Zgłoś uwagi

Poseł Zbigniew Dolata - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
13 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i 742).

Poseł Sprawozdawca Zbigniew Dolata:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawartym w drukach nr 733 i 742.

    Projekt wpłynął do Sejmu 4 listopada, a w dniu 18 listopada połączone komisje rozpatrzyły przedmiotowy projekt ustawy zawarty w druku nr 733. Projekt ten ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/958. Jak zgodnie podkreślali posłowie wszystkich klubów parlamentarnych, Polska należy do czołówki krajów implementujących wspomnianą dyrektywę. Z uznaniem wypowiadali się oni o wysokiej jakości projektu rządowego.

    Dyrektywa 2018/958 podkreśla wagę zachowania proporcjonalności wymogów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych i działalności regulowanych oraz usług transgranicznych i zmierza do wyeliminowania barier ograniczających wykonywanie niektórych działalności w ramach zatrudnienia lub na własny rachunek, powstających w wyniku przyjmowania nieproporcjonalnych środków. Dyrektywa ustanawia zasady przeprowadzania przez państwa unijne ocen przed wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących przepisów regulujących zawody.

    Przypomnę tylko, że dyrektywa 2018/958 stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Został w niej zawarty obowiązek oceny ww. wymogów, ale nie określono w niej kryteriów tych ocen. Stąd nastąpiła konieczność nowelizacji ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdrażała dyrektywę z 2005 r. Do najważniejszych zagadnień zawartych w ustawie z druku nr 733 należą: po pierwsze, wskazanie zasad, z którymi przepisy muszą być zgodne, w szczególności zasad proporcjonalnego, uzasadnionego i niedyskryminacyjnego charakteru; po drugie, wskazanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych z powyższymi zasadami. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie ocen projektowanych przepisów regulacyjnych oraz monitorowanie ich zgodności. Ponadto określono kryteria, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu ocen zgodności wprowadzanych przepisów z ustalonymi zasadami. Wprowadza się również obowiązek konsultacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

    Chciałbym również podkreślić, że dyrektywa 2018/958 kładzie nacisk na regulowanie zawodów i świadczenie usług transgranicznych związanych z ochroną zdrowia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. W przypadku pracowników ochrony zdrowia szczególnie ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej zasady swobody państw członkowskich w kwestii podejmowania decyzji co do zasadności i sposobu regulacji danego zawodu związanego z ochroną zdrowia.

    Wysoka Izbo! Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyły ten projekt ustawy i przyjęły jedną poprawkę do art. 6, która stanowi, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Komisje wnoszą o uchwalenie przez Wysoką Izbę rządowego projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu z druku nr 742. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
64
Liczba głosów: 132
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.