Zgłoś uwagi

Jan Sarnowski - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

    To projekt techniczny, ale bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców. Upraszcza on zasady dokonywania dostaw paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Jest to realizowane na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy, z użyciem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

    Projekt przewiduje również wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe, prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Wprowadzenie centralnego rejestru zapewni aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom, a także ułatwi weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.

    W celu zapewnienia monitorowania wszystkich rodzajów dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie w projekcie przewidziano również objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych realizowanych przez niektóre pośredniczące podmioty węglowe, dostaw importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby, oraz, na koniec, dostaw eksportowanych i wyprowadzonych poza obszar celny Unii Europejskiej przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

    Proponuje się również przedłużyć do 31 stycznia 2022 r. okres, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy nie tylko na podstawie elektronicznego dokumentu e-DD, ale również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji. Celem przedłużenia tego okresu jest to, aby przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii, głównie przedsiębiorcy z branży lotniczej, mogli ponieść koszty dostosowania swoich systemów informatycznych do wprowadzonych zmian dopiero w roku 2021.

    Przyjęte założenia w zakresie centralnego rejestru wiążą się oczywiście z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o opłacie skarbowej - zmian, które ten projekt również przewiduje.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o skierowanie przedstawionego projektu do dalszych prac parlamentarnych. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.