Zgłoś uwagi

Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
9 wyświetleń
0

Stenogram

47., 48., 49. i 50. punkt porządku dziennego:


  47. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (druk nr 755).
  48. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy (druk nr 749).
  49. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej (druk nr 754).
  50. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (druk nr 753).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Szanowne Panie Posłanki! Szanowni Panowie Posłowie! Premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszego wystąpienia powiedział: to moment decyzji, czy nasz los ma być w naszych rękach. I to bardzo krótkie, esencjonalne, dobre ujęcie wagi tego momentu, w którym się znajdujemy. Opozycja miała szansę zrozumieć tę wagę i podjąć wyzwanie, miała szansę wzmocnić mandat negocjacyjny polskiego premiera, polskiego rządu do walki, do realizacji polskich interesów. Ja zadawałem tutaj pytania, prezentując projekt uchwały. Konieczna jest odpowiedź na to zasadnicze pytanie, a także na wynikające z niego dalsze pytanie: Czy w związku z tym w negocjacjach wsparcia ze strony opozycji wymaga premier rządu polskiego, czy wymagają urzędnicy Komisji Europejskiej, czy przedstawiciele innych państw członkowskich? Kiedy o to pytałem, państwo tutaj krzyczeliście: nie, premier Morawiecki nie zasługuje na nasze wsparcie. To jest ta odpowiedź. A więc jeżeli nie premier Morawiecki, to kto zasługuje na to wsparcie? Czy może pani wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley ze swoją tezą o zagłodzeniu niektórych krajów członkowskich? Czy państwu bliższa jest teza, że należy ustanowić finansową dźwignię, która zaszkodzi Polsce i Polakom? Taką tezę popieracie? Bo taka jest właśnie alternatywa. Państwo wprost mówicie, że chcecie zrobić bajpas, żeby rząd nie miał udziału w wydawaniu środków, tylko żeby one bezpośrednio trafiały do samorządów.

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: Do właściwych samorządów.)

    Pomijam, że to jest political fiction, że to nie ma żadnych podstaw traktatowych, nie ma żadnych szans na wprowadzenie tego waszego wyjątkowo niecnego i szkodliwego planu. To, że w ogóle pada taki pomysł, pokazuje, jakie są wasze intencje.

    Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale także wartości. I wy czasami też o tym mówicie. Te wartości są wymienione m.in. w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. W szerokim katalogu tych wartości wymieniona jest również solidarność. Dzisiaj zwracałem uwagę szczególnie na tę wartość, bo w roku 40-lecia powstania ˝Solidarności˝ w czasie pandemii pokazujemy i pokazaliśmy do tej pory polski gen solidarności w wielu obszarach, pomagając innym. Ludzie pomagają sobie nawzajem, ale też Polacy na całym świecie organizują akcje pomocowe w 160 miejscach. Wiem to, bo nadzoruję politykę polonijną. Jest wiele akcji skierowanych do innych krajów, 14 krajów, którym pomogliśmy dwustronnie. Jesteśmy trzecim donatorem mechanizmu pomocowego NATO po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności nieśliśmy pomoc na Ukrainie, na Białorusi. Wiemy, czym jest solidarność, bo mamy w sobie polski gen solidarności, ale też my oczekujemy solidarności ze strony Unii Europejskiej, ze strony innych partnerów, innych państw i poszanowania różnorodności, a jednocześnie zachowania zasady jednomyślności, która powinna obowiązywać w kluczowych dziedzinach, bo z solidarności właśnie wynika zasada jednomyślności. A więc wymagany jest konsensus co do kluczowych spraw wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do tego się odwołujemy, to jest bardzo ważna zasada, chcemy, żeby polski gen solidarności stał się też europejskim genem solidarności.

    I wreszcie rzecz ostatnia. Jedną z tych zasad wymienionych w art. 2 jest także zasada praworządności. Dużo tutaj było o tej zasadzie praworządności. Może państwa zaskoczę tym, co powiem, bo państwo uważacie, że praworządność to jest taka idealna pałka propagandowa, jak to wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki, do okładania tych niepokornych. Tymczasem zasada praworządności jest bardzo ważna, przywiązujemy do niej dużą wagę. Zasada praworządności jest zapisana w art. 7 polskiej konstytucji. To działanie organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. Proszę o wskazanie mi podstawy prawnej, na której został zaproponowany tzw. mechanizm warunkowości w traktatach europejskich. Bardzo proszę o wskazanie tej podstawy prawnej, gdzie ona jest. Nikt o niej dzisiaj nie powiedział. Bo ona nie istnieje. Taka podstawa prawna dla tego mechanizmu nie istnieje. Proszę o wskazanie mi w takim razie tej podstawy prawnej w polskiej konstytucji. Art. 90 polskiej konstytucji mówi bardzo jasno: możliwe jest przekazanie pewnych kompetencji kraju do organizacji międzynarodowej, ale tylko na podstawie umowy międzynarodowej, a więc na podstawie traktatu, nie na podstawie rozporządzenia. To jest niemożliwe, to jest rozwiązanie niezgodne z polską (Dzwonek) konstytucją.

    Praworządność to poszanowanie prawa, jeszcze raz podkreślam, działanie na podstawie i w granicach prawa. Te wszystkie elementy wskazuje ta propozycja uchwały. Ona wzmocni mandat negocjacyjny polskiego premiera. Ta moc mogła być jeszcze większa, ale państwo nie skorzystaliście z tej okazji. Pozostaje żałować.

    Proszę Wysoki Sejm o przyjęcie tego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
196
Liczba głosów: 105
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.