Zgłoś uwagi

Poseł Jarosław Gonciarz - Zapytanie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Gonciarz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pandemia koronawirusa od samego początku uderza w gospodarkę, co ma również bezpośrednie przełożenie na domowe budżety. Ucierpiały finanse wielu rodzin, czego efektem może być utrudniona płynność finansowa przekładająca się np. na zadłużenie w czynszu i problemy z jego bieżącym opłacaniem.

    Funkcjonujące do dnia dzisiejszego różnego rodzaju tarcze są nieocenioną formą realnego wsparcia. Zważywszy na trudny do przewidzenia okres, kolejną formą pomocy być może powinny być dopłaty do czynszów, z których będą mogli skorzystać najemcy mieszkań spółdzielczych, własnościowych, komunalnych, a także osoby wynajmujące mieszkania na wolnym rynku. Warunkiem uzyskania takiej pomocy mogłoby być np. prawo do dodatku mieszkaniowego. W związku z powyższym chciałbym zapytać: Czy ministerstwo zamierza w najbliższym czasie podjąć działania, których efektem będzie wprowadzenie możliwości uzyskania dopłat do czynszu, które byłyby np. uzależnione od osiąganych przychodów? Jeżeli tak, to prosiłbym o sprecyzowanie, kogo w pierwszej kolejności mógłby objąć ten program? Dziękuję.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję bardzo.

    Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pani minister Anna Kornecka.

    Zapraszam panią minister.

    Czy pan poseł będzie zadawał dodatkowe pytanie?

    Poseł Jarosław Gonciarz:

    Myślę, że padnie wyczerpująca odpowiedź i będzie to zbędne.

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie dotyczy dopłaty do czynszów dla osób, które ucierpiały finansowo przez pandemię. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, druk senacki nr 251. W projekcie ustawy określono m.in. zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu. Określono także sposób rozliczania środków przeznaczonych na wypłatę tych dopłat. Świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, bo tak nazywa się instytucja prawna przewidziana w tej ustawie, skierowane będą zgodnie z projektem do najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych. Celem tej formy pomocy jest wsparcie najemców, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii COVID-19, np. na skutek utraty pracy, czasowego zawieszenia działalności przedsiębiorstw, powodującego brak wynagrodzenia lub jego obniżenie. Dopłata do czynszu powiększająca dodatek mieszkaniowy ma zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej najemców, a w konsekwencji zapobiec ewentualnej utracie prawa do lokalu i eksmisji.

    Projekt ustawy jest na etapie prac legislacyjnych w Senacie. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu będzie przyznawany najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, jeżeli poza warunkami wymaganymi do przyznawania dodatku mieszkaniowego spełnią oni dodatkowo następujące warunki: średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego będzie co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r., ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

    Dodatek będzie przyznawany na wniosek składany nie później niż do 31 marca 2021 r., a osoba ubiegająca się będzie musiała załączyć oprócz dokumentów, które normalnie są wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, dodatkowe oświadczenia o dochodzie za 2019 r., oświadczenie o spełnianiu przesłanek, czyli spełnianiu przesłanki wynajmowania bądź podnajmowania lokalu przed dniem 14 marca 2020 r., a także dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego powiększona o dopłatę stanowić będzie 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, przy czym nie więcej niż 1500 zł. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że jeżeli miesięczny czynsz opłacany przez najemcę jest wyższy niż w dniu 14 marca 2020 r., to wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę ustalana będzie według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

    Wysokość dopłaty stanowić będzie różnicę między przyznanym dodatkiem mieszkaniowym powiększonym o dopłatę a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaki przysługiwałby na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Gonciarz:

    Bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale chciałem tylko dopytać się króciutko...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Czyli nie za bardzo wyczerpująca...

    Poseł Jarosław Gonciarz:

    Czynsz również składa się czasami z opłat za różne media, za ciepło. Czy będą rozpatrywane jakieś ewentualnie dopłaty również do tego: do opłat za energię, gaz?

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka:

    Tak, jeszcze dodam w takim razie. W pierwszej kolejności pomoc skierowana jest do najemców i podnajemców mieszkań i w tym zakresie dopłaty do czynszów są przewidziane. W związku z czym najemca, podnajemca jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek powiększony o tę opłatę. Wobec tego jeżeli w skład czynszu bądź w skład opłat ponoszonych wchodzą też inne wydatki, to wówczas ten dodatek będzie je pomniejszał. Natomiast co do zasady dotyczy to czynszu w zakresie wynajmu lub podnajmu mieszkań.

    (Poseł Jarosław Gonciarz: Dziękuję bardzo.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
59
Liczba głosów: 137
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.