Zgłoś uwagi

Przyjmowanie wniosków dot. akredytacji prasowych na 2024 r.

Przyjmowanie wniosków dot. akredytacji prasowych na 2024 r.
Centrum Informacyjne Sejmu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wydanie okresowych kart prasowych i okresowych kart wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2024 r. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Karty na rok 2024 będzie można odbierać od 22 stycznia 2024 r. Karty wydane na rok 2023 utracą ważność 31 stycznia 2023 r.
Przyjmowanie wniosków dot. akredytacji prasowych na 2024 r.
poniedziałek, 20 listopada 2023 16:00
Zdjęcie nr 1, fot.

Centrum Informacyjne Sejmu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wydanie okresowych kart prasowych i okresowych kart wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2024 r. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Karty na rok 2024 będzie można odbierać od 22 stycznia 2024 r. Karty wydane na rok 2023 utracą ważność 31 stycznia 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 32 ust. 1 Zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. ws. wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu (z późn. zm.), okresowe karty prasowe są wydawane w celu wykonywania czynności zawodowych wymagających częstej i regularnej obecności w Sejmie.

Informacje dodatkowe:

- wniosek należy złożyć w oryginale w siedzibie Kancelarii Sejmu – sugerowanym miejscem składania dokumentów jest Wydział Podawczy Kancelarii Sejmu (budynek N, wejście od strony ul. Na Skarpie);

- wniosek można też wysłać pocztą na adres: Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8 (decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmu) lub w dostarczyć w oryginale do sekretariatu CIS w budynku głównym Sejmu (w pobliżu wejścia DV);

- każdy wniosek musi zawierać podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem aktualne zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5 cm; obowiązek dołączenia zdjęcia nie dotyczy osób, które posiadają aktualne zdjęcie na rzecz których Straż Marszałkowska uprzednio wystawiła dokument ze zdjęciem;

- do wniosku należy dołączyć kserokopię legitymacji prasowej;

- prosimy o uważne zapoznanie się z pouczeniem znajdującym się w formularzu - wnioski niekompletne nie będą przyjmowane, a otrzymane pocztą pozostawione bez biegu do czasu uzupełnienia;

- w miarę możliwości prosimy o wpisywanie w polu telefon stacjonarny / telefon komórkowy numeru telefonu komórkowego, którym posługuje się osoba, na rzecz której ma być wystawiona karta. Ułatwi to kontakt w sprawach ważnych i pilnych.

Załączniki:
·    Wniosek o wydanie okresowej karty prasowej
·    Wniosek o wydanie okresowej karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy
·    Informacja o utracie karty lub zmianie danych uwidocznionych na karcie

 


Źródło: https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/komunikat.xsp?documentId=FFFD075693B11CC8C1258A6D003FF0E1

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.