Zgłoś uwagi

Tomasz Robaczyński - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
21 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 56).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Ogólnie od strony finansowej... Było pytanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia jest ujmowany w regule wydatkowej. Konstrukcja reguły wydatkowej jest wielostopniowa.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nie takie było pytanie. Czy jest w części, za którą odpowiada minister finansów?)

    Pani poseł sprecyzowała pytanie: Czy jest w części, za którą odpowiada minister finansów? Generalnie minister finansów odpowiada za czy sprawuje ogólny nadzór nad finansami publicznymi, w związku z czym wszystko, co mieści się w szeroko rozumianym pojęciu środków publicznych, znajduje się pod ogólnym nadzorem ministra finansów. Oczywiście pod nadzorem bezpośrednim ministra finansów tak naprawdę jest budżet państwa jako taki. Wszystkie inne fundusze czy wszystkie inne formy, w jakich wydatkowane są środki publiczne, są podporządkowane poszczególnym dysponentom, przy czym oczywiście budżet również jest podzielony na części podporządkowane poszczególnym dysponentom. Minister finansów o tyle ma kontrolę nad całością, że dokonuje de facto fizycznych płatności na rzecz tych dysponentów czy przekazuje środki, zwiększa plany finansowe i kontroluje wykonanie.

    Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy NFZ jest pod nadzorem ministra finansów. No i jest, i nie jest, natomiast środki, które są wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, również są ujmowane w konstrukcji reguły wydatkowej, przy czym, tak jak mówiłem, to jest dosyć skomplikowany proces wyliczania środków, które mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym. Ta konstrukcja jest wielostopniowa, ale w skrócie rzecz ujmując, środki Narodowego Funduszu Zdrowia również wpływają na wielkość stabilizującej reguły wydatkowej. To po pierwsze.

    Po drugie, padały tutaj takie głosy, one gdzieś się już pojawiały też wcześniej, że została złamana stabilizująca reguła wydatkowa. Otóż nie została złamana stabilizująca reguła wydatkowa. Sprawdzenia, czy została złamana, tak naprawdę będzie można dokonać po zakończeniu roku budżetowego. W trakcie roku jak do tej pory... To jest też zadanie ministra finansów, ale również całej Rady Ministrów, która kieruje wykonaniem budżetu państwa, niedopuszczenie do tego m.in., żeby ta reguła była przekroczona, i ta reguła do tej pory przekroczona nie została. Jeżeli będzie przekroczona, to oczywiście stosowne kroki podejmą stosowne organy, w tym zapewne Wysoka Izba, ale - jak mówię - rolą ministra finansów jest do tego nie dopuścić i do tego nie doszło. Tak że na pewno nie zostało tutaj złamane prawo.

    Jeśli chodzi o całkowite wyjęcie spod kontroli ministra finansów tych środków na Fundusz Wsparcia Policji, to ten przepis, który jest w ustawie, dotyczy tylko i wyłącznie zmiany planu finansowego, jeśli chodzi o tę wpłatę, która jest dokonywana tą ustawą, natomiast to, jak przeznaczenie środków...

    (Poseł Izabela Leszczyna: A ten miliard.)

    Tak, ale to jest tylko ten moment wpłaty, tzn. regulujemy to ustawowo. Skoro jest już ustawa, to ta wpłata nie musi przechodzić całej procedury sejmowej, tak jak wszystkie inne zmiany w funduszach celowych, ponieważ to już jest uregulowane właśnie w tej ustawie. Natomiast jeżeli te środki już będą wydatkowane z Funduszu Wsparcia Policji, ukierunkowywane na konkretne rzeczy, to każda zmiana takiego przeznaczenia oczywiście będzie opiniowana, będzie pod nadzorem ministra finansów i będzie opiniowana przez Wysoką Izbę.

    Padały też tutaj pytania o subwencję oświatową, o zwiększenie tej subwencji, wsparcie dla samorządów. Ten temat jest dosyć szeroko omawiany, on był już kilkukrotnie omawiany w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na ostatnim z posiedzeń tej komisji byli również minister edukacji narodowej oraz minister finansów. Ta dyskusja ma doprowadzić do zasadniczego przebudowania finansów samorządów jako takich, chodzi tu nie tylko o subwencję oświatową, tylko w ogóle o kwestie finansowania samorządu i zasilania samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, ale to wymaga przebudowy całego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Teraz wspólnie będą pracować powołane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zespoły, które będą opracowywać zmiany w tym zakresie. Mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić, bo rzeczywiście ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma swoje lata i wymaga zmian.

    Jeszcze jedna rzecz istotna w tej ustawie. To nie jest też tak, że na pewno zostaną przekazane te 2 mld zł do NFZ i 1 mld zł do Funduszu Wsparcia Policji...

    (Głos z sali: Tak, bo to o to chodzi.)

    Czekamy teraz na wynik budżetu państwa i ostateczne rozliczenia. Pod koniec roku widzimy, które ze środków nie zostaną ostatecznie wykorzystane i które ze środków tegorocznych ewentualnie można by jeszcze przeznaczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia i Fundusz Wsparcia Policji. Dlatego w ustawie jest zapisany limit, a nie konkretna wielkość, tzn. to jest do 2 mld i do 1 mld zł.

    Padło pytanie, z czego będą te środki, co będziemy blokować. Będziemy blokować to, co nie będzie wykorzystane w normalnym procesie wykonywania budżetu państwa. Taka sytuacja występuje w budżecie państwa od zawsze, tzn. jakiś procent - między 2% a 4% budżetu państwa - jest z różnych względów niewykorzystywany: chodzi o przesunięcia przetargowe, oszczędności w postępowaniach przetargowych, niemożliwość precyzyjnego oszacowania środków koniecznych do wykorzystania w różnych sferach na początku roku itd. Żeby nie stracić środków, tzn. żeby one nie wygasły pod koniec roku, przewidujemy w tej ustawie możliwość, aby te środki można było jeszcze w tym roku przekazać na stosowne cele, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będą oszczędności. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.