Zgłoś uwagi

Poseł Szymon Szynkowski vel Sęk - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej; Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

47., 48., 49. i 50. punkt porządku dziennego:


  47. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wspierającej działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (druk nr 755).
  48. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy (druk nr 749).
  49. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej (druk nr 754).
  50. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (druk nr 753).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Pan przewodniczący Budka na początku swojego wystąpienia klubowego, w zasadzie chyba w pierwszym zdaniu powiedział o tym, że my nie wiemy, czym jest solidarność. Solidarność polega właśnie na tym, że mamy pewien wspólny mianownik, wspólny obszar działań. Pan przewodniczący Budka, inne kluby parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy próbujemy szukać wspólnego mianownika. Na tym polega solidarność, że potrafimy coś ustalić razem. Ta uchwała dawała państwu taką szansę.

    Ten projekt uchwały mógł dać - siłą jednomyślności polskiego Sejmu w tej sprawie - mocniejszy mandat negocjacyjny premierowi polskiego rządu.

    Sejm przyjmie tę uchwałę, ale jeżeli przyjąłby ją jednomyślnie, to na pewno miałoby to mocniejszy wymiar. Państwo tego wyrazu solidarności nie chcecie w tej kwestii pokazać. A mówicie, że nie rozumiemy, czym jest solidarność. Bardzo to specyficzne. Natomiast my wiemy, czym jest solidarność. W tym szczególnym roku 40-lecia ˝Solidarności˝, szanowni państwo, pokazujemy tę solidarność w obliczu pandemii w praktyce.

    Pan przewodniczący Budka powiedział o tym, że my tylko bierzemy z Unii Europejskiej pieniądze i w zasadzie traktujemy ją prawie jak bankomat. Szanowni państwo, w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności pomogliśmy Białorusi, pomogliśmy Ukrainie, pomogliśmy 14 innym państwom w ramach pomocy dwustronnej, wysyłając maseczki, płyn dezynfekcyjny, środki ochrony medycznej. (Poruszenie na sali) Wysyłaliśmy misje medyczne do kilku krajów, m.in. do Włoch, Słowenii, Stanów Zjednoczonych. W ramach NATO-wskiego mechanizmu pomocy jesteśmy trzecim największym donatorem po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. (Oklaski) My nie wiemy, co to jest solidarność? To jest polski gen solidarności z innymi w tym trudnym czasie.

    Pan przewodniczący Szejna zapytał, czy skończyłem prawo europejskie. Pan akurat zadał dobre pytanie. Tak, skończyłem prawo europejskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (Oklaski)

    (Poseł Sławomir Nitras: Pan skończył z prawem europejskim.)

    Jeśli pana to interesuje, to moja praca magisterska obroniona w 2006 r. była na temat procedur stanowienia prawa unijnego. Praca nowatorska, oparta - co panu pewnie się spodoba - na niemieckich źródłach, ponieważ wtedy w Polsce nie było tego typu prac. (Oklaski)

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    (Poseł Jakub Rutnicki: Zdrajca jesteś.)

    W międzyczasie był traktat lizboński, trochę się zmieniło, ale proszę się nie bać, aktualizuję wiedzę i wiem, jak tworzone jest prawo w Unii Europejskiej, i chętnie panu wyjaśnię szczegóły tworzenia tego prawa.

    Chciałbym wyrazić wdzięczność przewodniczącemu Grzybowi, że przeczytał treść uchwały, jako że ją cytował. Wyjaśniam, że ten jeden element, co do którego zgłosił pan wątpliwość, został już w drodze poprawki zgłoszonej przez klub PiS-u usunięty z projektu uchwały.

    Pan poseł Paszyk zapytał, czy będziemy reprezentować interes własny, czy interes Polski. Nie wiem, czy poseł jest obecny. Chciałbym odpowiedzieć, że będziemy reprezentować i zawsze reprezentujemy interes Polski.

    Pani poseł Milczanowska pytała, które państwa stają z nami ramię w ramię w obronie wartości. Tych państw jest więcej, niż wynikałoby to z prostego głosowania w COREPER na spotkaniu ambasadorów...

    (Poseł Bartłomiej Sienkiewicz: Jakie?)

    ...co pokazuje choćby list pana premiera Janšy, a nie wszystkie chcą stawać w tym momencie na froncie. (Oklaski, poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Natomiast chcę powiedzieć jasno, że jeżeli nie będzie akceptacji całego pakietu budżetowego, jednomyślności co do tego, to głosowania w zakresie tzw. mechanizmu warunkowości nie mają żadnego znaczenia.

    Chcę to też panu posłowi Szejnie, panu posłowi Rosatiemu, bo też o tym mówił, bardzo zdecydowanie wyjaśnić.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nieprawda.)

    Wobec tego pani też to wyjaśnię.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nie, ja lepiej wiem niż pan.)

    Jeżeli pani też ma wątpliwości, to pani też wyjaśnię. Dobrze, dopiszę panią za chwilę do listy osób, którym udzielę wyjaśnień.

    Pani poseł Paluch zapytała, czy Polacy powinni decydować o tym, jak wydajemy pieniądze, czy urzędnicy brukselscy. Odpowiadam: to Polska i Polacy powinni decydować, jak wydawane są unijne pieniądze z budżetu. (Oklaski)

    Pan poseł Rychlik zapytał, czy karano kraje za upolitycznienie systemu sądownictwa. Mówiłem, że ten system jest w wielu krajach upolityczniony. Dość powiedzieć, nie powtarzając tego, że na czele Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech stoi pan przewodniczący Harbarth, były aktywny polityk chadeckiej CDU. Można by podawać wiele innych przykładów. Komisja Europejska nigdy tymi kwestiami się nie interesowała, panie pośle.

    Pani poseł Gasiuk-Pihowicz pyta, czy w praworządnym kraju prześladuje się sędziów. Nie ma chyba pani poseł.

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Jestem.)

    Jest pani poseł. Odpowiadam: Nie, w praworządnym kraju nie prześladuje się sędziów, w Polsce nie prześladuje się sędziów. (Oklaski, poruszenie na sali)

    (Poseł Bartłomiej Sienkiewicz: Tuleja, Tuleja.)

    Pan poseł Milewski pyta, jak mechanizm narusza traktaty. No, tu by trzeba przeprowadzić dłuższy wywód. Mówiąc w skrócie (Dzwonek), traktaty nie przewidują możliwości takiej kontroli, nie przeniosły kompetencji w tym zakresie na instytucje unijne, a te kompetencje, które nie zostały przeniesione na instytucje unijne, przysługują państwom członkowskim zgodnie z art. 5 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, tzw. zasadą przyznania. Odsyłam do tego artykułu.

    I wreszcie na koniec pytanie o to - dziękuję za to pytanie panu przewodniczącemu Suskiemu - czy ta uchwała wzmocni mandat polskiego premiera, polskiego rządu do negocjacji.

    (Poseł Sławomir Nitras: Wisienka na torcie.)

    Oczywiście tak. Mogłaby być ona jeszcze mocniejsza, gdyby państwo nie pokrzykiwali, nie podśmiechiwali się, nie czynili różnych uwag, nie wygłaszali przemówień bez zadawania pytań. Oczekiwałem większej liczby pytań, ale tylko niektórzy zdecydowali się na zadanie pytania w ramach pytań, niektórzy ograniczyli się po prostu do własnych wystąpień politycznych, nie zawsze kulturalnych. Państwo mogliście, ale straciliście szansę. Straciliście szansę, żeby służyć Polsce - po raz kolejny. Żałuję. Natomiast my przyjmiemy tę uchwałę, która wzmocni zdecydowanie mandat polskiego rządu. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
196
Liczba głosów: 105
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.