Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
54 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 16, 17, 19, 26 i 27).

Poseł Anna Milczanowska:

    Pani Krystyna Pawłowicz ma 67 lat.

    (Część posłów skanduje: Hańba! Hańba! Hańba!)

    W 1976 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 35, lat do 2011 r., była pracownikiem naukowo-dydaktycznym tego wydziału w Instytucie Nauk Administracyjno-Prawnych w zakładzie prawa gospodarczego.

    (Głos z sali: Hańba!)

    (Posłowie trzymają kartki z literami tworzącymi wyraz: Hańba)

    Od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Była profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Równolegle przez kilkanaście lat wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, a także pracowała w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Polskiej Akademii Nauk w zespole prof. Ludwika Bara.

    W 1979 r. ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W okresie stanu wojennego, w latach 1982-1989, przygotowywała opracowania prawne w prasie i wydawnictwach podziemnych. Po roku 1989 dla Komitetu Obywatelskiego przygotowała jako współautorka projekt ustawy o zgromadzeniach, uchwalony nieomal jednomyślnie w 1990 r.

    W 2005 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy na temat statusu prawnego przedsiębiorcy wobec Najwyższej Izby Kontroli.

    Pani dr hab. Krystyna Pawłowicz jest autorką 1400-stronicowego ˝Raportu dla rządu na temat centralnych organów administracji rządowej˝. Jest promotorem kilkuset prac magisterskich i recenzentem rozprawy doktorskiej. Jest autorką licznych, ok. 50 opinii i ekspertyz dla najwyższych organów władzy państwowej i administracji, a także dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

    W latach 2007-2011 pani Krystyna Pawłowicz była członkiem Trybunału Stanu. Trzykrotnie była kandydatką na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z pozytywnymi opiniami sejmowych komisji. Poseł VII i VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2019. W okresie obu tych kadencji, tj. przez 8 lat, była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jako poseł na Sejm pani prof. Krystyna Pawłowicz była członkiem sejmowej Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a w Sejmie VII kadencji członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

    Pani prof. Krystyna Pawłowicz jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. jest współautorką kolejnych wydań podręcznika akademickiego do przedmiotu publiczne prawo gospodarcze. Specjalizuje się głównie w konstytucyjnych zagadnieniach wolności gospodarczej, konstytucyjnym i ustawowym statusie przedsiębiorcy, nadzorze nad gospodarką. Zajmowała się również wpływem członkostwa Polski w Unii Europejskiej na ustrojowe funkcje państwa i prawa polskiego oraz problematyką mediów. Jest autorką licznych publikacji prawnych o charakterze publicystyczno-naukowym. Była wielokrotnie ekspertem Sejmu i Senatu w pracach legislacyjnych.

    Pani prof. Pawłowicz w ostatnich latach koncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach ustrojowo-konstytucyjnych, w tym dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, statusu sędziów i sądów. Zwracała uwagę na potrzebę przygotowania nowej polskiej konstytucji. Pani Krystyna Pawłowicz nie była i nie jest członkiem żadnej partii politycznej. (Poruszenie na sali)

    (Głosy z sali: Ooo...)

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pani prof. Krystyna Pawłowicz jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Pan Stanisław Piotrowicz... (Poruszenie na sali, oklaski)

    (Głos z sali: Hańba!)

    (Głosy z sali: Ooo...)

    (Poseł Jakub Rutnicki: Hańba, hańba.)

    ...kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego... (Część posłów uderza w pulpity)

    (Część posłów skanduje: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!)

    ...urodził się 19 lipca 1952 r. w Bochni w rodzinie katolickiej, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą następnie kontynuował w Nowym Sączu. Tam uczęszczał również do szkoły muzycznej. W 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

    (Głos z sali: Hańba!)

    (Głos z sali: Bronił pedofila.)

    W 1972 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył z wynikiem dobrym w roku 1976. Następnie rozpoczął aplikację prokuratorską, którą ukończył z wynikiem najlepszym spośród całej grupy aplikantów, dlatego też dość szybko awansował do wydziału śledczego ówczesnej Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie (Poruszenie na sali), w której prowadził najpoważniejsze śledztwa...

    (Głos z sali: Ha, ha, ha.)

    ...wyłącznie o charakterze kryminalnym i gospodarczym. (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Jak można tak kłamać?)

    Po wprowadzeniu stanu wojennego na skutek krytykowania tego faktu i odmowy prowadzenia śledztw o charakterze politycznym... (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Wstyd!)

    ...jakie dopiero wtedy pojawiły się w tej jednostce, z dnia na dzień został przeniesiony do prokuratury niższego szczebla.

    (Głos z sali: Wstyd!)

    W wolnej już Polsce w uznaniu jego kwalifikacji prawniczych i kompetencji zawodowych, a także za pomoc osobom represjonowanym w stanie wojennym ówczesny minister sprawiedliwości w roku 1990 powołał go na stanowisko szefa Prokuratury Rejonowej w Krośnie (Poruszenie na sali), a następnie awansował na prokuratora Prokuratury Okręgowej. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. W roku 2005 kandydował do Senatu. Kandydując jako czynny wówczas prokurator, uzyskał wysokie poparcie społeczne i objął mandat senatora...

    (Głos z sali: Brawo!)

    ...po czym zmuszony był zrzec się dotychczasowego zawodu. Z woli Senatu został też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

    W roku 2007 r. w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego pełnił stanowisko sekretarza stanu koordynatora ds. służb specjalnych. Będąc jednocześnie członkiem Komisji Ustawodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kilkadziesiąt razy reprezentował stanowisko Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

    Kandydował w wyborach w roku 2015. Ponownie uzyskał mandat posła. Tym razem Sejm powierzył mu funkcję przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i powołał na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Obie te funkcje pełnił do końca kadencji.

    Stanisław Piotrowicz jako człowiek wrażliwy (Wesołość na sali) zawsze angażował się na rzecz pomocy innym, ludziom biednym, bezdomnym i potrzebującym. W 1992 r. był współzałożycielem Krośnieńskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta i jego pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił przez następne 25 lat. Nie szczędząc czasu, przez blisko ćwierć wieku prowadził schronisko dla osób bezdomnych i kuchnię, w której wydawano bezpłatnie 100 obiadów dziennie osobom pozostającym bez środków do życia.

    (Głos z sali: Kłamie.)

    Był również prezesem całego oddziału podkarpackiego zrzeszającego kilkanaście podobnych kół, a także członkiem zarządu głównego. Za swoje wielorakie zaangażowanie na rzecz wspólnoty wierzących i nie tylko został odznaczony złotym medalem ˝Za zasługi na Kościoła przemyskiego˝.

    Wyróżniająca wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie w tworzeniu prawa i jego praktycznego zastosowania utwierdzają w przekonaniu, że pan Stanisław Piotrowicz jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. (Oklaski)

    (Część posłów skanduje: Hańba! Hańba! Hańba!)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
194
Liczba głosów: 107
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.