Zgłoś uwagi

Poseł Michał Dworczyk - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
11 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy jest wynikiem decyzji politycznych, wskutek których nastąpiła reorganizacja Rady Ministrów i części administracji, została zmniejszona w sposób znaczny liczba resortów, co, jestem przekonany, będzie miało wpływ na wzrost efektywności pracy ministerstw, skrócenie procesów decyzyjnych i ogólne usprawnienie działania administracji rządowej.

    Ten projekt zmienia tak naprawdę cztery zasadnicze ustawy: po pierwsze, ustawę o działach administracji rządowej, po drugie, ustawę o Radzie Ministrów, po trzecie, ustawę o pracownikach urzędów państwowych i, po czwarte w końcu, ustawę o służbie cywilnej. To jest dosyć obszerny akt liczący kilkadziesiąt stron, dlatego pokrótce przedstawię najważniejsze zmiany, które proponujemy wprowadzić przedkładanym projektem ustawy, a następnie ewentualnie będę odpowiadał na pytania pań i panów posłów.

    Projektowane zmiany w ustawie o działach administracji rządowej dotyczą: po pierwsze, wskazanie w dziale: klimat w ramach ujętych w tym dziale spraw wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, również celów transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej. Po drugie, wprowadzenie do działu: klimat spraw kształtowania i prowadzenia polityki na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie. Po trzecie, przeniesienie z działu: środowisko do nowego działu: leśnictwo i łowiectwo spraw leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych i łowiectwa oraz przeniesienie nadzoru nad działalnością Lasów Państwowych, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie do kompetencji ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa. Po czwarte, utworzenie nowego działu administracji rządowej: geologia i skupienie spraw geologiczno-surowcowych w jednym dziale oraz doprecyzowanie zakresu zadań, które będą wykonywane przez głównego geologa kraju. Po piąte, utworzenie nowego działu administracji rządowej: centrum administracyjne rządu, który będzie obejmował sprawy określania strategicznych kierunków rozwoju państwa, analiz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynację działań administracji rządowej, koordynację działań związanych ze współdziałaniem rządu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem i Senatem RP oraz polityki informacyjnej Rady Ministrów. Po szóste, przeniesienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz od ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do ministra właściwego do spraw gospodarki. Po siódme, utworzenie Narodowego Centrum Sportu, którego prezes będzie centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kultury fizycznej. Nadzór nad działalnością prezesa NCS-u będzie sprawował minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

    Proszę państwa, kolejne zmiany to są zmiany, które będą wprowadzone w ustawie o Radzie Ministrów. One dotyczą: Rady Legislacyjnej w postaci określenia zadań Rady Legislacyjnej, zasad powoływania i odwoływania członków Rady Legislacyjnej, zasad zapraszania i udziału innych podmiotów w pracach tejże rady oraz zasad wynagradzania członków Rady Legislacyjnej i innych zapraszanych osób.

    Kolejna sprawa to Centrum Analiz Strategicznych. Te zmiany będą miały postać następującą: przekształcenie CAS w Rządowe Centrum Analiz i określenie jego formy organizacyjnej; określenie zadań Rządowego Centrum Analiz i zastąpienie w ustawie pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych szefem Rządowego Centrum Analiz.

    Kolejny punkt dotyczy Rządowego Centrum Legislacji. Będą tam opisane zadania dotyczące obsługi Rady Legislacyjnej oraz prowadzenia aplikacji legislacyjnej i działalności edukacyjnej.

    I kolejny, czwarty punkt w tej ustawie, to zapewnienie możliwości powoływania sekretarzy stanów w ministerstwach w liczbie wyższej niż jeden. Do tej pory to było ograniczenie, z którym spotykały się wszystkie rządy na przestrzeni ostatnich lat, niezależnie od tego, czy większość w parlamencie miało Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, czy Lewica.

    I piąty, ostatni punkt, wskazanie wprost w ustawie możliwości powoływania pełnomocników prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 12 ustawy.

    W trzeciej omawianej ustawie, czyli ustawie o pracownikach urzędów państwowych, zmiany dotyczą możliwości wskazania przez prezesa Rady Ministrów komórek organizacyjnych w urzędach, w których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy. (Dzwonek)

    I ustawa o służbie cywilnej. Zmiany dotyczą w szczególności włączenia podsekretarzy stanu do korpusu służby cywilnej. Takie rozwiązania są praktykowane również w innych krajach. One, w moim przekonaniu, zwiększą efektywność działania administracji.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo proszę o poparcie dla przedkładanego Wysokiej Izbie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.2
Pozycja w rankingu:
306
Liczba głosów: 159
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.