Zgłoś uwagi

Poseł Iwona Arent - Wystąpienie z dnia 16 marca 2021 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 957 i 1001).

Poseł Iwona Arent:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt zaprezentować stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 957 i 1001.

    Projekt został wniesiony ze względu na konieczność implementacji dyrektywy unijnej, a więc ma na celu przede wszystkim wykonanie prawa Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej prezentują różnorodność w zakresie przyjętych systemów zobowiązujących do efektowności w zakresie osiąganych oszczędności energii w zależności od specyficznych uwarunkowań krajowych lub krajowych zasad legislacji.

    Dyrektywa unijna znowelizowana w 2018 r. nakłada na kraje Unii, w tym także na Polskę, wyższe obowiązki w zakresie oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r.

    W Polsce mamy system certyfikatów efektywności energetycznej. Ustawa ta poszerza katalog podmiotów zobowiązanych w ramach systemu białych certyfikatów o podmioty wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych. Pozwoli to bardziej równomiernie rozłożyć obciążenia i uniknąć podwyższenia wysokości obowiązku oszczędności energii obecnym podmiotom zobowiązanym, czyli sektora energetycznego, ciepła, gazu. Ustawa ta wprowadza dla podmiotów zobowiązanych dodatkowe możliwości wykonania obowiązku oszczędności energii przez finansowanie tzw. programów bezzwrotnych dofinansowań, polegających na przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych. Programy te powinny przyspieszyć proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, co jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ustawa wprowadza tzw. środki alternatywne jako narzędzie uzupełniające system świadectw efektywności energetycznej. Te zmiany umożliwiają zliczenie oszczędności energii i raportowanie Komisji Europejskiej oszczędności energii z inwestycji finansowanych z budżetu państwa, z samorządów czy także środków europejskich oraz innych funduszy.

    Dobrym rozwiązaniem jest powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, uszczelni to system monitorowania i raportowania oszczędności energii. Doprecyzowane także zostają wymagania wobec osób przygotowujących audyty. Podniesie to jakość sporządzonych audytów. Projekt ustawy wprowadza też zmiany w innych ustawach, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Mają one charakter dostosowujący do wprowadzonych projektem ustawy zmian.

    Zmieniana jest też ustawa - Prawo energetyczne, dotyczy to nałożenia obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcje zdalnego odczytywania od 1 stycznia 2027 r. oraz informowania odbiorców o zużyciu gazu i ciepła z poprzedniego roku. Taki obowiązek wynika wprost z dyrektywy unijnej. Ważne jest to, że daje to możliwość odbiorcom końcowym śledzenia bieżącego zużycia i dzięki temu można bardziej ekonomicznie zużywać ciepło.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy jest potrzebny i konieczny, dostosowuje prawo polskie do dyrektywy unijnej, ale przede wszystkim poprawi efektywność energetyczną polskiej gospodarki. Nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszy to degradację środowiska, będzie także korzystnie wpływać na zdrowie obywateli oraz będzie służyć osiągnięciu niższego poziomu zużycia energii, a więc oszczędzaniu energii. Mój klub popiera projekt i będziemy głosować za poparciem sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.