Zgłoś uwagi

Poseł Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2019 roku.

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
57 wyświetleń
2

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Poseł Joanna Borowiak:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Dzisiejsze exposé to niezwykle ważny moment dla Polaków, którzy 13 października zdecydowali, że po raz kolejny rządy w kraju będzie sprawować Prawo i Sprawiedliwość w oparciu o samodzielną większość. Przypominam sobie słowa jednego z liderów opozycji wypowiedziane w listopadzie 2015 r. po exposé premier Beaty Szydło, cytuję: Nie dacie rady. Nie dacie rady pomóc polskim rodzinom, rozdając pieniądze, na które nie macie pokrycia. Nie dacie rady zbudować silnej Polski. Koniec cytatu.

    (Głos z sali: Ale nie daliście.)

    Posła, który wypowiedział te słowa, nie ma dziś w Sejmie. Z jego ugrupowania została garstka posłów. A Prawo i Sprawiedliwość? Uzyskaliśmy solidny mandat do samodzielnego rządzenia na kolejną kadencję, dlatego że daliśmy radę. Polacy nam zaufali, bo zobaczyli, że naszymi znakami firmowymi są wiarygodność i skuteczność. Daliśmy radę pomóc polskim rodzinom i dajemy radę budować silną Polskę. Konsekwentnie realizujemy dobrą zmianę, którą zapoczątkowaliśmy po wygranych wyborach w 2015 r. Wprowadziliśmy rozwiązania o charakterze systemowym, długofalowym i trwałym dla rodzin, seniorów, ale także z myślą o młodych ludziach, którzy wkraczają w dorosłe życie. Śmiało możemy powiedzieć, że 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to 4 lata+ dla Polski.

    Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego plan działań rządu gwarantuje kontynuację programów, na które zawarliśmy społeczną umowę z Polakami. Polityka społeczna rządu w centrum uwagi stawia rodzinę. Z satysfakcją należy przyjąć, że pan premier w swoim wystąpieniu w zdecydowany sposób zaakcentował konieczność dalszego wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. Dziękuję za stanowczą deklarację, że prorodzinny i prospołeczny charakter reform zrealizowanych w poprzedniej kadencji także w obecnej będzie miał status priorytetu. Filar prorodzinnej polityki państwa, tj. program ˝Rodzina 500+˝, wdrożony i rozszerzony, by objął pierwsze dzieci bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego, znacząco wpłynął na poprawę sytuacji materialnej rodzin. Ten sztandarowy program rządu należy określić jako program godnościowy. Gwarancja kontynuacji programu w niezmienionym kształcie jest niezwykle istotna z perspektywy jego beneficjentów, rodzin z dziećmi. Jest ważna z uwagi na politykę demograficzną państwa. Co także istotne, przecina zakusy i spekulacje opozycji, która chętnie pomajstrowałaby przy nim, gdyby mogła, ograniczając go albo likwidując. Ważna jest także decyzja o wzmocnieniu programu ˝Maluch+˝, dzięki któremu dynamicznie zwiększa się liczba miejsc w żłobkach. Tym samym zwiększa się dostęp rodziców do bezpiecznej opieki nad dziećmi. Liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych jest dziś ponad dwa razy większa w porównaniu z 2015 r. Wciąż jednak potrzeba nowych placówek i miejsc opieki. Dalsza realizacja programu ˝Dobry start˝ to 300 zł dla każdego ucznia na początek roku szkolnego i związane z nim wydatki. Ten program od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodzin, a z realnego wsparcia skorzystało blisko 4,5 mln uczniów. Ważna i cenna jest kontynuacja programu ˝Mama 4+˝ będącego ukłonem w stronę tych, którzy poświęcili się wychowaniu dzieci i zrezygnowali z pracy zawodowej, przez co do tej pory nie mieli prawa do świadczeń i często żyli na granicy ubóstwa. Program to jeden z elementów wsparcia rodzin wielodzietnych.

    Z zadowoleniem należy też zwrócić uwagę na planowany wzrost płac. W poprzedniej kadencji rząd systematycznie i znacząco podnosił minimalne wynagrodzenie. To dobrze, że kończymy z mitem taniej siły roboczej. Polacy mają prawo pracować na godnych zasadach i otrzymywać godne wynagrodzenie. Oczekiwana jest też zapowiedź dążenia do zrównoważenia wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w myśl zasady: taka sama płaca za taką samą pracę.

    Ważną grupą społeczną są seniorzy. Dziś 9 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat. Według prognoz do 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć do blisko 14 mln. Osoby starsze będą stanowić 40% ogółu ludności. To dobrze, że żyjemy dłużej, do tego ciesząc się sprawnością i dobrym zdrowiem. Sytuacja ta jednak rodzi wiele wyzwań dla społeczeństwa i dla rządu. Programy senioralne wprowadzone przez rząd są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia osób w srebrnym wieku, ale też wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia życiowego z korzyścią dla wszystkich.

    Najważniejsze cele to podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i tworzenie warunków do aktywności. Rząd w minionej kadencji podjął szereg działań w tym zakresie. Podniesione zostały najniższe renty i emerytury. Minimalna emerytura to dziś 1100 zł brutto. Przypomnijmy, że w 2015 r. wynosiła 880 zł. Najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w ciągu 4 lat wzrosły o 1/4. Waloryzacja kwotowo-procentowa okazała się dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem. Nadzieją napawa polityka zmierzająca do poprawy sytuacji grup najuboższych, co pozwoli seniorom na oczekiwaną większą niezależność finansową.

    Wyrazem szacunku wobec najstarszych, gestem solidarności społecznej było wprowadzenie programu ˝Emerytura+˝. Program poparło 84% Polaków. Seniorzy z radością przyjmują wpisanie trzynastej emerytury jako stałego elementu wsparcia finansowego. Dobrze, że to rozwiązanie będzie realizowane w kolejnych latach w postaci trzynastej, a także czternastej emerytury.

    Kontynuacja programu ˝Opieka 75+˝ przyczyni się do zapewnienia godnego, samodzielnego życia osobom starszym, zarówno samotnym, jak i posiadającym rodziny. Pan premier zwrócił uwagę na potrzebę powoływania nowych domów i klubów seniora we współpracy z samorządami. To szansa szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie oferta zajęć aktywizujących nie jest tak bogata jak w większych miastach.

    Program ˝Senior+˝ przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc w dziennych domach i klubach. Jeszcze w 2015 r. w Polsce istniało zaledwie 100 takich placówek, a w nich nieco ponad 2700 miejsc. Dziś to 741 domów i klubów i ponad 18 tys. miejsc dla seniorów. Jednak wciąż są potrzebne nowe, bo seniorzy chcą być aktywni i czuć się potrzebni. Chcą być na bieżąco, podejmować aktywność i spotykać się z innymi.

    Dzięki programowi bezpłatnych leków ˝Leki 75+˝ 167 mln opakowań leków trafiło do ok. 3 mln seniorów. Na chwilę obecną to ponad 2 tys. medykamentów stosowanych w leczeniu osób w podeszłym wieku. To łącznie blisko 1800 mln zł zaoszczędzonych przez osoby po 75. roku życia. To jest realne wsparcie.

    Szczególna uwaga, troska państwa i społeczeństwa powinna być skierowana do osób z niepełnosprawnościami. Przez 4 lata wprowadziliśmy szeroki system wsparcia dla nich oraz ich rodzin. System ten, o czym zapewnił pan premier, będzie dalej realizowany. Przypomnijmy, w 2018 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczyliśmy 19,5 mld zł. To o 4 mld zł więcej niż w 2015 r. Renta socjalna wzrosła do kwoty 1100 zł, w 2015 r. wynosiła 739 zł. Wsparcie systemowe otrzymały osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Z myślą o nich wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające 500+. Jest to dodatkowe wsparcie finansowe, które trafi do ok. 800 tys. osób.

    W trosce o zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom z niepełnosprawnościami i seniorom powstał program Dostępność+, w ramach którego w miejscach publicznych zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne, dzięki czemu zapewni się tym osobom dostęp do urzędów, placówek ochrony zdrowia, szkół i uczelni czy obiektów kultury, bo naszym zdaniem każdy ma prawo do samodzielnego i aktywnego życia.

    Bardzo się cieszę, że pan premier w swoim exposé poświęcił wiele miejsca sprawom polityki społecznej, dotyczącym rodziny i dzieci, ludzi młodych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

    Z satysfakcją należy przyjąć plany dotyczące kontynuowania dotychczas funkcjonujących programów i rozwiązań systemowych w polityce społecznej w obszarach rodziny, pracy, wsparcia i aktywizacji seniorów oraz integracji, w tym integracji międzypokoleniowej. Znaczące jest to, że pan premier, tworząc plan działania na kolejne 4 lata, postrzega polskie społeczeństwo jako całość, przekrój pokoleniowy, od najmłodszych do przedstawicieli najstarszego pokolenia, adresując do każdego z nich konkretne rozwiązania.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z wielką nadzieją przyjmujemy plan działań rządu dotyczący sytuacji społecznej wszystkich Polaków. To plan oparty na kontynuacji rozwiązań systemowych i trwałych, program kontynuacji wywiązywania się ze złożonych obietnic i z umów społecznych, zbudowany w oparciu o filary, jakimi są wolność, godność i wiarygodność.

    Szczególnie cieszy silne akcentowanie dalszego wsparcia dla polskich rodzin, w tym ochrony dzieci, i odwoływanie się w polityce rodzinnej do wzmocnienia instytucji małżeństwa i wartości głęboko zakorzenionych w naszej kulturze: do godności, wspólnoty, miłości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

    Przedstawiony przez pana premiera program rządu zasługuje na poparcie i wsparcie w realizacji nie tylko przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale również przez wszystkich posłów, przez cały parlament. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
285
Liczba głosów: 90
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.