Zgłoś uwagi

Poseł Tomasz Ławniczak - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719).

Poseł Tomasz Ławniczak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 marca 2019 r. wydał orzeczenie mówiące o tym, że dotychczasowe prawo Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapisów w ustawie o drogach publicznych dotyczących wymogu posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się, zwłaszcza pojazdów ciężkich należących w większości do przedsiębiorstw transportowych, po niektórych drogach publicznych uchybia prawu unijnemu. W związku z tym konieczne są zmiany legislacyjne dostosowujące przepisy krajowe do prawa unijnego.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawiera 22 artykuły oraz 1 załącznik i przewiduje zmiany w 5 ustawach. Mianowicie są to ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, o Funduszu Dróg Samorządowych, dalej Kodeks postępowania administracyjnego, wreszcie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

    Rozpatrując proponowane zmiany, należy zwrócić uwagę na kontekst merytoryczny, a mianowicie że w Polsce mamy 424,5 tys. dróg publicznych, w tym 19 400 km dróg krajowych, czyli 4,6%, i 405 100 km dróg lokalnych, tj. wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy tym ok. 121 tys. dróg publicznych stanowią lokalne drogi gruntowe, dla których regulacje pozostają bez zmian.

    Najważniejsze zmiany w procedowanym projekcie dotyczą ustawy o drogach publicznych i, implementując prawo unijne, wprowadzają m.in., uchylenie delegacji ustawowych do wydawania rozporządzeń ograniczających ruch na drogach krajowych i wojewódzkich do 8 oraz 10 t na oś; zawierają przepis wdrażający dyrektywę europejską z 1996 r. określającą przypadki, gdy będzie można wprowadzić na drogach publicznych ograniczenia w ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, znakami drogowymi i przepisami prawa lokalnego; wreszcie wyjątki od możliwości stosowania zakazów ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 11,5 t na oś zarówno o charakterze przedmiotowym, a więc np. będą to drogi wybudowane z udziałem środków Unii Europejskiej, jak i podmiotowym, np. pojazdy służb mundurowych.

    Ponadto ustawa przewiduje zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz zmianę samej definicji pojazdu nienormatywnego. Z kolei w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje się wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny wniosków o dofinansowanie uwzględniające dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 t.

    Zwrócić należy uwagę, że w innych państwach dyrektywa 96/53/WE już jest stosowana.

    Projekt był szeroko konsultowany społecznie, jak pan minister Weber powiedział, był przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, powołany został specjalny zespół, który w trybie obiegowym wydał opinię pozytywną. Ustawa najpewniej będzie oddziaływać pozytywnie na rynek pracy.

    Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał proponowane w ustawie zmiany będące implementacją prawa unijnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
52
Liczba głosów: 136
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.