Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 73, dzień 3 (2023-03-09)

Inne

Poseł Małgorzata Gosiewska - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Małgorzata Gosiewska - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Małgorzata Gosiewska (PiS)
Film w przygotowaniu
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Posłanka Monika Falej
Film w przygotowaniu
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Maciej Kopiec
Film w przygotowaniu
Poseł Dariusz Olszewski - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Dariusz Olszewski (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Grzegorz Braun - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Agnieszka Soin - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Agnieszka Soin (PiS)
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica)
Film w przygotowaniu
Poseł Jarosław Wałęsa - Wystąpienie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jarosław Wałęsa (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Kazimierz Gołojuch - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Kazimierz Gołojuch (PiS)
Poseł Anna Kwiecień - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Anna Kwiecień - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Anna Kwiecień (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Jarosław Gonciarz - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jarosław Gonciarz (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Violetta Porowska - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Violetta Porowska (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Teresa Glenc - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Teresa Glenc (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Krzysztof Głuchowski - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Krzysztof Głuchowski (PiS)
Poseł Łukasz Mejza - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Łukasz Mejza - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Łukasz Mejza
Poseł Jerzy Paul - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jerzy Paul - Oświadczenie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Jerzy Paul (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Agnieszka Górska - Wystąpienie z dnia 09 marca 2023 roku.
Poseł Agnieszka Górska (PiS)

Lista punktów

Punkt 20
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 21
P. 21. - Informacja bieżąca w sprawie dotowania bez obiektywnych kryteriów z pieniędzy publicznych fundacji, stowarzyszeń i spółek powiązanych z politykami PiS - sytuacja w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Punkt 22
P. 22. - Rządowy dokument: „Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian” oraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 40
P. 40. - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w 800. rocznicę śmierci
Punkt 41
P. 41. - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 175. rocznicę Wiosny Ludów na ziemiach polskich
Punkt 26
P. 26. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
Punkt 27
P. 27. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Punkt 28
P. 28. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
P. 29. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Punkt 30
P. 30. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
Punkt 31
P. 31. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
P. 32. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Punkt 33
P. 33. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
Punkt 34
P. 34. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 35
P. 35. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 36
P. 36. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Punkt 37
P. 37. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
Punkt 38
P. 38. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
Punkt 39
P. 39. - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
Punkt 42
P. 42. - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał: - w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II; - w sprawie upamiętnienia świętego Jana Pawła II
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o aplikacji mObywatel
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.