną produkcją i ze zjawiskiem, jakim jest alkohol skażony, który pojawia się w Polsce, a później jest odkażany. I mamy tu do czynienia z szeregiem działań. Takim być może najważniejszym z nich jest to wspólne europejskie dążenie do tego, aby walczyć ze skażonym alkoholem, który wjeżdża do Polski. On jest tu wwożony i później na tej bazie pojawiają się w masowej skali różne produkty alkoholowe. Weźmy chociażby ten sławny już skażalnik węgierski, który był niedoskonały, który był łatwo usuwany. No, to jest inicjatywa ogólnoeuropejska. Z tego względu można by stwierdzić, że problem nielegalnej produkcji w zakresie alkoholu – takie jest również doświadczenie KAS – zmalał. W związku z tym szara strefa jest oczywiście, jak przy każdej podwyżce, wyzwaniem, ale obecna diagnoza jest taka, że ta podwyżka – czy ona będzie 3-procentowa, czy 10-procentowa – nie spowoduje jakiegoś istotnego zwiększenia szarej strefy. Mamy system SENT, któremu podlega przewóz wszystkich towarów akcyzowych, w związku z tym nie ma takiego problemu.

Oczywiście pan senator ma rację, że takim możliwym do zaobserwowania zjawiskiem może być kupowanie alkoholu z krajów sąsiednich, gdzie chociażby cena piwa jest mniejsza. Można oczywiście dyskutować, tu nie ma jakichś przekonujących argumentów. Może zaistnieć problem zwiększonego popytu, szczególnie na terenach przygranicznych, ale w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzymy na piwo, które jest najczęściej takim właśnie… Cena piwa rzeczywiście jest mniejsza w Niemczech czy w Czechach, no ale ta podwyżka, nawet w przypadku 10%, daje 6 gr, a wydaje się, że te 6 gr na butelce piwa nie będzie jakąś istotną motywacją do tego, żeby coś zmieniać, żeby wpływać na konsumpcję. No, jednak jest to za niski wzrost, żeby opłacało się po prostu jeździć na jakieś większe odległości. No, pewnie w jakiejś skali, tak jak pan senator mówi, może być większe zainteresowanie właśnie tymi alkoholami z krajów zewnętrznych. Wydaje się jednak, że to nie będzie jakaś wielka skala, ale nie znam niestety tych liczb.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, dotyczące konsultacji społecznych, to rzeczywiście, tak jak omawiane to było na posiedzeniu komisji, projekt dotyczący podwyższenia akcyzy został zgłoszony wiele miesięcy temu. Wyszliśmy z propozycją 3-procentową i ta propozycja zakładała podwyżkę właśnie w tej skali od 1 stycznia 2020 r. Tutaj pojawiają się regularnie pytania o to, co się stało, czemu ministerstwo finansów zaproponowało podwyżkę w wysokości 10%. Otóż to zostało potraktowane przez Ministerstwo Finansów jako kontynuacja tej dyskusji o podwyżce, tylko że tu ta podwyżka wynosi nie 3%, a 10%, z tej racji, że mamy do czynienia z podmiotami wyspecjalizowanymi, które są przygotowane do takich decyzji. W tym zakresie rzeczywiście – i tu jest pełna zgoda – konsultacji tego projektu co do podwyżki w wysokości 10% w sensie formalnym nie było. Projekt ten został zwolniony z tego obowiązku, szedł w trybie skróconym – pojawił się na posiedzeniu Rady Ministrów i Rada Ministrów zaakceptowała ten projekt. Wydaje się, że jakby na obronę w tej sytuacji można stwierdzić, że ta dyskusja o stawce akcyzowej toczyła się wiele miesięcy i przedsiębiorstwa wyrażały swoje poglądy i opinie, w związku z tym można powiedzieć, że były przygotowywane do tego, żeby tę podwyżkę… Były świadome, że taka decyzja zapadnie. W poprzednich latach, gdy zmieniano ustawę akcyzową, także następowało to w ostatnim momencie, najczęściej w oparciu o ustawę okołobudżetową. I od razu odpowiem tu na ewentualne pytanie. Otóż zazwyczaj taka konsultacja wtedy była. Chociaż pytanie jest tu takie, czy jest to istotny problem dla przedsiębiorców. Oczywiście branża woli podwyżkę w wysokości 3% niż 10%, wiadomo, że to jest lepsze z ich perspektywy, to wynika z postrzegania ich interesu. Wydaje się jednak, że 10-procentowa podwyżka również jest do zaakceptowania. Ale oczywiście dyskutowane było to, o czym mówił pan przewodniczący Kleina, czyli kwestia faktu, że te konsultacje nie miały miejsca.

Pytanie drugie – tu jeszcze wrócę do tego tematu – dotyczące przedsiębiorstw. Liczymy na to, że reakcja tych przedsiębiorstw będzie taka, że przedsiębiorstwa… Tzn. że podwyżka akcyzy nie uderzy w przedsiębiorstwa, a jeśli już, to skłoni je do poszukiwania rynków zbytu za granicą, do eksportu swoich towarów. Polskie towary na rynku alkoholu są dosyć dobrze rozpoznawane, konkurują z towarami z krajów sąsiednich, mają wysoką jakość. Ponadto są jakby naturalne zjawiska ekonomiczne, które spowodują, że podwyżka nie powinna jakoś negatywnie uderzać w te firmy. Widzimy tak naprawdę, że same zachowania konsumenckie – odchodzenie od papierosów, ale też przechodzenie na inne produkty, rosnąca popularność innych produktów, np. e-papierosów i produktów nowatorskich, także w zakresie alkoholu – wpływają na zmianę struktury konsumpcji. To też jest ogromne wyzwanie dla firm, które produkują papierosy i alkohol, czyli towary akcyzowe. I wydaje się, że ta coroczna zmiana struktury konsumpcji ma większy wpływ – bo to jest jakaś taka presja, żeby producenci dostosowywali się do tych zmian konsumpcji – niż sam ten pojedynczy przykład 10-procentowej podwyżki. Generalnie konsumenci… W przypadku papierosów dobrze widać, że spadek popularności papierosów mocno rzutuje na branżę papierosową w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów papierosów, jest również wielu rolników uprawiających tytoń, i mamy świadomość, że jest to…. Ale warto też pamiętać, że ogromna większość produktów wyprodukowanych w Polsce trafia na eksport. Tak więc naprawdę jest to, wobec tej ogromnej skali, produkcja na eksport, a w tym względzie to, co możemy zrobić, to jest takie działanie z punktu widzenia regulacyjnego – i to chociażby było robione w ramach prac nad mechanizmem Track & Trace – żeby to uprościć i ułatwić, a więc żeby przedsiębiorcy nie mieli tutaj żadnych turbulencji. Bo wiemy, że tak naprawdę często chodzi o polski tytoń, który jest produkowany na eksport, i nie ma powodu, żeby w jakiś sposób nie wspierać tych istniejących miejsc pracy. Tak więc pełna zgoda, że to jest niezmiernie ważne. Dziękuję.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo, jednak namawiam Panie Ministrze, żeby nie pomijać tych konsultacji społecznych.)

Rozumiem, oczywiście,

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.