Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Monika Falej, Tomasz Trela, Wiesław Buż, Dariusz Wieczorek, Marek Rutka, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Kretkowska, Robert Kwiatkowski, Karolina Pawliczak, Wanda Nowicka, Daria Gosek-Popiołek, Katarzyna Ueberhan i Katarzyna Kotula - Lewica, Łukasz Schreiber - PiS
w sprawie zasad przyznawania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
25 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Falej:

    Teraz słychać?

    O, dobrze, dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! W dobie pandemii wszystkie ręce na pokład. Samorządy borykają się przez to z ogromnymi problemami, w ich budżetach aż trzeszczy. Dlatego też rząd utworzył Fundusz Inicjatyw Lokalnych, tzw. FIL. To pomysł rządu na wsparcie samorządów i rekompensatę w tych trudnych czasach. 4,35 mld zł bezzwrotnego wsparcia ma być przeznaczone m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, edukacyjnych czy cyfryzację.

    Pieniądze, które pochodzą z funduszu COVID-19, są dzielone przez rząd. Nie jest to jednak przejrzysta procedura, a liczne protesty samorządowców, największe od 1989 r., napawają niepokojem i rodzą pytania. Przykładowo województwo pomorskie otrzyma ze środków drugiego etapu 237 mln zł, ale pieniędzy nie będzie dla Gdańska czy Gdyni. Władze Łodzi ubiegały się o 431 mln zł - dostaną zero. Na liście beneficjentów nie ma największych miast Warmii i Mazur - Olsztyna, Elbląga czy Ełku. Śmiem uważać, że w tym przypadku nie decydowały kryteria merytoryczne, ale polityka. Z kolei województwo podkarpackie otrzyma ponad 452 mln zł rozdysponowanych w tej części konkursowej. Na Podkarpaciu rządowe środki dostało 150 z ponad 500 zgłoszonych zadań. Samorządy, w których nie rządzi PiS, dostały niewiele lub nic. Nic dostaną: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Mielec czy Przemyśl. Tam nie rządzi PiS. Pieniądze nie trafiły do największych miast, które są zdecydowanym motorem napędowym gospodarki w danym regionie. Tym samym brak finansowania opartego na rzetelnych kryteriach zagraża optymalnemu rozwojowi regionów.

    Pytam zatem i oczekuję jasnej odpowiedzi: Jakie są zasady przyznawania pieniędzy? Proszę podać merytoryczne kryteria decydujące o wysokości wsparcia. Czy instytucja zarządzająca funduszem przygotowała algorytm służący stworzeniu (Dzwonek) listy rankingowej wnioskodawców i kto był w składzie komisji przyznającej dofinansowanie oraz czy i gdzie samorządy mogą się odwołać?

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister - Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że nie byłem w żadnej komisji, ale odpowiadam, jakie były kryteria. Kryteria, które wynikają jasno z uchwały, zostały wskazane wprost w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Komisja, oceniając wnioski, brała więc pod uwagę następujące wskazane w § 10 uchwały kryteria: realizację zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko, koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji, liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ, relacje kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu, wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ, wreszcie zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I to jest precyzyjna odpowiedź na pytanie, której się pani poseł domagała.

    Co do protestów samorządowców, to widzieliśmy protest części... Zresztą protest był średnio rozsądny - to jest najbardziej delikatne określenie - związany z negocjacjami w Unii Europejskiej, które prowadził rząd, które prowadził pan premier, nawołujący do natychmiastowego podpisywania wszystkiego, co leży na stole. W taki sposób rząd nie będzie prowadzić polityki i niezależnie od nacisków w taki sposób to wyglądać nie będzie. Wbrew temu, co tutaj pada, nie będziemy robić tak, rząd nie będzie robić tak i nigdy nie wyobrażam sobie, by jego przedstawiciele próbowali robić tak, jak niestety praktyki mają się w części województw czy miały się przez szereg lat, że żeby otrzymywać jakąś inwestycję ze wsparciem marszałka danego województwa, trzeba np. zapewnić komuś stanowisko takie czy inne. Takie praktyki także nie mają miejsca i nie będą tolerowane.

    (Głos z sali: Ha, ha, ha!)

    A co do tego, że jest szereg osób niezadowolonych, to prawda. Tak jak przy każdym konkursie jest więcej zapewne niezadowolonych niż zadowolonych. Przykłady, które pani podawała, przykłady miast, które ubiegały się o setki milionów złotych - to już samo w sobie świadczy o nie do końca poważnym nastawieniu i zrozumieniu tych ludzi. Bo w jaki sposób sobie wyobrażali, że jedno miasto może dostać kilkaset milionów przy 4 mld, które były teraz rozdysponowane?

    (Poseł Marek Sowa: Wpisuje się to do projektu.)

    Ale oczywiście wszystko można sobie wyobrazić, za wszystko można próbować zwalać winę na rząd, a nie na samego siebie. Przypominam, że jest to wsparcie bezprecedensowe, to nie jest żadne wsparcie na zadanie dla samorządu, które zostało zlecone, to jest wsparcie po to, byśmy te inwestycje lokalne mogli dźwignąć. Są próby zakłamywania rzeczywistości, podczas gdy - o tym także wspomnę - największe miasta korzystają z szeregu programów, które są niedostępne, jak państwo wiecie, dla mniejszych miejscowości, a i tak wśród beneficjentów tego programu, największych beneficjentów, to one są na czele. Tak więc bardzo państwa proszę, by w imię jakichś zupełnie niezrozumiałych politycznych, jak rozumiem, celów nie wywoływać awantury, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i która przeczy temu, co się dzieje i co zostało przeze mnie pokazane. Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Falej:

    Pan minister powiedział, że to jest śmieszne, że to jest awantura polityczna. To ja tylko przypomnę słowa pana premiera, który tłumaczył, że chce pomóc najbiedniejszym regionom: Skończyliśmy z logiką Polski A, B, C. Polska ma się rozwijać równomiernie. To ja pytam: Jak równomiernie? Dlaczego w takim razie województwo warmińsko-mazurskie, które jest jednym z najuboższych regionów, znajduje się na końcu tej listy? Z jakiego powodu właśnie Warmia i Mazury zostały potraktowane w tak wyjątkowo zły sposób? Dotacja 97 zł per capita to najgorszy wskaźnik z całej ściany wschodniej. To właśnie jeden z najgorszych wskaźników w Polsce. Dodam i powiem jeszcze raz: Ełk, Iława, Elbląg, Olsztyn nie dostaną nic, to są miasta w regionie, który akurat oddziałuje bardzo mocno na całe subregiony. Brak tu rzeczywiście logiki podziału środków, chyba że właśnie przyjrzymy się, w których regionach rządzi PiS. Wtedy sytuacja robi się jasna i klarowna i wtedy możemy rzeczywiście mówić, że taki region jak (Dzwonek) Warmia, Mazury czy Powiśle mogą się awanturować lub są śmieszne, tak jak pan minister to określił. Dziękuję.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister - Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber:

    Wielce Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawione przez panią poseł informacje są z pewnością nieprawdziwe. Jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to prawda jest taka, że ta kwota wynosi 138 mln - tylko mówię już o drugim rozdaniu zadań z RFIL-u, bo pierwsze akurat w tym wypadku jest niemiarodajne, bo pierwsze zależało od nadzoru inwestycyjnego - 138 mln.

    (Poseł Jacek Protas: Podkarpackie - 452.)

    Ale istotne jest wsparcie na jednego mieszkańca i to przeliczenie. To jest prawie 100 zł, 99 dokładnie.

    (Poseł Jacek Protas: Podkarpackie - 212.)

    To jest średnia, szanowni państwo, w skali kraju. A więc nie można stwierdzić, że województwo warmińsko-mazurskie było w jakikolwiek sposób tutaj pokrzywdzone. Ma średnie wsparcie w skali kraju, tak jak to powiedziałem.

    Naprawdę, ja rozumiem, że każdy może próbować podawać przykłady ze swojego regionu, także miejscowości, które akurat w drugim naborze nie załapały się na środki, w ramach konkursu nie zostały im przyznane środki. Tak, takich miejscowości jest cały szereg w Polsce, ale to w żaden sposób nie uzasadnia państwa tez i bardzo bym prosił, aby o tym pamiętać. I naprawdę nie ma potrzeby mówienia mieszkańcom swoich regionów i przekazywania informacji, które są niezgodne z rzeczywistością. Mogę podawać szereg liczb, jak w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, i mogę państwu powiedzieć z ręką na sercu, że przecież przytłaczająca większość tych środków trafiła do gmin, do powiatów, które nie mają nic wspólnego z obecną większością parlamentarną. Tak że zachęcam mimo wszystko do tego...

    (Poseł Jacek Protas: Poza Rypinem to tak niewiele macie samorządowców.)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie pośle Protas...

    Minister - Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber:

    ...żeby się cieszyć z tych środków, które trafiają, bo to nie jest wykluczenie kogokolwiek. A trzecia tura jest przed nami i w trzeciej turze, jak rozumiem, kolejne samorządy uzyskają wsparcie. Tak że zachęcam do tego wszystkich samorządowców, wbrew tym krzykom, które mają miejsce tutaj, na sali, aby ubiegać się o te środki, aby składać pomysły w konkursach, aby proponować dobre rozwiązania, i niekoniecznie może za kilkaset milionów, ale takie, które są potrzebne mieszkańcom. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Monika Wielichowska: A karetka dla powiatu łódzkiego?)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.