Zgłoś uwagi

Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i 742).

Poseł Bogusław Wontor:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy pragnę przedstawić stanowisko naszego klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, druki nr 733 i 742.

    (Poseł Zbigniew Dolata: Głośniej, nie słychać.)

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy jest niezbędny do wdrożenia do polskiego porządku prawnego z dwóch powodów. Po pierwsze, musimy go implementować z uwagi na przyjętą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów, która stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z dyrektywą 2018/958 działania nią objęte powinny dotyczyć zawodów regulowanych objętych zakresem stosowania dyrektywy 2005/36/WE. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do oceny proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów oraz do informowania Komisji Europejskiej o wynikach tej oceny. Można dodać, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do jej wdrożenia w terminie do 30 lipca 2020 r.

    Po drugie, zmienione prawo w tym zakresie będzie stosowane w sposób niedyskryminujący, będzie uzasadnione celami leżącymi w interesie publicznym, będzie odpowiednie do wymogu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu i nie będzie wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, a w efekcie obejmie przepisy prawa polskiego określające formy kwalifikacji niezbędne do wykonywania zawodów regulowanych lub wymagania kwalifikacyjne, od których spełnienia jest uzależnione podejmowanie lub wykonywanie działalności regulowanej.

    Wysoki Sejmie! Zdaniem posłanek i posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy w projekcie ustawy właściwie zostały podkreślone kluczowe sprawy dotyczące dostępu do świadczenia usług transgranicznych, oceny projektowanych przepisów, jak również kryteria dokonywania oceny. Wskazano ministra odpowiedzialnego za materię tej ustawy. Można powiedzieć, że projekt ustawy został przyzwoicie przygotowany.

    Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Zapytany przeze mnie podczas pierwszego czytania na posiedzeniu komisji sekretarz stanu Włodzimierz Bernacki o potrzebne nowe zasoby kadrowe oraz finansowe umożliwiające skuteczną realizację nowych zadań, gdyż ustawa i uzasadnienie na ten temat milczą odpowiedział, że wynikłe z omawianej ustawy nowe zadania będą wykonywane w oparciu o dotychczasowe zasoby kadrowe ministerstwa i nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych środków w tym zakresie.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W związku z tym, co przedstawiłem, posłanki i posłowie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy poprą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, druki nr 733 i 742. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.2
Pozycja w rankingu:
461
Liczba głosów: 133
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.