Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 74, dzień 3 (2023-04-14)

Komunikaty

Film w przygotowaniu
Poseł Michał Urbaniak - Wystąpienie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja)

Inne

Film w przygotowaniu
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Maciej Kopiec (Lewica)
Poseł Grzegorz Braun - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Grzegorz Braun - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja)
Film w przygotowaniu
Poseł Robert Obaz - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Robert Obaz (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Posłanka Klaudia Jachira (KO)
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (PL2050)
Film w przygotowaniu
Poseł Marek Biernacki - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Marek Biernacki (KP KP)
Film w przygotowaniu
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Katarzyna Maria Piekarska - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Katarzyna Maria Piekarska (KO)
Film w przygotowaniu
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Aleksander Mrówczyński - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Aleksander Mrówczyński (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Tomasz Głogowski - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Tomasz Głogowski (KO)
Poseł Władysław Kurowski - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Władysław Kurowski - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Władysław Kurowski (PiS)
Film w przygotowaniu
Posłanka Wanda Nowicka - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Posłanka Wanda Nowicka (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Elżbieta Płonka - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Elżbieta Płonka (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Teresa Glenc - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Teresa Glenc (PiS)
Poseł Łukasz Mejza - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Łukasz Mejza - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Łukasz Mejza
Poseł Maria Kurowska - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Maria Kurowska - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Maria Kurowska (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Krzysztof Głuchowski - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Krzysztof Głuchowski (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Urszula Zielińska - Oświadczenie z dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Poseł Urszula Zielińska (KO)

Lista punktów

Punkt 22
P. 22. - Pytania w sprawach bieżących
Punkt 23
Informacja bieżąca w sprawie sytuacji polskich kredytobiorców oraz programów rządowych mających na celu ich wsparcie przy zaciąganiu i obsłudze kredytów hipotecznych
Punkt 24
P. 24. - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie obrony polskich lasów
Punkt 25
P. 25. - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie
Punkt 26-27
P. 26-27. - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym
Punkt 42
P. 42. - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 3 marca Dniem Solidarności Polsko-Rumuńskiej
Punkt 43
P. 43. - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym
Punkt 28
P. 28. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Punkt 29
P. 29. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Punkt 30
P. 30. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
P. 31. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
P. 32. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 33
P. 33. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 34
P. 34. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 35
P. 35. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych
Punkt 36
P. 36. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Punkt 37
P. 37. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Punkt 38
P. 38. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Punkt 40
P. 40. - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o:
- rządowym projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa;
- poselskim projekcie ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw; - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym;
- senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.