Zgłoś uwagi

Poseł Anna Krupka - Wystąpienie z dnia 09 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
54 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr 209 i 703).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim zacznę od tego, że opłaty za reklamę, wynikające także z tej ustawy, dzisiaj są przeznaczane na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. W tym roku, bo padały tu takie pytania, finansowaliśmy z niej choćby takie akcje i programy jak ˝Umiem Pływać˝, programy dotyczące upowszechniania sportów zimowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W tym roku przeznaczyliśmy na to ponad 28 mln zł, tj. 28 860 tys. zł W przyszłym będzie to ok. 21 mln zł, natomiast zmniejszenie środków na 2021 r. wynika z wykorzystanych już środków z okresów poprzednich. Natomiast przychody z opłaty za reklamę planowane są na tym samym poziomie.

    Ponadto w przyszłym roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sport dzieci i młodzieży będzie więcej środków, przeznaczymy o 10 mln zł więcej. Więc de facto na ten cel w przyszłym roku przeznaczymy więcej.

    W przyszłym roku wpływy z opłaty za reklamę będą wynosiły ok. 17,5 mln zł - takie planujemy, takie prognozujemy. Właściwi w sprawie opłaty za reklamy napojów alkoholowych będą naczelnicy urzędów skarbowych, a aktualna kwota należności wymagalnych wraz z odsetkami to ok. 100 tys. zł. Dysponentem Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów jest i będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

    Padało tu pytanie o kluby sportowe. Jedna z pań posłanek zauważyła, że wsparcie dla klubów jest niewystarczające. Otóż chciałam podkreślić, że takie stwierdzenie jest absolutnie nieuprawnione. W tym roku przeznaczyliśmy na małe i średnie kluby sportowe w ramach rządowego programu ˝Klub˝, który utworzyliśmy w 2016 r., ok. 55 mln i wszelkie wnioski, które zostały złożone przez kluby zgodnie z wymogami formalnymi, były dofinansowywane, czyli każdy klub, który złożył poprawny wniosek, otrzymywał wsparcie. Tych klubów było... 4902 kluby otrzymały wsparcie. A więc rekordowa kwota w tym roku została przeznaczona na program ˝Klub˝. To także wynikało z tego, że jest to wyjątkowy rok epidemii koronawirusa, a jednocześnie była rekordowa liczba klubów, które zostały objęte wsparciem. Nigdy nie było tak szerokiego wsparcia dla klubów sportowych.

    Któraś z pań posłanek wskazała także, że jej zdaniem aktywność fizyczna Polaków spada. Otóż z badań biura ministra w Ministerstwie Sportu wynika, że ta aktywność rośnie. Przytoczę choćby fragment tych wyników. Odsetek Polaków uprawiających aktywność fizyczną w czasie wolnym, bez chodzenia rekreacyjnego w wymiarze rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia. Mamy tutaj grupę od 15. do 69. roku życia. W 2019 r. ten odsetek to było 17%, a w 2022 r. - aż 30,6%. A więc ta aktywność wzrasta. Mam tu także inne dane, które to pokazują, i bardzo chętnie je udostępnię. Oczywiście my odpowiemy także na to pytanie na piśmie.

    I to jest w zasadzie wszystko. Na resztę pytań, jeżeli na jakieś nie odpowiedziałam, także będziemy odpowiadać na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.9
Pozycja w rankingu:
50
Liczba głosów: 100
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.