Zgłoś uwagi

Poseł Lidia Burzyńska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór członków Trybunału Stanu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
62 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam życiorys kandydata na sędziego Trybunału Stanu wraz z uzasadnieniem.

    Pan Bogdan Witold Szlachta urodził się 26 lipca 1959 r. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, z wykształcenia prawnik i filozof, w latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz członka Senatu tejże uczelni. W 1984 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1986 r. studia filozoficzne na tej samej uczelni. W latach 1984-1986 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym w 1986 r. W 1994 r. został doktorem nauk prawnych, a w 2001 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego także w zakresie nauk prawnych. Od 1 lutego 2003 r. profesor nadzwyczajny, a od 2009 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 8 czerwca 2006 r. postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

    Swoje bogate doświadczenie zawodowe prof. Szlachta zdobywał m.in. jako sekretarz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście. Od 1988 r. asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. był członkiem Rady Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 10 lat jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 13 lat także Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2002-2005 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz członkiem Stałej Komisji Rektorskiej ds. Remontowych. W latach 2005-2008 był prodziekanem do spraw ogólnych, a w latach 2008-2016 dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych tejże uczelni, ponadto członkiem Stałej Senackiej Komisji Majątku i Finansów, Stałej Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju UJ oraz Rektorskiej Komisji ds. Wydawnictwa tejże uczelni. W latach 2006-2009 był zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni Radiowej w Krakowie, a od 2018 r. jest członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

    Prof. Bogdan Szlachta posiada niezwykle bogaty dorobek naukowy. Jest autorem wielu cykli wykładów, autorem szeregu monografii z zakresu historii doktryn politycznych oraz promotorem w 30 zakończonych przewodach doktorskich. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz laureatem wielu nagród naukowych. Jest redaktorem naukowym czasopism ˝Politeja˝ i ˝Myśl Polityczna˝, członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i międzynarodowej organizacji Academia Europaea z siedzibą w Londynie.

    Uważamy, że tak wybitny dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż prof. Bogdan Witold Szlachta jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Wysoka Izbo! Przedstawiam kandydata na sędziego Trybunału Stanu Marcina Henryka Wawrzyniaka, który urodził się 16 maja 1984 r. w Warszawie. W latach 2003-2008 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo. Dyplom magisterski obronił na ocenę bardzo dobrą. W latach 2009-2012 odbywał aplikację adwokacką w Warszawie pod patronatem mecenas Magdaleny Fertak. Od 2013 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od września 2018 r. także członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2013 r. do dziś wykonuje zawód adwokata, jak również radcy prawnego w ramach własnej kancelarii prawniczej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej. Wykładowca licznych szkoleń i seminariów, współautor pięciu książek, w tym aktualnego komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów o tej tematyce. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniu inwestycji publicznych oraz w prawie karnym. W latach 2017-2018 wiceprezes fundacji im. Sławomira Skrzypka powołanej przez prof. Adama Glapińskiego, a od 2018 r. wiceprezes zarządu Kongres 590 sp. z o.o. - podmiotów odpowiedzialnych za organizację Kongresu 590, jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Od 2018 r. członek i sekretarz rady nadzorczej, a w latach 2013-2019 członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Warszawie, w tym dwukrotnie przewodniczący rady nadzorczej. W latach 2006-2010 radny dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, że pan Marcin Wawrzyniak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Wysoka Izbo! Przedstawiam kandydata na członka Trybunału Stanu prof. Czesława Kłaka.

    Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, dr hab. Czesław Kłak urodził się 30 sierpnia 1981 r. w Rzeszowie. W roku 2003 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej: Wyrok nakazowy w polskim procesie karnym a międzynarodowe standardy ochrony prawa człowieka. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy: Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i dorobku naukowego. W 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał prof. Czesława Kłaka na członka Trybunału Stanu.

    Prof. Czesław Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące odpowiedzialności karnej, współczesnej struktury przestępczości, przewlekłości postępowania, ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz dotyczące funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce na tle porównawczym.

    Prof. dr hab. Czesław Kłak ukończył w 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską, a następnie wykonywał zawód prokuratora w latach 2008-2011. Z dniem 10 lipca 2019 r. został powołany w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest także członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości, a także licznych innych zespołów eksperckich i komitetów naukowych.

    Prof. Czesław Kłak brał udział w pracach nad reformą systemu penitencjarnego w Polsce, będąc wiceprzewodniczącym zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy ministrze sprawiedliwości. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych czy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

    Prof. dr hab. Czesław Kłak jest przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii Ostrowski, Domagalski i Wspólnicy w Rzeszowie oraz autorem opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie podmiotów prywatnych, kancelarii adwokackich, radcowskich oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Analiz Sejmowych. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w której prowadzi zajęcia na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

    W ramach działalności szkoleniowej prof. Czesław Kłak prowadzi również wykłady dla sędziów, korporacji pracowniczych i funkcjonariuszy służb mundurowych.

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, że pan Czesław Paweł Kłak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę o zagłosowanie nad przedstawionymi przeze mnie kandydaturami na sędziów Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
77
Liczba głosów: 126
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.