Zgłoś uwagi

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Wniosek o odwołanie Pana Ryszarda Terleckiego z funkcji Wicemarszałka Sejmu RP Wniosek o odwołanie Pana Ryszarda Terleckiego z funkcji Wicemarszałka Sejmu RP

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
27 wyświetleń
0

Stenogram

11. i 12. punkt porządku dziennego:


  11. Wniosek o odwołanie Pana Ryszarda Terleckiego z funkcji Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1305).
  12. Wniosek o odwołanie Pana Ryszarda Terleckiego z funkcji Wicemarszałka Sejmu (druk nr 1306).

Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Uspokójmy tę debatę i porozmawiajmy merytorycznie. O Białorusi porozmawiajmy, szanowni państwo.

    (Głos z sali: Ooo!)

    Od ostatnich prezydenckich wyborów na Białorusi...

    (Poseł Sławomir Nitras: Terlecki gorzej.)

    ...sfałszowanych w taki sposób, że było to widoczne dla całego świata, obserwujemy, jak reżim Łukaszenki nasilił agresywne działania wobec swoich obywateli.

    (Poseł Joanna Borowiak: Ciszej.)

    (Głos z sali: Jak to ciszej?)

    (Głos z sali: Może o Terleckim?)

    Białorusini, którzy mają już dość promoskiewskiego dyktatora, odważyli się dać temu wyraz w masowych demonstracjach i protestach. Reżim odpowiedział represjami i prześladowaniami, bezprawnym zatrzymywaniem, aresztowaniem wielu osób, torturami, doszło też do aktu państwowego terroryzmu, porwania samolotu, aresztowania białoruskiego opozycjonisty pana Protasiewicza. Łukaszenkowskie represje bardzo mocno dotykają też naszych Polaków, naszych rodaków ze Związku Polaków na Białorusi. Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys.

    Chcę mocno podkreślić, że Polska bardzo poważnie traktuje wydarzenia na Białorusi. Stoimy po stronie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Polska wspierała i wspiera procesy demokratyczne u naszych sąsiadów. I, szanowni państwo, w tak trudnej, dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Białoruś, uaktywniły się w Polsce osoby czy ugrupowania, które chcą na tym skorzystać, zbić kapitał polityczny, wykorzystując do tego białoruską opozycję. Wstyd!

    (Głos z sali: Wstyd.)

    (Poseł Joanna Borowiak: Wstydźcie się.)

    Tak właśnie zrobił wasz polityk, Rafał Trzaskowski, który...

    (Głos z sali: Uuu...)

    ...który za pieniądze niemieckiej Fundacja Konrada Adenauera...

    (Poseł Sławomir Nitras: Po co pani kłamie?)

    ...organizuje antyrządową inicjatywę. (Oklaski)

    (Głos z sali: Prawda boli.)

    I wszystko po to, szanowni państwo, by wyrąbać swoje miejsce w tonącej Platformie Obywatelskiej. (Oklaski) Trzeba to jasno powiedzieć: organizuje działania, które - to nie jest tajemnica - mogą być zaczątkiem nowej partii politycznej.

    (Głos z sali: Nie wstyd wam?)

    I tego się boicie.

    Do swojej indywidualnej, prywatnej kariery świadomie, celowo, bezczelnie i cynicznie, jednym słowem, totalnie wykorzystał Swiatłanę Cichanouską, liderkę białoruskiej opozycji demokratycznej.

    (Głos z sali: Wstyd!)

    Wstyd, szanowni państwo!

    (Głos z sali: Nieprawda, pani marszałek.)

    (Głos z sali: Wstydźcie się.)

    I to jest ten kontekst, na który trzeba zwrócić uwagę w całej tej sprawie...

    (Głos z sali: Dlaczego pani nie reaguje?)

    ...bo, szanowni państwo, każdą ideę można wypaczyć i skrzywić. I to właśnie zrobił wasz polityk Rafał Trzaskowski...

    (Poseł Sławomir Nitras: I to jest na temat, pani marszałek? Tak?)

    ...zapraszając panią Cichanouską na Campus Polska Przyszłości.

    (Poseł Sławomir Nitras: Pani zastanowi się, co pani robi.)

    Marszałek:

    Pan chce recenzować wypowiedź klubową? Proszę jej nie recenzować.

    Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Bardzo przykre jest to, że w sposób przedmiotowy...

    (Poseł Sławomir Nitras: Duma ruska.)

    ...traktuje, a raczej wykorzystuje, osobę, która walczy o wolność swojego kraju, o wolność swoich rodaków.

    W tym kontekście wpis wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, nacechowany wzburzeniem, odnosił się do tak poważnej sprawy, jak manipulacyjne wykorzystywanie idei wolności obywateli Białorusi przez opozycyjnego, polskiego polityka. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Nie.)

    Przypomnę: Prawo i Sprawiedliwość wspiera obywateli Białorusi w ich dążeniu do wolności i niepodległości, nie wykorzystując do własnych działań politycznych, szanowni państwo. (Gwar na sali, dzwonek) To rząd Prawa i Sprawiedliwości szybko i sprawnie, od razu, od początku masowych protestów, zorganizował pomoc dla represjonowanych.

    Przypomnę tylko kilka działań: ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla wydalanych studentów, pomoc niezależnym mediom i organizacjom pozarządowym wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Wartość programu pomocowego dla Białorusi, który przygotował rząd to ile? 50 mln zł.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ale to my wszyscy...)

    (Głos z sali: Jacy wy wszyscy?)

    Pakiet pomocowy ˝Solidarni z Białorusią˝ i wsparcie studentów oraz pracowników naukowych.

    (Głos z sali: Wy dawaliście...)

    Nie chcecie tego słyszeć. Nie chcecie tego widzieć.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nie dawać złotówki...)

    Marszałek:

    Pani marszałek, przepraszam bardzo. Doliczę pani czas.

    (Poseł Sławomir Nitras: Godzinę niech pani doliczy, bo o Trzaskowskim...)

    Proszę państwa, to jest klasyczny przykład przeszkadzania, ale jak potem z tej strony są głosy, państwo bardzo protestujecie.

    (Głos z sali: Pani marszałek, pani decyduje...)

    Bardzo proszę, żeby zachować spokój i dać możliwość wypowiedzenia się mówcy do końca, dobrze?

    (Głos z sali: Pani nie recenzuje.)

    (Poseł Monika Wielichowska: A dlaczego pani nie recenzuje głosu? To jest na temat?)

    Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Mogę?

    Mogłabym tych działań wymieniać wiele. Wspomnę też o domu, 600 m2, z przeznaczeniem na nową siedzibę Fundacji ˝Białoruski Dom˝. Klucze zostały przekazane w ubiegłym roku komu? (Dzwonek) Pani Swiatłanie Cichanouskiej.

    A co wy robiliście?

    (Poseł Cezary Tomczyk: Czas, pani marszałek.)

    A co wy robiliście w okresie swoich rządów? Przypomnę, szanowni państwo.

    (Poseł Cezary Tomczyk: Pani marszałek, czas minął.)

    Słynna sprawa Alesia Bialackiego...

    (Głos z sali: Hańba!)

    ...czyli ujawnienie białoruskiemu reżimowi przez polską prokuraturę danych tego opozycjonisty.

    (Poseł Cezary Tomczyk: Czas minął, pani marszałek.)

    Jaki był skutek? 4,5 roku więzienia, szanowni państwo.

    (Głos z sali: Hańba!)

    Nie wstyd wam? (Poruszenie na sali)

    3 miesiące po skazaniu Bialackiego...

    (Poseł Cezary Tomczyk: Czas minął.)

    ...przez białoruski sąd polski MSZ pod kierownictwem waszego ministra Radosława Sikorskiego...

    (Głos z sali: Skandal, hańba!)

    ...wysłał ok. 30 białoruskim opozycjonistom deklaracje podatkowe PIT z danymi wrażliwy. Korespondencja wysłana listem poleconym z logo ministerstwa.

    (Poseł Cezary Tomczyk: Pani marszałek, to dzisiaj jest jakiś no limit?)

    Część korespondencji była już otwarta, kiedy oni ją dostali.

    (Poseł Barbara Bartuś: A wy chcecie marszałka... Zastanówcie się.)

    Powiedzmy sobie szczerze: daliście Łukaszence na tacy informacje, które wprost uderzyły w opozycję białoruską.

    (Poseł Cezary Tomczyk: Nie, pani marszałek, wszyscy są równi. Albo pani zabiera czas wszystkim, albo nie.)

    I nie wstyd wam za to? Nie pamiętacie?

    Kolejna sprawa. Pamiętacie sprawę Andreja Żukowca?

    (Poseł Cezary Tomczyk: Pani marszałek, jakiś limit? Ja nie będę czekał. Albo wszyscy jesteśmy równi...)

    (Poseł Sławomir Nitras: Czarek, nie, są równi...)

    Białoruski uchodźca skazany na 3 lata więzienia przez polskie sądy w Białymstoku za waszych rządów na podstawie waszych działań. (Gwar na sali, dzwonek)

    (Głos z sali: Pani marszałek, jest minuta po czasie. Można zmierzać do końca?)

    Boli? Boli?

    Marszałek:

    Pani marszałek, proszę zmierzać do końca, dobrze?

    Proszę.

    Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Zmierzam do końca.

    W ostatnim czasie pan marszałek Terlecki...

    (Poseł Sławomir Nitras: Już jest na Ukrainie?)

    ...spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską. Sprawa została wyjaśniona, czego nie raczyliście zauważyć. Po tym spotkaniu sama zainteresowana powiedziała: Ryszard Terlecki, Marek Pęk, Włodzimierz Bernacki odwiedzili mnie dzisiaj w Wilnie i wyrazili pełne poparcie dla białoruskiego ruchu demokratycznego. Ogłosili kontynuację programów stypendialnych dla naszych studentów. Zapewnili mnie, że wszystkie partie w Polsce stoją za Białorusią. Ja się tylko zastanawiam, czy rzeczywiście wszystkie? Bo my to robimy, a wy tylko krzyczycie. (Oklaski)

    A więc, szanowni państwo, może wreszcie zróbmy coś razem. Spotkajmy się pod ambasadą Białorusi.

    (Głos z sali: Tak, tak.)

    Przygotowywana jest kolejna manifestacja i bądźmy tam razem...

    (Głosy z sali: Czas, czas.)

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Małgorzata Gosiewska:

    ...tak jak my kiedyś wspieraliśmy was, kiedy byliśmy w opozycji...

    (Głos z sali: W nosie macie zasady, co widać po tym wystąpieniu.)

    ...w walce właśnie o demokrację na Białorusi.

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Panie Robercie Tyszkiewicz! Pamięta pan jak razem to robiliśmy...

    (Głos z sali: Dziękujemy, pani marszałek.)

    ...jak razem wspieraliśmy Żukowca, mimo że to wy rządziliście? Nie atakowałam was, tylko walczyłam o Żukowca.

    (Głos z sali: Czas.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
362
Liczba głosów: 49
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.