Zgłoś uwagi

Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2019 roku.

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
240 wyświetleń
1

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Poseł Arkadiusz Czartoryski:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo! Już w kilku wypowiedziach dzisiaj słyszeliśmy o tym, że jest to rząd kontynuacji. Tak, w tych wielu, wielu dziedzinach, w których są przecież pozytywne rzeczy, jest to rząd kontynuacji. I to dobrze, że to jest rząd kontynuacji, bo Polacy chcą, żeby pozytywne, dobre rzeczy dla naszego narodu były kontynuowane. Takim też obszarem jest bezpieczeństwo, zwłaszcza bezpieczeństwo wewnętrzne.

    Szanowni Państwo! W 2014 r., kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało w Katowicach program działania, zawarliśmy w tym programie już na samym początku taką tezę, że demokracja przezwycięża dylemat: bezpieczeństwo czy wolność. Dobrze funkcjonująca demokracja powoduje, że bezpieczeństwo nie wyklucza wolności, nie wyklucza całej sfery wolności obywatelskich. Mało tego, dopiero bezpieczeństwo gwarantuje to, że wolności obywatelskie, o których dzisiaj mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, mówił pan premier Mateusz Morawiecki, te wszystkie wolności, którymi Polacy się szczycą, szczycą się nawet w odniesieniu do tego, co dzieje się w Europie, w tym w Europie Zachodniej, mogą być realizowane i respektowane.

    I, proszę państwa, w 2015 r., kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, mieliśmy świadomość wyzwań, które przed nami stoją. Otóż Polacy w swojej ogromnej masie nie chcieli państwa teoretycznego, Polacy w swojej ogromnej masie odrzucali państwo z tektury, które chyba najtrafniej określił minister spraw wewnętrznych rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, który w komfortowej sytuacji, bo przecież w rozmowie prywatnej, powiedział, że państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie państwo polskie nie istnieje. Oczywiście tam padł jeszcze szereg innych, bardziej wulgarnych słów na temat funkcjonowania państwa polskiego. Dzisiaj wiem, że Platformie Obywatelskiej jest trudno pamiętać o tamtych chwilach, ale Polacy mieli ogromny żal do państwa polskiego, że nie funkcjonowało wtedy, kiedy powinno, że akceptowało, lekceważyło wszystkie wielkie afery czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale też Polacy mieli wielkie przeświadczenie o tym, że świat się zmienia, że w Europie Zachodniej wybuchają bomby, że są zamachy terrorystyczne. I w takich okolicznościach powstał pierwszy rząd pani premier Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego.

    Jaki jest dzisiaj efekt? Jak dzisiaj wygląda sytuacja, którą opisywał przecież minister spraw wewnętrznych z czasów Platformy Obywatelskiej? Otóż dzisiaj, proszę państwa, 98% Polaków stwierdza, że miejsce zamieszkania, w którym żyją, jest bezpieczne, 89% naszych rodaków stwierdza, że Polska jest w ogóle bezpiecznym krajem, a 75% Polaków pozytywnie ocenia np. działania Policji państwowej, Policji polskiej.

    Szanowni Państwo! To są najlepsze wyniki od... Te sondaże pokazują, że Polacy najlepiej oceniają ten obszar od 1989 r., od 1990 r. A kto jak nie właśnie nasi rodacy ma prawo do faktycznej oceny tej sytuacji?

    Proszę państwa, czy ostatnie lata przyniosły poprawę tej sytuacji niejako w abstrakcji od tego, co robił rząd czy Sejm? Nie. Była to ciężka praca. Jest tu obecny minister Mariusz Błaszczak, jest obecny minister Mariusz Kamiński, minister Jarosław Zieliński. Przyjęliśmy całą serię nowelizacji ustawowych, ustawę antyterrorystyczną, ustawę o Biurze Operacji Antyterrorystycznych, wielki program modernizacji służb, gdzie ponad 9 mld zł zostało skierowanych do służb, straży pożarnej...

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Pegasus.)

    ...Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, Policji. I ten program w roku 2020 będzie dalej realizowany, będzie kontynuowany. Obecny rząd, nowy rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, będzie tę politykę, proszę państwa, realizował.

    Do historii odeszły już takie sytuacje, że policja i służby państwa były silne, wręcz prowokujące wobec słabych, a zupełnie słabe wobec tych, którzy faktycznie zagrażali bezpieczeństwu państwa. Proszę przypomnieć sobie - tutaj chcę zwrócić się do polityków chociażby Konfederacji, których widzimy na marszach niepodległości - jak wyglądały marsze niepodległości w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to zawsze zamieniły się one w bijatykę z policją. I ten kopiący manifestanta policjant, kopiący człowieka, który już leżał na ziemi, przejdzie do symboli, będzie dalej symbolem rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.

    (Głos z sali: Kobiety kopał.)

    Natomiast jak wyglądają marsze niepodległości w późniejszych latach: 2015, 2016 i 2017, 2018, 2019? Otóż są to spokojne manifestacje patriotów polskich, którzy mogą spokojnie przejść...

    (Poseł Grzegorz Braun: ...we Wrocławiu.)

    ...przez Warszawę.

    Proszę państwa, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy szczyt klimatyczny w Katowicach, konferencję bliskowschodnią w Warszawie - bardzo trudną, bo przecież na Bliskim Wschodzie toczą się konflikty - Światowe Dni Młodzieży - setki tysięcy młodych ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów - w końcu szczyt NATO, ale też mistrzostwa sportowe najróżniejszej rangi.

    Proszę państwa, jak wyglądały imprezy sportowe w czasach rządów Platformy Obywatelskiej? Łatwo państwu dzisiaj przychodzi zapominanie tego, jak państwo zapewnialiście bezpieczeństwo Polakom. Już zapominacie państwo, jak potrafiliście otoczyć w Warszawie tysiące kibiców, zapędzić ich nad Wisłę i tam bez względu na to, czy są to ludzie z dziećmi, czy nie, wszystkich wrzucić niejako do jednego worka.

    (Głos z sali: Akcja ˝Widelec˝.)

    A jak wyglądały te wszystkie wspaniałe imprezy o randze międzynarodowej, mistrzostwa Europy w różnych dyscyplinach, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy wiemy. I będzie to kontynuowane, bo Polska dzisiaj, jeżeli chodzi o imprezy masowe, jest bezpiecznym krajem na tle całej Europy i świata. I dlatego to u nas różne tego typu imprezy się odbywają i będą się odbywać w roku 2020. Chociażby w roku 2020 oczekujemy na wielką konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącą ratownictwa, poszukiwania, dotyczącą właśnie tych służb, bo nasze służby są bardzo wysoko oceniane.

    Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o polskie służby i ich sprawność w działaniu w kraju, to muszę powiedzieć, że rozmawiam z policjantami, strażakami i oni są bardzo szczęśliwi z tego powodu, że nie uczestniczą w takich konfliktach społecznych, w jakich uczestniczyli w czasach rządów PO-PSL i może jeszcze w znacznie wcześniejszych latach. Pamiętacie państwo: luty...

    (Głos z sali: W jakich uczestniczyli?)

    ...2015 r., Jastrzębska Spółka Węglowa. Myślicie, że ci policjanci byli szczęśliwi z tego powodu, że uzbrojeni w broń gładkolufową strzelali do górników? A jak dzisiaj wygląda sytuacja na Śląsku?

    (Poseł Sławomir Nitras: A dzisiaj pod Sejmem stoją.)

    Wszystkie konflikty na Śląsku, proszę państwa, zostały uspokojone. Śląsk normalnie pracuje. Można się dogadać. Można. Polak z Polakiem może rozmawiać. Nie trzeba do niego strzelać. Ranni są do dnia dzisiejszego. To były takie czasy. Przed Sejmem... Właśnie, warto pamiętać, jak wyglądały manifestacje KOD-u, Obywateli RP, Platformy Obywatelskiej - bezpiecznie, jedna śmietniczka nie została przewrócona, bardzo bezpiecznie. A policja bez uzbrojenia, z krótkimi rękawkami, w czapeczkach z daszkiem przyglądała się tym manifestacjom, profesjonalnie chroniąc te manifestacje, a nie atakując brutalnie, jak to było kiedyś np. w przypadku marszów niepodległości.

    Szanowni Państwo! Tamte czasy już nie wrócą. Tak, będzie to kontynuacja, bo każdy Polak, każda grupa społeczna, każda partia polityczna ma prawo do manifestacji swoich poglądów i to w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości w sposób profesjonalny zostało zagwarantowane. Stąd dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym.

    Proszę zwrócić uwagę na mapę zagrożeń terrorystycznych. Jesteśmy krajem bezpiecznym, ale pamiętajmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawę antyterrorystyczną, że przyjęliśmy ustawę o modernizacji służb, za sprawą której służby nasze zostały wyposażone bardzo profesjonalnie. I będzie to kontynuowane w roku 2020.

    Szanowni Państwo! Wiele nowych rzeczy - straż pożarna: 2026 samochodów trafiło do ochotniczych straży pożarnych. Bez precedensu po 1989 r.: ochotnicze straże pożarne otrzymały wsparcie rzędu 1400 mln zł. Nigdy tak wielka kwota nie została skierowana do ochotników, bo wiemy, że bezpieczeństwo jest też wtedy, kiedy ono jest zakorzenione w polskim społeczeństwie. Ochotnicze straże pożarne są zakorzenione w polskim społeczeństwie, spełniają niezwykle ważną rolę edukacyjną i Prawo i Sprawiedliwość, tak, właśnie to Prawo i Sprawiedliwość skierowało tak wielką pomoc do ochotniczych straży pożarnych. Ale również w tych dziedzinach, które nie są może wprost związane z bezpieczeństwem, chociażby wyposażenie remizy czy kwestie umundurowania, czy kwestie orkiestr strażackich to po raz pierwszy się zdarzyło.

    Chciałbym jeszcze powiedzieć słowo o sytuacji Straży Granicznej. Proszę państwa, mieliśmy też i mamy świadomość, że Straż Graniczna to wymóg, który pojawia się w tym momencie, kiedy my jako posłowie chcemy komuś ofiarować wsparcie. I dlatego budynki dla Straży Granicznej, dlatego na północy nowa siedziba Straży Granicznej, którą zlikwidowała wcześniej Platforma Obywatelska, siedziba na południu Polski, przy górach. To wszystko zostało w Straży Granicznej odnowione i tym sposobem uniknęliśmy tego, co stało się w innych krajach, w Europie Zachodniej, czyli tego, że w ramach tej ucieczki z krajów objętych walką na Bliskim Wschodzie na terytorium Francji czy Niemiec wkraczał ktoś inny, ktoś zupełnie lekceważący... Potem tam wybuchały bomby, byli zastrzeleni mieszkańcy krajów przeze mnie wymienionych. Tutaj Straż Graniczna została bardzo wzmocniona i, uwaga, została zauważona na arenie międzynarodowej. Frontex, nowoczesne lotniska, Straż Graniczna ponownie na lotniskach, placówki aglomeracyjne, które teraz w największych miastach wracają. To jest, proszę państwa, droga, którą chcemy dążyć. To jest ten obszar prac w dziedzinie rządu, które będą kontynuowane. Mam ogromną nadzieję, że inne kraje Europy Zachodniej będą akurat w tym obszarze w sposób szczególny zwracały uwagę na Polskę, bo jest z kogo brać przykład, bo Polska jest krajem bez takich krwawych zamachów. Nie dzieje się to, proszę państwa, przypadkowo. Wynika to z ogromnie ciężkiej pracy odpowiedzialnych osób w ministerstwie, wiąże się ze stworzonymi instytucjami i mechanizmami prawnymi. Jeszcze raz patrzę tu na mojego przyjaciela pana posła Jarosława Zielińskiego, który siedzi naprzeciwko mnie...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Konfetti.)

    ...bo trzeba było to najpierw przeprowadzić przez parlament. Dzisiaj te instytucje dobrze funkcjonują i tak będzie to kontynuowane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Marcin Kierwiński: Jak konfetti wycinają...)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.9
Pozycja w rankingu:
360
Liczba głosów: 50
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.