Zgłoś uwagi

Tomasz Robaczyński - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 56).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

    W przypadku tego projektu Rada Ministrów podjęła decyzję o szybkiej ścieżce legislacyjnej wynikającej z art. 123 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie zawartych w projekcie regulacji jest konieczne nie tylko z punktu widzenia budżetu. Są one ważne także dla społeczeństwa, bowiem projekt przewiduje następujące regulacje.

    (Głos z sali: Głośniej!)

    W projekcie ustawy zawarto przepisy, zgodnie z którymi w roku 2019 proponuje się przekazanie dodatkowych środków Narodowemu Funduszowi Zdrowia z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego do wysokości 2 mld zł na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. W roku bieżącym dokonano już zaangażowania znacznej części środków funduszu zapasowego NFZ na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o wysokości 2,2 mld zł. Mając na uwadze potencjalne ewentualne oszczędności budżetowe, które mogą wystąpić jeszcze w roku 2019, planuje się, podobnie zresztą jak w roku ubiegłym, przeznaczenie części tych oszczędności - w wysokości do 2 mld zł - na fundusz zapasowy NFZ w celu wydatkowania ich przez NFZ w latach kolejnych. Aby ta operacja mogła zostać przeprowadzona, przekazanie tych środków musi nastąpić do końca roku 2019, co oznacza, że ustawa musi wejść w życie jeszcze w tym roku. Stąd tryb pilny przy procedowaniu nad nią. (Gwar na sali, dzwonek)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Proszę państwa, proszę o spokój, bo rzeczywiście nie słychać, co pan poseł sprawozdawca mówi.

    Bardzo proszę.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński:

    Ponadto w projekcie przewiduje się możliwość przeznaczenia z budżetu państwa środków w wysokości do 1 mld zł na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji. Przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań funduszu polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup na ich potrzeby niezbędnych towarów i usług.

    Kolejne regulacje dotyczą możliwości wydatkowania środków na realizację ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020˝, zakupu nowych karetek dla ratownictwa medycznego oraz wydatków majątkowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

    Przepisy te wprowadzają wyjątek od zasady wyrażonej w art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który przewiduje, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego.

    Zgodnie z art. 109 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. W związku z tym celem projektowanych rozwiązań jest umożliwienie wydatkowania środków ujętych w budżecie państwa na realizację ww. zadań do końca kwietnia 2020 r. Środki te będą traktowane w podobny sposób jak wydatki niewygasające przewidziane w ustawie o finansach publicznych.

    Mając na uwadze powyższe oraz konieczność wypełnienia dyspozycji art. 181 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, czyli konieczność przekazania środków do końca roku na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, istnieje uzasadnienie procedowania przedmiotowego projektu w trybie pilnym. Mówiłem o tym, że uzasadnieniem tego jest także fakt konieczności przekazania środków - czy też umożliwienia przekazania środków - na fundusz zapasowy NFZ oraz Fundusz Wsparcia Policji do końca bieżącego roku. Mając na względzie powyższe, zwracam się do Wysokiej Izby z prośbą o przyjęcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.