Zgłoś uwagi

Poseł Marcin Kulasek - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór członków Trybunału Stanu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
40 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Marcin Kulasek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy chciałbym zgłosić na stanowisko członka Trybunału Stanu pana Sebastiana Gajewskiego.

    Pan Sebastian Gajewski jest doktorem nauk prawnych i uznanym specjalistą w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracyjnej. Ukończył z oceną celującą studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością: prawo administracyjne.

    Pan Sebastian Gajewski jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, 10 monografii i komentarzy, 35 artykułów naukowych i glos w czasopismach punktowanych, 23 artykułów w recenzowanych punktowanych pracach zbiorowych oraz kilkunastu opracowań o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym. Jego prace cytowane są w orzecznictwie sądowym, w tym blisko 50 razy w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz kilkanaście razy w orzecznictwie sądów powszechnych. Wygłosił 30 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku projektów badawczych w zakresie nauk prawnych, w tym finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

    Pan Sebastian Gajewski posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauk prawnych. Od 8 lat prowadzi zajęcia z przedmiotów administracyjno-prawnych na uczelniach warszawskich, wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria magisterskie i licencjackie - na kierunkach: prawo i administracja, z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa dostępu do informacji publicznej, legislacji administracyjnej i administracji Unii Europejskiej. Wypromował blisko 50 magistrów i licencjatów.

    Pan Sebastian Gajewski jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości zdobył jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiedza prawnicza i doświadczenie pana Sebastiana Gajewskiego stanowią rękojmię należytego wykonywania przez niego funkcji członka Trybunału Stanu.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rekomenduję państwu kandydaturę dr. Sebastiana Gajewskiego i proszę o jej poparcie.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
127
Liczba głosów: 18
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.