Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Rafał Adamczyk, Romuald Ajchler, Magdalena Biejat, Wiesław Buż, Włodzimierz Czarzasty, Jacek Czerniak, Marek Dyduch, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Monika Falej, Krzysztof Gawkowski, Maciej Gdula, Daria Gosek-Popiołek, Arkadiusz Iwaniak, Maciej Konieczny, Przemysław Koperski, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Katarzyna Kretkowska, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Robert Kwiatkowski, Beata Maciejewska, Paulina Matysiak, Wanda Nowicka, Robert Obaz, Karolina Pawliczak, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Andrzej Rozenek, Marek Rutka, Joanna Scheuring-Wielgus, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Joanna Senyszyn, Anita Sowińska, Andrzej Szejna, Jan Szopiński, Krzysztof Śmiszek, Tadeusz Tomaszewski, Tomasz Trela, Katarzyna Ueberhan, Dariusz Wieczorek, Zdzisław Wolski, Bogusław Wontor, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Anna Maria Żukowska - Lewica
w sprawie lekceważenia przez Zarząd Poczty Polskiej SA postulatów płacowych Wspólnej Reprezentacji Związkowej zrzeszającej 25 organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej SA

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
159 wyświetleń
0
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Rafał Adamczyk
Poseł Rafał Adamczyk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Romuald Ajchler
Poseł Romuald Ajchler
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Magdalena Biejat
Posłanka Magdalena Biejat
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Włodzimierz Czarzasty
Poseł Włodzimierz Czarzasty
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jacek Czerniak
Poseł Jacek Czerniak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marek Dyduch
Poseł Marek Dyduch
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Gdula
Poseł Maciej Gdula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Konieczny
Poseł Maciej Konieczny
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Przemysław Koperski
Poseł Przemysław Koperski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Kopiec
Poseł Maciej Kopiec
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kotula
Posłanka Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Kwiatkowski
Poseł Robert Kwiatkowski
Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej
Posłanka Beata Maciejewska
Posłanka Beata Maciejewska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Paulina Matysiak
Posłanka Paulina Matysiak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Wanda Nowicka
Posłanka Wanda Nowicka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Rozenek
Poseł Andrzej Rozenek
Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej
Poseł Marek Rutka
Poseł Marek Rutka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Sowińska
Posłanka Anita Sowińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Śmiszek
Poseł Krzysztof Śmiszek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Włodzimierz Tomaszewski
Poseł Włodzimierz Tomaszewski
Prawo i Sprawiedliwość
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Joanna Senyszyn
Posłanka Joanna Senyszyn
Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej
Posłanka Marcelina Zawisza
Posłanka Marcelina Zawisza
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Adrian Zandberg
Poseł Adrian Zandberg
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Posłanka Daria Gosek-Popiołek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Andrzej Szejna
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Bogusław Wontor
Poseł Bogusław Wontor
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Zdzisław Wolski
Poseł Zdzisław Wolski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Wspólna reprezentacja związkowa zrzeszająca 25 organizacji związkowych w Poczcie Polskiej informuje, że Zarząd Poczty Polskiej lekceważy ich postulaty płacowe.

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    Uprzejmie proszę panią poseł... Chodzi o to, by pan minister mógł wysłuchać, tak?

    Lekceważy on postulaty płacowe załogi. Zdaniem związkowców następuje degradacja płacowa pracowników Poczty Polskiej. W 2008 r. średnia płaca w Poczcie Polskiej, kiedy zatrudnienie wynosiło ponad 100 tys. pracowników, wynosiła 104% średniej krajowej. Dzisiaj... Na koniec roku, po zwolnieniach grupowych i dobrowolnych odejściach, będzie 70 tys. pracowników poczty, a średnia płaca wyniesie 75% średniej krajowej. Olbrzymim niebezpieczeństwem jest fakt, że 60% załogi narodowego operatora Poczty Polskiej zarabia dziś na poziomie płacy minimalnej. Z jednej strony młodym ludziom, którym kończą się umowy o pracę, nie są one przedłużane, a z drugiej strony państwo informujecie, że są wolne wakaty. Zwłaszcza w dużych miastach odchodzą pracownicy z dużym stażem pracy ze względu na bardzo niskie zarobki.

    Kolejną trudną sprawą, o której informują pracownicy poczty, związkowcy, jest fakt, że z jednej strony zwalnia się ludzi, a z drugiej strony zatrudnia się swoich ludzi, emerytowanych wojskowych i policjantów, nieposiadających wiedzy o bieżącej działalności spółki, na intratne, bardzo dobrze opłacane stanowiska kierownicze. (Dzwonek) Niepokojącym sygnałem jest także fakt wyprowadzenia dużych grup pracowniczych do spółek zależnych od Poczty Polskiej. Chodzi o doradców klienta, informatyków i kurierów.

    Panie Ministrze! Kiedy właściciel narodowego operatora Poczty Polskiej zaprosi na rozmowę Zarząd Poczty Polskiej i zakończy się proces degradacji pracowników Poczty Polskiej, najwyższego dobra właśnie tego narodowego operatora? Kiedy rząd zacznie się tą sprawą interesować? Dziękuję uprzejmie.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Bardzo dziękuje za to pytanie. W Ministerstwie Aktywów Państwowych sytuacja Poczty Polskiej jest objęta szczególną troską ze względu na uwarunkowania pandemiczne i otoczenie rynkowe. Okres pandemii był szczególnie trudny dla Poczty Polskiej jako podmiotu, który jest narodowym operatorem pocztowym. Niemniej jednak odniosę się do pytań pana posła, a padło ich kilka.

    W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że ciężko mówić o lekceważeniu w momencie, w którym 30 czerwca 2021 r. właśnie ze związkami zawodowymi, stroną społeczną, o której pan poseł wspomniał, Zarząd Poczty Polskiej osiągnął porozumienie w przedmiocie zwolnień grupowych. To jest pierwsza kwestia.

    Kolejna kwestia to rozmowy w sprawie postulatów płacowych. Toczą się. One zostały zawieszone w związku z sytuacją pandemiczną. Mam wyraźne stanowisko wyartykułowane przez Zarząd Poczty Polskiej, że Zarząd Poczty Polskiej ma nadzieję na ich wznowienie i że to wznowienie nastąpi w najbliższym czasie. Stąd też, szanowny panie pośle, ciężko mówić... Można stwierdzić nawet, że nieprawdziwe jest stwierdzenie mówiące o lekceważeniu przez Zarząd Poczty Polskiej postulatów płacowych wspólnej reprezentacji związkowej.

    Żeby wyjść naprzeciw temu, co pan poseł powiedział, chciałem przytoczyć kilka faktów. Zarząd Poczty Polskiej prowadzi intensywny dialog ze stroną społeczną. W Poczcie Polskiej ustanowiono stałych pełnomocników do prowadzenia dialogu. Tylko w I półroczu b.r., panie pośle, zarząd zorganizował na poziomie centralnym 16 dużych spotkań z przedstawicielami pracowników spółki, dotyczących m.in. omówienia strategii Poczty Polskiej, która została przyjęta, zakładowego układu zbiorowego pracy i podziału w funduszu wynagrodzeń na 2021 r. Spotkania dotyczyły również procedowania nowego regulaminu pracy, a także sytuacji w poszczególnych pionach, m.in. w Pionie Poczta Polska Ochrona, także w Pionie Informatyki i Telekomunikacji, ale to na szczeblu centralnym. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Zarząd Poczty Polskiej jest w permanentnym roboczym kontakcie z dwiema reprezentatywnymi centralami związkowymi, czyli z OPZZ-em i ˝Solidarnością˝.

    Odnośnie do spotkania nie na szczeblu centralnym, ale na szczeblach regionalnym i lokalnym, to chciałbym powiedzieć, że takich spotkań było blisko 50. Odbyły się one z udziałem przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych. Strony zadawały pytania, otrzymywały odpowiedzi.

    W związku z powyższym, panie pośle, chciałbym zadać kłam tym twierdzeniom, jakoby zarząd Poczty Polskiej nie rozmawiał ze stroną społeczną. Co do kwestii związanych z oczekiwaniami płacowymi. Tak jak powiedziałem, zarząd spółki liczy na wznowienie w najbliższym czasie rozmów w tym zakresie. (Dzwonek)

    Jeszcze jeżeli bym mógł, panie marszałku.

    Pan poseł powiedział o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w Poczcie Polskiej. Chciałbym powiedzieć, że w latach 2016-2020 ono wzrosło z kwoty 3309 zł do kwoty 4178 zł. Więc to jest blisko 900 zł brutto. Dziękuję pięknie.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Ministrze! Powiedziałem o lekceważeniu postulatów, które są zgłaszane w wyniku rozmów ze związkami zawodowymi. O tym w liście do premiera piszą związkowcy. Po drugie, wspomniał pan o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych. Ma pan rację, zarząd proponował 2 tys. zwolnień, a doszło do tego, że mamy 960. To rzeczywiście jest porozumienie. Po trzecie, nie odniósł się pan do dysproporcji płacowych. Proszę o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.

    Następna kwestia to działania rządu wobec narodowego operatora. Do dziś nie rozliczono tzw. wyborów kopertowych. Po drugie, 30 mln zł za przeprowadzenie wyborów czerwcowo-lipcowych. Po trzecie, brak 250 mln zł z tytułu poniesionych strat COVID-19 jako rekompensaty za świadczenie usług o charakterze powszechnym. Co w tej sprawie robi minister właściwy dla Poczty Polskiej? (Dzwonek) Dlaczego nie dba o nią, a przez to i o sytuację pracowników, o których rozmawialiśmy? Dziękuję.

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Spieszę z odpowiedzią. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z formułą odszkodowawczą z tytułu świadczenia usługi powszechnej za okres maj-czerwiec, to wniosek został skierowany do UOKiK-u, ponieważ wymagana jest notyfikacja, żeby środki zostały przekazane. W związku z powyższym ten proces trwa.

    Co do kwestii rozliczenia wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o wybory majowe, o których pan poseł wspomniał, między Pocztą Polską a Krajowym Biurem Wyborczym została zawarta umowa. Odnośnie do kwestii związanej z rozliczeniem wyborów czerwcowych, to my w tym momencie jako Ministerstwo Aktywów Państwowych, podmiot właściwy, jesteśmy na etapie wyboru doradcy, który przeanalizuje rzeczowe koszty i po przeanalizowaniu te środki Poczcie Polskiej zostaną wypłacone. W związku z powyższym te trzy elementy, o których pan poseł wspomniał, są procedowane. Rozumiem, panie pośle, że wszystkim nam zależy na dobrym losie Poczty Polskiej, ale też chcielibyśmy, ażeby wszystkie elementy, ta droga została przeprowadzona zgodnie z zasadami, zgodnie z procedurą.

    Jeszcze jeden element, jeżeli bym mógł dodać. Chciałbym podkreślić, że pomimo niezwykle trudnej sytuacji pod koniec 2020 r. zarząd i strona społeczna doszły do wspólnego porozumienia. Mowa o aneksie nr 1 do zakładowego układu zbiorowego pracy, który gwarantuje pracownikom wydłużenie okresu wypłacania świadczeń dodatkowych w postaci nagrody jubileuszowej oraz podwyższonej odprawy emerytalno-rentowej do końca 2020 r. Jest to koszt porozumienia wynoszący w granicach 160 mln zł. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, panie pośle, obowiązek utrzymania rozległej sieci placówek, świadczenia usługi powszechnej, o której była mowa, na terenie całego kraju, koszty Poczty Polskiej w dużej mierze mają charakter stały, a 70% tych kosztów stanowią koszty pracy. W związku z powyższym zwracam uwagę na to, jaki to jest koszt w budżecie danego podmiotu. Pomimo takich uwarunkowań, od 2016 r., panie pośle, zarząd Poczty Polskiej przeznaczył na wzrost wynagrodzeń pracowników kwotę blisko 1 mld zł. Dziękuję pięknie. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.