Zgłoś uwagi

Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
21 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i 742).

Poseł Piotr Borys:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/958 z 2018 r. Tak się składa, że miałem okazję wcześniej pełnić funkcję deputowanego. W momencie, kiedy przychodzi moment wdrożenia dyrektywy, nagle okazuje się, że można zachować wszelkie przewidziane normami zasady, które pozwalają na to, aby ustawa mogła być przygotowana zgodnie z zasadami, niepisana na kolanie, niewprowadzona w ciągu jednej doby - po prostu można. I to są te kryteria, które należy uznać, bo ustawa została właściwie skonsultowana, dobrze przygotowana. Oczywiście mieliśmy drobne uwagi, ale wyłącznie o charakterze legislacyjnym. Poza tym to, co należy docenić, to fakt, że mieścimy się w tym korytarzu dotyczącym terminu, związanym z przyjęciem dyrektywy, a więc roku 2020, uwzględniając COVID - to należy uznać za sprawę ważną, zasadniczą.

    Państwa członkowskie zobowiązane są do tego, aby dokonać określonych ocen proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych i ich wykonywanie, muszą również informować Komisję Europejską. Określony został szereg przesłanek dotyczących niedyskryminacji, uzyskania celów, które leżą w interesie publicznym, wyznaczenia tych celów. Te wszystkie elementy, o których mówi dyrektywa, zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Faktycznie jest tak, że państwa członkowskie muszą mieć zakres regulacji, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, szczególnie w wymiarze aspektów zdrowotnych. Ale to, co należy docenić w tej ustawie, a tak naprawdę w intencji tej dyrektywy, to to, że w momencie, kiedy dochodzi do regulacji i ograniczeń wynikających właśnie z określonych zawodów, to wszystkie państwa członkowskie muszą zastosować określoną, tę samą metodologię porównawczą. A więc to jest element istotny, że w momencie, kiedy Komisja Europejska porównuje określone zawody, porównuje je według tej samej metodologii, co zostało uwzględnione w projekcie ustawy. Co jest istotne, można oczywiście od każdej decyzji się odwołać, więc kwestie dotyczące środka odwoławczego zostały również przewidziane - możliwość odwołania do polskich sądów, czy sądów administracyjnych, czy sądów powszechnych.

    Ale na nas, posłów, obecnie ta dyrektywa i ta ustawa nakładają nowe obowiązki, de facto zmuszą do zmiany regulaminu Sejmu, zmiany regulaminu Senatu, niejednokrotnie zmiany wewnętrznych przepisów różnych korporacji, które mają uprawnienia ustawowe do tego, aby określone zawody regulować, dlatego że każdy, kto będzie składał nowy projekt ustawy, będzie musiał spełnić te same kryteria. A jednym z tych kryteriów jest m.in. kwestia konsultacji. W związku z tym niewątpliwym atutem tej ustawy jest fakt, że dokonamy tak naprawdę uwzględnienia wszystkich reżimów wynikających z przepisów prawa, szczególnie tak naprawdę elementów konsultacji społecznych, poinformowania wszystkich stron. A więc w tym przypadku narzucone prawo europejskie - zresztą, na marginesie, blisko 60% prawa w Polsce to jest prawo, które jest uchwalane na poziomie europejskim i przychodzi - pozwoli na to, żebyśmy zachowali tak naprawdę zasadniczy tryb legislacji i wszystkie zasady tym określone. Poprzemy stosowną ustawę.

    Podkreślam raz jeszcze, że ta ustawa została dobrze przygotowana na podstawie dyrektywy, i obyśmy mogli pracować nad podobnymi aktami prawnymi według podobnych schematów. Będzie nam wówczas łatwiej tworzyć prawo, które odpowie na potrzeby obywateli, i nie będzie to prawo tworzone na kolanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.