Zgłoś uwagi

Poseł Bartłomiej Dorywalski - Oświadczenie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Oświadczenie poselskie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
192 wyświetleń
1

Stenogram

Oświadczenia.

Poseł Bartłomiej Dorywalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! ˝Bezpieczne Świętokrzyskie˝. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i jest gwarantem jego zachowania oraz szansą na doskonalenie. Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego: życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Człowiek, aby w pełni móc rozwijać swój potencjał i produktywnie funkcjonować w społeczeństwie, potrzebuje czuć się bezpiecznie. Spełnienie tego warunku pozwala mu na stabilizację i działalność dla dobra swojej rodziny i kraju.

    Województwo świętokrzyskie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich mieszkańców, zainicjowało program ˝Bezpieczne Świętokrzyskie˝. Program mający na celu współpracę na rzecz bezpieczeństwa powstał 5 grudnia 1999 r. Początkowo zakładano, że program będzie funkcjonował przez 5 lat. Sukces, jaki odniósł, a także entuzjazm, z jakim się spotkał, spowodowały, że trwa on do dnia dzisiejszego, a następstwem zdrowej, kreatywnej rywalizacji między powiatami województwa świętokrzyskiego jest nagroda ˝Koziołka˝.

    Idea wyróżniania powiatów, które szczególnie zaangażowały się w realizację celu mającego zapewnić mieszkańcom województwa świętokrzyskiego maksymalny poziom bezpieczeństwa, zrodziła się wśród kieleckich policjantów. Inicjatorem nagradzania najlepszych statuetką ˝Koziołka˝ był insp. Tadeusz Cielecki, komendant wojewódzki Policji w Kielcach.

    Mając na uwadze to, że wizerunek Koziołka Matołka z Pacanowa budzi powszechną sympatię, postanowiono na bohatera statuetki wybrać postać owego koziołka. Tym samym po uzyskaniu zgody na korzystanie z wizerunku koziołka od spadkobierców Kornela Makuszyńskiego pacanowski Koziołek Matołek zyskał kuzyna. Od tego czasu, to znaczy od 2000 r., jest on doroczną nagrodą za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

    Zamiarem ufundowania nagrody Koziołka było przede wszystkim wsparcie aktywności oraz promocja samorządów, w rejonie których poprzez działania osób fizycznych i prawnych doszło do zauważalnej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego, komunalnego i prywatnego. Utrwalane postawy społeczne mają umacniać ład, porządek, obywatelską postawę i prawidłową reakcję na wydarzenia, które zaistnieją w najbliższym otoczeniu mieszkańca ziemi świętokrzyskiej. W ten sposób ukazane są dobre przykłady, osiągnięcia, a także możliwości działania na rzecz walki z przestępczością i patologią. Udział w programie ˝Bezpieczne świętokrzyskie˝, a co za tym idzie rywalizacja między powiatami oswaja społeczeństwo z działaniami służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli i ochrony ich praw oraz majątków. Dla najlepszych, którzy swoją postawą i działaniami udowodnią, że zasługują na wyróżnienie prestiżową statuetką koziołka, zagwarantowane jest wsparcie finansowe na realizowane projekty związane z programem ˝Bezpieczne świętokrzyskie˝.

    Aby znaleźć się w gronie kandydatów do nagrody, powiaty województwa świętokrzyskiego muszą podjąć czynności daleko wykraczające poza ich zwykłe obowiązki na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przy eliminacjach do nagrody dokonywana jest analiza działań takich, jak: wzrost poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenie majątku państwowego bądź prywatnego, przyczynienie się do upowszechnienia podstaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego.

    Początkowej oceny powiatów dokonuje zespół roboczy oddelegowany przez kapitułę nagrody Koziołka, składający się z przedstawicieli wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego oraz świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. Zespół ten co roku odwiedza poszczególne powiaty, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, i na miejscu przygląda się realizowanym działaniom podnoszącym bezpieczeństwo w regionie. Zespół roboczy przy kapitule nagrody Koziołek po podsumowaniu sprawozdań z realizacji programu ˝Bezpieczne świętokrzyskie˝ kwalifikuje poszczególne powiaty do grona kandydatów na laureata corocznej edycji nagrody Koziołka.

    Ostateczną decyzję na posiedzeniu niejawnym podejmuje jednak kapituła Koziołka, w której skład wchodzą: wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa świętokrzyskiego, świętokrzyski komendant wojewódzki Policji, prezes stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Zwycięzca oraz powiaty, które zajęły drugie i trzecie miejsce, otrzymują nagrodę rzeczową Koziołka oraz nagrody pieniężne, które należy przeznaczyć na realizację programu ˝Bezpieczne świętokrzyskie˝.

    Z osobistych względów pragnę nadmienić, że w tym roku nagroda Koziołka powędrowała do powiatu włoszczowskiego. Jest to szczególne wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że odbyło się podczas jubileuszu 20. edycji nagrody, także było uhonorowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa mających miejsce w 100-lecie odzyskania niepodległości. Powiat włoszczowski nie mógł lepiej uczcić rocznicy tak ważnej dla milionów Polaków, niż angażując się w 2018 r. podniesienie ich komfortu i bezpieczeństwa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie osób i instytucji, które z wielkim poświęceniem realizowały program. Należy tutaj wymienić Komendę Powiatową Policji na czele z komendantem Mariuszem Przyborowskim, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem Krzysztofem Cioskiem, fundację (Dzwonek) ˝Jesteśmy blisko˝, a także szereg indywidualnych osób, w tym wyróżnionego Marcina Sztukę.

    Nagroda Koziołka to wspaniała inicjatywa ze strony świętokrzyskiej policji. Refleksja nad programem ˝Bezpieczne świętokrzyskie˝, a co za tym idzie nagrodą Koziołka, nie może być inna niż to, że praca zespołowa jest najważniejsza. Indywidualizm ceniony jest przez chwilę, nic nie przynosi najlepszych efektów niż praca razem.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję bardzo, panie pośle.

    Poseł Bartłomiej Dorywalski:

    Samorządy, które corocznie stają w konkury o statuetkę, udowadniają to najlepiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
108
Liczba głosów: 48
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.