Zgłoś uwagi

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór członków Trybunału Stanu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
15 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Robert Kropiwnicki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia wybitnego grona prawników - kandydatów do Trybunału Stanu.

    Na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu proponujemy pana prof. Marka Chmaja, który jest doktorem nauk prawnych i profesorem tytularnym - uzyskał ten tytuł od prof. Lecha Kaczyńskiego w 2009 r. Jest obecnie kierownikiem Katedry Prawa Publicznego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, prowadzi własną kancelarię wraz ze wspólnikami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Wielokrotnie był pełnomocnikiem w różnych trudnych sprawach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Trybunałem Konstytucyjnym, jak również w wielu sprawach w sądzie powszechnym. Publikuje, i to bardzo dużo publikuje. Ostatnio publikował komentarz do konstytucji, do art. 30 i 31 oraz do art. 11 i 13. To są publikacje z ostatniego roku.

    Pan prof. Marek Chmaj jest również arbitrem w sądzie polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. To jest bardzo dobry, poważny dorobek. Jest to jeden z bardziej aktywnych konstytucjonalistów obecnie funkcjonujących, sporządza bardzo dużo ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych czy dla biura analiz senackich. Tak że to jest osoba, którą gorąco rekomenduję państwu jako kandydata na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu.

    Kolejną osobą, którą chciałem zaproponować w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej na członka Trybunału Stanu, jest mecenas Jacek Dubois, który jest warszawiakiem, ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie.

    Od 1995 r. jest wspólnikiem w kancelarii Pociej Dubois Kosińska-Kozak Kancelaria Adwokacko-Radcowska. W Trybunale Stanu zasiada od 2012 r. W tamtej kadencji był też jego wiceprzewodniczącym, a w ostatniej kadencji był sędzią Trybunału Stanu. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie karnym, ma ogromny dorobek w sprawach karnych. Jest jednym z bardziej uznanych polskich karnistów. Prowadzi na wielu uczelniach wyższych wykłady dotyczące prawa karnego oraz szkolenia dla radców prawnych. Wielokrotnie występował na różnych konferencjach prawniczych, publikuje w różnych pismach prawnych.

    W związku z powyższym pan Jacek Dubois jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka Trybunału Stanu. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu.

    Kolejnym kandydatem, którego chciałem zaproponować, jest prof. Zdzisław Gawlik, którego część państwa być może zna. Był posłem VIII kadencji. Od 1993 r. jest nauczycielem akademickim w rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zaczynał jako asystent, później pracował jako adiunkt, teraz jest doktorem habilitowanym. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jest promotorem kilkudziesięciu rozpraw magisterskich i trzech przewodów doktorskich. Obecnie jest pracownikiem naukowym w katedrze prawa cywilnego i prawa pracy wydziału prawa uniwersytetu w Rzeszowie. Jest autorem dwóch książek, których tematyka dotyczy aspektów prawnych prywatyzacji przedsiębiorstw. Prof. Zdzisław Gawlik, jak powiedziałem, był posłem VIII kadencji i cały jego dorobek... Naprawdę jest uznanym cywilistą, szanowanym profesorem, był też bardzo dobrym posłem, koleżeńskim. To znakomity ekspert w wielu sprawach, zwłaszcza w zagadnieniach prawa cywilnego czy prawa energetycznego. To wszystko predestynuje profesora do rekomendowania go na stanowisko członka Trybunału Stanu. Doskonale odpowiada wymogom prawnym stawianym kandydatom na to stanowisko. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej i społecznej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu.

    Kolejną osobą, którą chciałem państwu przedstawić i o której poparcie chciałem prosić, jest pan dr Witold Pahl, którego też część z państwa może kojarzyć. Był przez wiele lat, przez dwie kadencje, od 2007 do 2015 r., posłem. Wcześniej ukończył studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Uzyskał w 2015 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych. W roku 1987 zakończył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie, a później do roku 1990 orzekał jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie w Wydziale Karnym oraz w wydziale zajmującym się sprawami rodzinnymi i nieletnich.

    Dr Witold Pahl w latach 2011-2013 był członkiem Krajowej Rady Prokuratury, w latach 2013-2015 - członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a w latach 2016-2018 był pierwszym zastępcą prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od 2015 r. był również z ramienia Wysokiej Izby członkiem Trybunału Stanu. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej, nieskazitelność charakteru, które to przymioty dają gwarancję, że będzie rzetelnie wypełniał obowiązki członka Trybunału Stanu.

    Kolejnym kandydatem, którego chciałbym zaproponować Wysokiej Izbie, którego mam zaszczyt przedstawić - to nasz ostatni kandydat - jest dr Tomasz Zalasiński, radca prawny, który w 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym też roku rozpoczął studia doktoranckie, które ukończył w 2006 r., uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Naukowo zajmował się i zajmuje do dzisiaj zasadami prawidłowej legislacji. Jego publikacja ˝Zasady prawidłowej legislacji w świetle poglądów Trybunału Konstytucyjnego˝ została wydana przez Wydawnictwo Sejmowe. W 2006 r. został powołany przez rzecznika praw obywatelskich w skład Komisji Ekspertów ds. Zdrowia.

    Dr Tomasz Zalasiński jest aktywnym członkiem organizacji społecznych i obywatelskich. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i szeregu innych organizacji prawniczych. Pisał również część komentarza do konstytucji pod redakcją prof. Leszka Garlickiego.

    Cały jego dorobek daje rekomendację, że będzie rzetelnie wypełniał funkcję członka Trybunału Stanu. Gwarantują to jego nieskazitelny charakter, jak również wysoka wiedza merytoryczna. Proszę Wysoką Izbę o poparcie tych pięciu przedstawionych przeze mnie kandydatur. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.4
Pozycja w rankingu:
269
Liczba głosów: 11
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.